Clustermanager Staatsexamens Nt2

Het College voor Toetsen en Examens

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar, zo spoedig mogelijk
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 8 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer CVTE/2021/843
 • Plaatsingsdatum 22 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Houd je van de combinatie van meedenken over inhoudelijke vraagstukken en aansturen van processen? Werk je graag samen met en voor professionals met verschillende rollen en achtergronden? Werk je graag in een veranderende omgeving en heb je affiniteit met toetsen, in het bijzonder met Nederlands als tweede taal? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede: de centrale examens in het voortgezet onderwijs en in het mbo, de Staatsexamens vo, de Centrale Eindtoets in het po en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Het motto is ‘samen bouwen we aan goede toetsen en examens’.

Met ingang van 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet van kracht. Dat heeft tot gevolg dat de taalvaardigheidseis voor inburgeraars verhoogd wordt van A2 (huidige norm) naar B1. Het Staatsexamen Nt2, Programma I wordt voor het toetsen van de taalvaardigheid op niveau B1 ingezet. Wij zijn op zoek naar een clustermanager Staatsexamen Nt2 die een bijdrage levert aan de extra werkzaamheden die deze verwachte toename aan kandidaten voor onze examens met zich meebrengt.

Als clustermanager Nt2 denk je mee over inhoudelijke kwesties, zoals de kwaliteit en de samenstelling van de examens, en ben je (mede) verantwoordelijk voor het aansturen van het proces dat uiteindelijk leidt tot de afname van de examens en de toekenning van uitslagen aan kandidaten.
Hiervoor onderhoud je uitstekende contacten met de betrokken ketenpartners (Bureau-ICE, Cito bv, DUO en het Steunpunt Nt2). Je gaat daarbij sensitief om met de verschillende belangen van de betrokken organisaties, en je houdt het uiteindelijke doel voor ogen. Daarnaast stem je af met de betrokken collega’s binnen de afdeling NMP en het CvTE. Je functioneert zelfstandig en stemt je werkzaamheden in goed overleg af met het afdelingshoofd.

Het gaat bij deze functie onder andere om de volgende werkzaamheden:

 • je bent mede verantwoordelijk voor het proces van vaststelling;
 • je stemt af met het Steunpunt Nt2 en DUO over communicatie op sociale media, de nieuwsbrief en de inhoud van onze website;
 • je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van kandidaten;
 • je bent aanspreekpunt voor incidenten en rapporteert daarover;
 • je bent betrokken bij aanpassingen van regelgeving die van invloed zijn op de Staatsexamens Nt2;
 • je vertegenwoordigt de Staatsexamens Nt2 in CvTE-brede thematische werkverbanden, bijv. kwaliteitszorg, normering.

Functie-eisen

Door jouw open en betrouwbare manier van werken, weet je anderen mee te krijgen. Je weet ze te inspireren om sámen voor hetzelfde doel te gaan: het realiseren van uitstekende Staatsexamens Nt2. Verder vragen we het volgende van je:

 • Je beschikt over een analytisch werk- en denkvermogen op academisch niveau;
 • Je hebt kennis van en ervaring in het vakgebied Nederlands als tweede taal;
 • Je hebt kennis van en ervaring met toetsontwikkeling in het algemeen en taaltoetsing in het bijzonder;
 • Je kunt sturing geven aan (groepen) professionals;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; en opereert responsief;
 • Je bent proactief, kritisch en gestructureerd;
 • Je kunt omgaan met veel verschillende mensen met diverse belangen;
 • Je kunt opereren in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar, zo spoedig mogelijk
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Gezien de ervaringen in het afgelopen jaar met thuiswerken en digitaal vergaderen, beraden we ons op de mogelijkheden voor medewerkers om in de toekomst op vaste dagen (indien de werkzaamheden dit toelaten) thuis te werken.

Het CvTE zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

 • Kandidaten met een Van-Werk-Naar-Werk-status gaan voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep, stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.

Lukt het niet om je sollicitatiedocumenten te uploaden?
Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. Het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan sollicitatiebrieven@minocw.nl

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling NMP is in ontwikkeling als onderdeel van een organisatiewijziging die we in de zomer van 2021 willen afronden. Zo is de afdeling NMP zelf sinds 2020 ontstaan uit een samenvoeging van de sectorale teams Staatsexamens Nt2, mbo en po.

De afdeling bestaat uit een afdelingshoofd en negen medewerkers met eigen aandachtsgebieden, taken en verantwoordelijkheden. Naast de zeven medewerkers die meer inhoudelijk gericht zijn op een van de sectoren (Nt2, mbo en po) wordt de afdeling gevormd door een managementondersteuner en een medewerker communicatie. Als medewerker van het team draag je bij aan de samenwerking en kennisdeling in een informele sfeer waarin we altijd bereid zijn om elkaar te ondersteunen.

Het CvTE werkt voor alle examens samen met verschillende ketenpartners. Zie voor meer informatie over de organisatie van de Staatsexamens Nt2: website Staatsexamens Nt2 en de pagina ‘onze toetsen en examens’ op cvte.nl.

Het College voor Toetsen en Examens

Als College voor Toetsen en Examens (CvTE) en als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) zijn we namens de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Ook zorgen we ervoor dat scholen en instellingen de centrale examens en toetsen op een goede manier kunnen afnemen. Bij het uitvoeren van deze opdracht werken wij nauw samen met het ministerie van OCW, met DUO en Cito, en andere ketenpartners.

Het CvTE bestaat uit een College en een bureau. Het bureau ondersteunt het College bij de uitvoering van zijn taken. Het bureau is gevestigd in Utrecht en telt ongeveer vijftig medewerkers. Daarnaast zijn er veel docenten en vakdeskundigen die in deeltijd op detacheringsbasis voor ons werken in verschillende vaststellings- of syllabuscommissies. De centrale examens en toetsen waar we verantwoordelijk voor zijn, zijn:

 • de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs;
 • de centrale examens in het voortgezet onderwijs;
 • de Staatsexamens in het voortgezet onderwijs;
 • de centrale examens Nederlandse taal en Engels in het mbo;
 • de Staatsexamens Nederlands als tweede taal.
Het College voor Toetsen en Examens

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jose Bakx, afdelingshoofd NMP

06-11775780

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het College voor Toetsen en Examens nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior medewerker examendiensten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Attaché onderwijs en wetenschap Beijing

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Beijing, China
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Netwerk Engineer

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd