Communicatieadviseur (S11) bij RADIO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 22 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer CIORIJK/2022/27
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De politieke aandacht voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is groter dan ooit. Politici en ambtenaren worden steeds vaker aangesproken op problemen die door IT ontstaan. De overheid heeft medewerkers nodig met verstand van ICT. Medewerkers die snappen hoe beleid en wetgeving uitgevoerd kunnen worden met informatiesystemen in de uitvoering. Niet alleen om fouten te voorkomen, maar ook om nieuwe kansen te benutten die technologie biedt. Ambtenaren die in staat zijn de menselijke maat en publieke waarden te bewaken bij door technologie ondersteunde besluitvorming.

Dit betekent dat de overheid de komende jaren meer IT’ers zal aannemen, maar ook dat het IV- en ICT-bewustzijn vergroot moet worden en dat passende basiskennis op dit terrein nodig is door alle lagen van de Rijksoverheid heen, in beleid, uitvoering, wetgeving, handhaving en toezicht. Dat is de opgave waar de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) voor staat. Datdoen we door opleidingen te organiseren, online of klassikaal, maar ook door samen met professionele partners webinars te organiseren, digitale leergangen te ontwerpen (e-learnings) en podcasts, apps en serious games te maken. Omdat we vraaggericht werken, is onze communicatie cruciaal: collega’s moeten ons weten te vinden en onze boodschap moet helder zijn.

Een willekeurige dag uit het leven van een communicatiemedewerker van RADIO

 • Om maandagochtend 9.00 uur heb je je laptop opgestart op de 11e verdieping van de Turfmarkt en heb je een kop koffie gehaald.
 • Om 09:30 bespreek je met je collega’s van RADIO in een half uurtje de belangrijkste actualiteiten en werkzaamheden voor die week.
 • Daarna bereid jij je overleg van later die middag voor. Je spreekt dan met werkgroepje vanuit verschillende departementen dat de nieuwe digitale module over cybersecurity ontwerpt. Jij bekijkt dit overleg vooral vanuit communicatieperspectief: komt de boodschap over en is alles wel ‘digitoegankelijk’?
 • Aan het einde van de ochtend heb je een overleg met een aantal collega’s van RADIO. We willen een nieuwe reeks webinars organiseren over de ethische kant van AI. Je denkt mee over de inhoud en na afloop zoek je contact met de leverancier om de webinars in te plannen en er op de website van RADIO (www.it-academieoverheid.nl) op een leuke manier reclame voor te maken.
 • Om 12.00 uur loop je een rondje over de etage en trommel je de collega’s op die mee willen lunchen in het bedrijfsrestaurant op de 3e.
 • Na de lunch plaats je een bericht over nieuwe opleidingen op de LinkedIN-pagina van RADIO. Je hebt in het team afgesproken dat je ook nadenkt over een marketingcampagne via LinkedIN. Daar besteed je ook wat tijd aan, je inventariseert wat daarvoor nodig is.
 • Aan het eind van de dag vraagt je manager je mee te denken over een aanbestedingstraject. We zijn van plan filmmateriaal te laten ontwikkelen en zetten een vraag uit bij onze mantelpartijen.
 • Je begrijpt met jouw communicatie-achtergrond heel goed hoe je op een creatieve en effectieve manier ambtenaren moet aanspreken en enthousiast kan maken voor opleidingen op het gebied van ICT.
 • Zelf volg je de nieuwe ontwikkelingen rondom digitalisering en de digitale overheid actief, je vindt het leuk om na te denken over de vraag hoe je de overheid nu echt vooruithelpt op dit punt.
 • Dit was een volle dag, maar toch heb je zin om de volgende dag alweer aan de slag te gaan. We denken dan namelijk na over een serious game over cyber security en je spreekt een mogelijk leverancier over hoe het spel er uit moet zien en wat de huisstijlregels vanuit de Rijksoverheid zijn.
 • Je realiseert je dat dit echt een leuke baan is. Een baan waarmee je collega-ambtenaren helpt en daardoor de overheid beter laat functioneren. En het is fijn werken met die deskundige en bevlogen collega’s in je team die met je meedenken en bereid zijn om even in te springen als jij ineens met een spoedklus zit.
 • Met die gedachten sluit je aan het eind van de dag je laptop af.

RADIO is een klein team van 7-10 medewerkers dat verantwoordelijk is voor het organiseren van opleidingen en het ontwikkelen van (digitaal) lesmateriaal voor ambtenaren met en zonder achtergrond in ICT. We bestaan nu bijna vijf jaar. Er is ruimte voor eigen ideeën en suggesties. Wij werken samen met collega’s binnen de hele Rijksoverheid, in het bijzonder met directies en afdelingen die zich met digitalisering en innovatie bezig houden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie CIO Rijk
De directie CIO Rijk is een directie in opbouw, die ondertussen flink groeit. In omvang en in takenpakket. Sinds 1 februari 2021 jaar bestaat de directie officieel uit drie inhoudelijke afdelingen: ‘I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’, ‘ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)’ en ‘Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)’. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.
Bij CIO Rijk werken we elke dag aan:

 • Beleid maken op het rijksbrede I-domein en dit vertalen in praktische kaders voor bijvoorbeeld informatiehuishouding, data, algoritmen en zbo’s.
 • De CIO’s en CISO’s van de ministeries helpen om de I meer ‘in het hart’ (dus op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn.
 • Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma’s en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO).
 • Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied.
 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
 • Borgen en doorontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals de Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy.
 • En vanuit het rapport ‘Ongekend Onrecht’ (Kinderopvangtoeslagaffaire): het meerjarig op orde krijgen van de informatiehuishouding van het Rijk.
Directie CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

DG Overheidsorganisatie
Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vier directoraten-generaal. Het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.

Dat doet zij door:

 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap.
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan.
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk.
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Cor-Jan Jager | plv. Afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap

(06) 11 12 35 28

Ronald van den Hoogen | Manager RADIO

(06) 21 16 07 74

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatieadviseur CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Informatiebeveiliging

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd