Communicatieadviseur Geldzorgen, Armoede & Schulden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Je start met een jaarcontract en dit kan verlengd worden tot uiterlijk 1 januari 2026
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 13 februari
 • Vacaturenummer SZW-23-008
 • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

In een tijd van hogere energieprijzen en duurdere boodschappen, kunnen mensen al snel geldzorgen krijgen. Die zorgen doen niemand goed. Duidelijk communiceren over dit thema is daarom van groot belang. Vanuit Den Haag ga je bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de slag als communicatieadviseur Geldzorgen, Armoede en Schulden. Met jouw communicatietalent draag je bij aan goede communicatie naar iedere doelgroep.

Heldere communicatie over geldzorgen
Als communicatieadviseur ga je aan de slag met communicatiestrategieën. Je richt je hierbij op het voorkomen van geldzorgen bij inwoners van Nederland. Daarnaast zorg je ervoor dat als mensen toch schulden hebben zij de eerste stap naar hulp durven te zetten. Je werkzaamheden bestaan verder uit het:

informeren van mensen over het beleid, regelingen, voorzieningen en ondersteuning die beschikbaar zijn op het gebied van geldzorgen, armoede en schulden;
aanmoedigen van mensen om over hun geldzorgen te praten en tijdig hulp te vragen;
bundelen van communicatiekrachten met professionele stakeholders;
bereiken van lastige doelgroepen;
samenbrengen van verschillende partijen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
De hoge inflatie en stijgende energiekosten zorgen ervoor dat veel mensen geldzorgen hebben. Het kabinet heeft ingegrepen. Bijvoorbeeld door het wettelijk minimumloon te verhogen, het prijsplafond en de voortzetting in 2023 van de energietoeslag. Naast het aanpakken van deze crisis, wordt er binnen het programma ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ structurele maatregelen genomen. Met als doel om in 2025 en 2030 de (kinder-)armoede en de schuldenproblematiek te halveren.
Binnen het programma staan vier programmalijnen centraal:

Een betere borging van bestaans- en inkomenszekerheid: een voldoende en stabiel inkomen is de basis van bestaanszekerheid en het voorkomen van armoede en schulden;
Preventie van geldzorgen en zorgen dat iedereen kan meedoen: in alle levensfases goede voorlichting en ondersteuning van dichtbij om de juiste financiële keuzes te kunnen maken en maatregelen om participatie en inclusie te bevorderen;
Een overheid die werkt voor mensen en voorziet in laagdrempelige, eenvoudige, mensgerichte financiële hulp en sociale incasso;
Realiseren dat meer mensen, die dat nodig hebben, eerder en betere schuldhulpverlening ontvangen en sneller perspectief hebben op een financieel zorgeloze toekomst.
De opgave is breed, op vele fronten is inzet nodig en het kabinet kan dat niet alleen. Het kabinet doet dit samen met gemeenten en betrekken maatschappelijke organisaties, werkgevers, vrijwilligers, schuldeisers en de mensen zelf actief. Ook wordt op veel fronten samengewerkt met andere ministeries, uitvoeringsorganisaties en andere partijen

Communicatie speelt een belangrijke rol binnen dit programma. Het team ‘Communicatie geldzorgen, armoede en schulden’ zorgt voor de informatievoorziening rond het onderwerp geldzorgen, armoede en schulden, stelt de strategische communicatiekalender van het ministerie en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op en ontwikkelt publiekscampagnes. Als (senior) communicatieadviseur werk je nauw samen met allerlei partijen zoals andere ministeries, sociale partners en professionals uit de sector. Een veelzijdige rol met een goede balans tussen strategisch nadenken en de verantwoordelijkheid voor het aansturen van communicatie- en/of campagnebureaus.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Je hebt een open persoonlijkheid en legt makkelijk contacten. Je weet het taboe te doorbreken die sommige mensen voelen rondom het praten over geldzorgen. Je durft te zeggen wat je vindt en kunt ook goed omgaan met de feedback van anderen. Verder ben jij:

 • iemand met hbo-werk- en -denkniveau en minimaal 5 jaar relevante ervaring als communicatieadviseur;
 • een strateeg met een goed gevoel voor politieke, maatschappelijke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
 • iemand met kennis van de ontwikkelingen op het terrein van overheidscommunicatie of je kan deze kennis snel eigen maken;
 • in staat om een relevant netwerk op te bouwen en weet dit te benutten;
 • iemand die beschikt over een sterk analytisch vermogen en kun je goed plannen en organiseren;
 • ervaring met campagnemanagement en opdrachtgeverschap (uitbesteding, contractmanagement) is een pré, maar geen vereiste.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €6045,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Je start met een jaarcontract en dit kan verlengd worden tot uiterlijk 1 januari 2026
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • het ministerie van SZW houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect;
 • je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden;
 • als (senior) communicatieadviseur word je tijdelijk ingezet bij het projectteam ‘Communicatie Geldzorgen, armoede & schulden’;
 • je start met een jaarcontract en dit kan verlengd worden tot uiterlijk 1 januari 2026;
 • ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via HRMwerving@minszw.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

SZW is medeverantwoordelijk om gezamenlijk met andere ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke partijen voor de uitvoering van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Vanuit de afdelingen Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV) en Communicatie is een multidisciplinair projectteam ingericht om invulling te geven aan de communicatie over het programma en als actie binnen het programma. De werkzaamheden van de (senior) communicatieadviseur vallen primair binnen dit projectteam en onder verantwoordelijkheid van de projectleider.

De ‘thuisbasis’ voor de (senior)communicatieadviseur is de directie Communicatie en de afdeling Strategische Communicatie. Die bestaat uit een gedreven club mensen, die zich samen sterk maken voor de missie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). We werken evidence based, ons vertrekpunt is bestaande en nieuwe kennis en inzichten. SZW houdt zich bezig met onderwerpen die momenteel sterk in de actualiteit staan. Denk bijvoorbeeld aan financiële steunmaatregen voor bedrijven, de kwaliteit van de kinderopvang, goede arbeidsomstandigheden, het pensioenstelsel, inburgering en discriminatie. De directie Communicatie bestaat uit vijf afdelingen: Woordvoering & Publiciteit, Strategische Communicatie, Omgevingskennis & Responsiviteit, Publieksinformatie & Creatie, en het Stafbureau. De directie adviseert de politieke en ambtelijke leiding op het gebied van externe en interne communicatie. De directie bepaalt, samen met de top van het departement, de communicatieprioriteiten en praat en denkt proactief, positief, enthousiast en vroegtijdig mee over alle communicatieve aspecten van beleid. DC werkt dagelijks samen met de beleidsdirecties en andere partners - binnen en buiten het Rijk - om vanuit de beleidsprioriteiten de doelen te realiseren en deze op betrouwbare, consistente en effectieve wijze over het voetlicht te brengen, met inzet van woord en beeld. Daarnaast spelen onze professionals in op de dagelijkse actualiteit en verzamelen ze signalen uit alle hoeken van de samenleving. Zo worden de korte en de lange termijn én de binnen- en buitenwereld verbonden.

Binnen de afdeling Strategische Communicatie werken de communicatieadviseurs (interne, externe en corporate communicatie) en redacteuren op het terrein van intranet en interne media. Wij adviseren de politieke top en ambtelijke leiding over de strategische inzet van communicatie en zorgen voor de verbinding met de verschillende doelgroepen. Deze afdeling zich op het vaststellen en bewaken van strategische doelen en uitgangspunten van de interne communicatie. Ook zet de afdeling communicatie- en publiekscampagnes op. Alle beleidsinitiatieven en communicatie, waaronder publiekscampagnes, worden geïnitieerd vanuit evidence based inzichten die komen vanuit gedegen onderzoek.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anil Kaplan, Corporate Recruiter

06-50083212

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Expert Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)