Clusterleider Energiebesparing

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220915_14
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij als clusterleider een actieve rol hebben bij het uitvoeren van onze missie van 60% minder CO2-uitstoot in 2030 en het verminderen van de (geïmporteerde) fossiele energievraag?

Het cluster Energiebesparing is binnen het Directoraat Generaal (DG) Klimaat & Energie primair verantwoordelijk om bedrijven en instellingen minder energie te laten gebruiken. Vanuit Europa worden de energiebesparingsdoelen aangescherpt, om de klimaatopgave te realiseren en om de importafhankelijkheid van fossiele energie te verminderen. Jouw cluster is verantwoordelijk voor het vertalen van Europese energiebesparingsdoelen in nationaal beleid. Denk aan kantoren waar 's nachts het licht uit is, een supermarkt die de koeling afdekt en een raffinaderij die zijn verwarmde opslagtanks isoleert. Het lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk gaat dit niet vanzelf. Jij draagt eraan bij dat ruim 100.000 bedrijfsvestigingen rapporteren over uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Ook de allergrootste bedrijven in Nederland moeten zich gaan houden aan de energiebesparingsplicht.

De opgave om energie te besparen raakt alle sectoren en vergt actie van veel stakeholders. Het is daarom de ambitie van het cluster om meer programmatisch samen te werken met partijen buiten de eigen directie. Hiertoe wordt een Programma Energiebesparing opgezet. Als clusterleider behoort tot jouw taken om aan dit proces richting te geven. Je weet het programma interdepartementaal en binnen EZK stevig te positioneren. Ook ben je gesprekpartner voor het bedrijfsleven, die de besparingsmaatregelen moeten uitvoeren, en voor decentrale overheden en uitvoeringsdiensten, die toezicht houden en naleving kunnen afdwingen. Het is aan jou en je team om na te denken hoe instrumenten en publieke middelen het meest effectief in te zetten om onze energiebesparingsdoelen te halen. Wat is de juiste verhouding tussen verplichten, stimuleren en communiceren? Dit doen jullie samen met de collega’s bij het ministerie en de uitvoeringsorganisaties RVO en Rijkswaterstaat met collega’s van de ministeries van Binnenlandse zaken, het DG Bedrijfsleven en Innovatie (B&I) en de directie Wetgeving en Juridische Zaken.

Als clusterleider ben je meewerkend voorman/-vrouw. Je bent mede-verantwoordelijkheid voor het functioneren van het cluster, waarbij het MT-lid eindverantwoordelijkheid draagt. Je stuurt op samenwerking, kwaliteit en resultaat. Daarbij bewaak je de voortgang van het team, denk je mee over de inhoudelijke richting en help je om analyses en beleidsmatige wensen te vertalen in concrete wetgeving en (subsidie)regelingen. Je hebt aandacht voor het samen boeken van resultaten en voor de persoonlijke ontwikkeling van de professionals. Je geeft hen de ruimte om zelf aan de slag te gaan, bent beschikbaar als sparringspartner, veren, houdt het overzicht zodat je op het juiste moment kunt ondersteunen en staat voor je mensen.

Samen met het MT en je collega-clusterleiders, stuur je mee op de richting, strategie en kwaliteit van de hele directie Energiemarkt. Je draagt actief bij aan de verbinding met de andere clusters, directies en de andere departementen. Dit doe je in een complexe, dynamische politiek-bestuurlijke omgeving, waarbij je snel verbanden moet leggen binnen en buiten de directie Energiemarkt. In deze functie zit je vaak bij de minister en bij debatten in de Tweede Kamer. Daarom beschik je over een grote politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ben je stressbestendig.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster energiebesparing is in oprichting. Jij kunt als nieuwe clusterleider een grote rol vervullen in het vormen van een hecht team binnen de directie Energiemarkt. We werken als team samen aan het halen van de doelen en deadlines, maar iedereen heeft eigen accenten of projecten. Met het cluster willen we inspelen op de politieke actualiteit en bijdragen aan lange termijn doelstellingen. Daarbij vinden we het belangrijk dat een ieder elkaar ondersteunt op inhoud én actief bijdraagt aan een goede werksfeer.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Reinier Koppelaar

06-31693706

Tjalling de Vries

06-52556490

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker strategie energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Financiën Groningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Verbindende (sr) beleidsmedewerker strategie op data bij Energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)