Communicatieadviseur pensioenen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 4 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 10 oktober
 • Vacaturenummer 47/22-06
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een geruisloze overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel, waarbij de huidige en toekomstige pensioengerechtigden hierop optimaal worden voorbereid. Dat is het doel van het ambitieuze en energieke team Implementatie Pensioenakkoord in Den Haag. Als senior communicatieadviseur vervul jij hierin een sleutelrol. Alle aspecten van het communicatievak komen voorbij, van strategie en onderzoek tot uitvoering.

Aan afwisseling geen gebrek in jouw functie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Communicatie richting het publiek en professionele partijen, bundelen van de communicatiekracht in de sector, bouwen aan een centraal communicatiehoofdkwartier rondom pensioenen: het is allemaal onderdeel van jouw job. Daarbij werk je nauw samen met betrokken partijen, zoals sociale partners, pensioenfondsen, professionals uit de sector, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Jij geeft vorm aan de publiekscommunicatie en communicatie richting professionele partijen over het vernieuwde pensioenstelsel, onder meer via het platform werkenaanonspensioen.nl. Een belangrijk aspect is het onderzoek naar de beleving rondom pensioenen en pensioenstelsel. Met behulp van de publieksmonitor pensioenen meten we bijvoorbeeld doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel.

Daarnaast is het van belang dat we de communicatiekracht in de sector bundelen en de communicatie over de stelselwijziging coördineren. Daarin speel jij een cruciale rol. Zo bouw je verder aan het centrale communicatiehoofdkwartier waarin we samen met externe stakeholders het publiek informeren. Hierbij balanceer je continu tussen strategisch nadenken en het praktisch uitvoeren van campagnes. Ook stuur je het communicatiebureau en onderzoeksbureau inhoudelijk aan en ben je mede-architect van een duidelijke route voor de komende vier jaar waarin het publiek en professionals het waarom, hoe en wat van het vernieuwde pensioenstelsel tot zich nemen. Je leest het, de uitdagingen liggen voor het oprapen voor jou.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

SZW is medeverantwoordelijk om gezamenlijk met de sector ervoor zorgen dat het nieuwe pensioenstelsel met breed draagvlak goed wordt geïmplementeerd. Vanuit de afdelingen Pensioenbeleid en Communicatie is een multidisciplinair projectteam ingericht om hier invulling aan te geven. De werkzaamheden van de communicatieadviseur vallen primair binnen dit projectteam en onder functionele verantwoordelijkheid van de projectleider. De ‘thuisbasis’ voor de senior communicatieadviseur is de directie Communicatie en de afdeling Communicatieadvies & Onderzoek. Die bestaat uit een gedreven club mensen, die zich samen sterk maken voor de missie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). We werken evidence based, zoveel mogelijk op basis van bewezen inzichten bij stakeholders en doelgroepen SZW houdt zich bezig met onderwerpen die momenteel sterk in de actualiteit staan. Denk bijvoorbeeld aan de energietoeslag, de kwaliteit van de kinderopvang, goede arbeidsomstandigheden, het pensioenstelsel, inburgering en discriminatie.

Directie Communicatie
De directie Communicatie bestaat uit vier afdelingen: Woordvoering en Publiciteit, Communicatieadvies & Onderzoek, Publieksinformatie & Creatie, en het Stafbureau. De directie adviseert de politieke en ambtelijke leiding op het gebied van externe en interne communicatie. De directie bepaalt, samen met de top van het departement, de communicatieprioriteiten en praat en denkt proactief, positief, enthousiast en vroegtijdig mee over alle communicatieve aspecten van beleid. DC werkt dagelijks samen met de beleidsdirecties en andere partners - binnen en buiten het Rijk -om vanuit de beleidsprioriteiten de doelen te realiseren en deze op betrouwbare, consistente en effectieve wijze over het voetlicht te brengen, met inzet van woord en beeld. Daarnaast spelen onze professionals in op de dagelijkse actualiteit en verzamelen ze signalen uit alle hoeken van de samenleving. Zo worden de korte en de lange termijn én de binnen- en buitenwereld verbonden.

Afdeling Communicatieadvies & Onderzoek
Binnen de afdeling Communicatieadvies & Onderzoek werken de communicatieadviseurs (interne en externe communicatie), onderzoekers/(media-)analisten, media monitoring Wij adviseren de politieke top en ambtelijke leiding over de strategische inzet van communicatie en zorgen voorde verbinding met de verschillende doelgroepen. De afdeling voert omgevingsonderzoek, gedragsonderzoek en (communicatie)onderzoek en mediabeelden en analyses uit en zet onder meer communicatie- en publiekscampagnesop. Ook richt de afdeling zich op het vaststellen en bewaken van strategische doelen en uitgangspunten van de interne communicatie. Alle beleidsinitiatieven en communicatie, waaronder publiekscampagnes, worden geïnitieerd vanuit evidence based inzichten die komen vanuit gedegen onderzoek.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anil Kaplan, Corporate Recruiter Diversiteit & Inclusie

06-50083212

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd afdeling Strategie, Arbeidsmarkt, Stelsels & regelingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Speechschrijver

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd