Communicatieadviseur pensioenen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van het project met in ieder geval de einddatum van 1 januari 2027.
 • Uren per week 36
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 24 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 47/21-14
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij klaar voor een uitdaging in het communicatievak? En wil je pensioengerechtigden helpen bij de voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel? Dan is de baan van senior communicatieadviseur je op het lijf geschreven. Vanuit Den Haag focus je op zowel strategische als tactische communicatieaspecten. En heb je een veelzijdige rol met veel verantwoordelijkheid.

Met jouw multidisciplinaire team Implementatie Pensioenakkoord focus je op het creëren van vertrouwen in de vernieuwing van het pensioenstelsel. Je werkt daarbij samen met de pensioensector. Naar verwachting treedt de Wet toekomst pensioenen in werking op 1 januari 2023. Alle pensioenregelingen moeten dus vóór 1 januari 2027 zijn aangepast naar het nieuwe pensioenstelsel. Vanuit jouw expertise help jij deze doelstelling te bereiken.

Jij stuurt het communicatiebureau inhoudelijk aan en bent architect van een duidelijke communicatieroute richting professionals en het grote publiek. Je ontwikkelt een vierjarige strategie rondom het overbrengen van het hoe, waarom en wat van het vernieuwde pensioenstelsel. Erg belangrijk, want het implementeren van het nieuwe pensioenakkoord betreft een grote en complexe stelstelwijziging met impact voor veel partijen. Zoals sociale partners, pensioenfondsen, professionals uit de sector, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Jouw focus? Het vormgeven van de publiekscommunicatie over het vernieuwde pensioenstelsel. Een belangrijk aspect hierbij is het bundelen van de communicatiekracht in de sector en het coördineren van de communicatie over de stelselwijziging. Je bouwt verder aan het centrale communicatiehoofdkwartier waarin we samen met externe stakeholders het publiek informeren. Kortom: een veelzijdige rol met een goede balans tussen strategisch nadenken en praktische uitvoering van campagnes.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zetten we ons samen met de sector in voor een goede implementatie van het nieuwe pensioenstelsel met een breed draagvlak. Vanuit de afdelingen Pensioenbeleid en Communicatie is een multidisciplinair projectteam ingericht om hieraan invulling te geven. Jouw werkzaamheden als communicatieadviseur vallen primair binnen dit projectteam en onder verantwoordelijkheid van de projectleider.

Jouw ‘thuisbasis’ vind je bij de directie Communicatie en de afdeling Communicatieadvies en Onderzoek. Hier werk je met een gedreven club mensen, die zich samen sterk maken voor de missie van SZW. We werken evidence based met als vertrekpunt: bestaande en nieuwe kennis en inzichten. SZW houdt zich bezig met actuele onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan financiële steunmaatregen voor bedrijven, kwaliteit van de kinderopvang, goede arbeidsomstandigheden, het pensioenstelsel, inburgering en discriminatie.

Directie Communicatie
De directie Communicatie bestaat uit vier afdelingen: Woordvoering en Publiciteit, Communicatieadvies en Onderzoek, Publieksinformatie en Creatie, en het Stafbureau. We adviseren de politieke en ambtelijke leiding op het gebied van in- en externe communicatie. Samen met de top van het departement bepalen we de communicatieprioriteiten. Ook praten en denken we proactief, positief, enthousiast en vroegtijdig mee over alle communicatieve aspecten van het beleid.

De directie werkt dagelijks samen met de beleidsdirecties en andere partners - binnen en buiten het Rijk - om vanuit de beleidsprioriteiten doelen te realiseren en deze op betrouwbare, consistente en effectieve wijze over te brengen. Dat doen we met de inzet van woorden en beelden. Daarnaast spelen onze professionals in op de dagelijkse actualiteit en verzamelen ze signalen uit alle hoeken van de samenleving. Zo verbinden we de korte en de lange termijn én de binnen- en buitenwereld.

Afdeling Communicatieadvies en Onderzoek
Binnen de afdeling Communicatieadvies en Onderzoek werken in- en externe communicatieadviseurs, onderzoekers/(media-)analisten, mediamonitoring-medewerkers en redacteuren op het terrein van intranet en interne media. Wij adviseren de politieke top en ambtelijke leiding over de strategische inzet van communicatie en zorgen voor de verbinding met de verschillende doelgroepen.

De afdeling voert omgevings-, gedrags- en (communicatie)onderzoek uit. Verder analyseren we mediabeelden en zetten we onder meer communicatie- en publiekscampagnes op. Ook richten we ons op het vaststellen en bewaken van de strategische doelen en uitgangspunten rondom onze interne communicatie. Alle beleidsinitiatieven en -communicatiecampagnes – waaronder publiekscampagnes – worden geïnitieerd vanuit inzichten uit gedegen onderzoek.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior communicatieadviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Media-analist

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businessanalist en accounthouder

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd