Clustercoördinator Juridische Zaken en Informatiebeleid

Kiesraad

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.703 - €6.908
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 22 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer KIESRAAD/2019/02
 • Plaatsingsdatum 3 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Kiesraad stelt als centraal stembureau de uitslag van landelijke verkiezingen vast. Verder is de Raad het adviesorgaan van regering en parlement, en het informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen. De Kiesraad speelt in op de steeds veranderende context waarin verkiezingen worden gehouden en de maatschappelijke behoeften die daarmee samenhangen. Als clustercoördinator Juridische Zaken en Informatiebeleid ben je lid van de staf van de Kiesraad en werk en denk je mee aan de verdere invulling en realisatie van een organisatie die daarbij past.

Als clustercoördinator geef je leiding aan het cluster Juridische Zaken en Informatiebeleid (JZI) en adviseer en ondersteun je de voorzitter en leden van de Kiesraad. Je bent tevens plaatsvervangend secretaris-directeur en bent in die hoedanigheid een belangrijke sparringpartner van de secretaris-directeur, die je ook vervangt bij diens afwezigheid.

Jouw cluster is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van de Kiesraad als centraal stembureau. Te denken valt aan de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen en de (tussentijdse) benoeming van parlementsleden. In jouw rol als clustercoördinator JZI zie je toe op een goede uitvoering van deze taken en op de voorbereiding van de adviezen van de Kiesraad. Jij bewaakt de inhoudelijke kwaliteit en consistentie met eerder uitgebrachte adviezen en hebt daarbij oog voor de toepassing van het kiesrecht in de praktijk. Je bereidt daarnaast de vergaderingen van de Kiesraad voor en bent in dat verband ook verantwoordelijk voor de totstandkoming en afwikkeling van de besluitvorming. In jouw rol vertegenwoordig je zo nodig de Kiesraad in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld tijdens rechtsgedingen, bijeenkomsten, symposia en congressen.

Je bent een stevige manager voor je cluster. Zo ben je richtinggevend en geef je op motiverende wijze functionele en inhoudelijke leiding. Ook draag je zorg voor de kwaliteitsborging van de in het cluster op te leveren resultaten en voor adequate (interne) communicatie. Je draagt bij aan een prettig werkklimaat, hebt oog voor de belangen en de behoeften van medewerkers en draagt eraan bij dat zij het beste uit zichzelf halen.

Als lid van de staf van de Kiesraad lever je waardevolle input voor de besluitvorming, en aan de (strategische) sturing van de organisatie. Je zorgt er mede voor dat de organisatie relevante ontwikkelingen op het netvlies heeft, en je ziet toe op vernieuwing en verbetering van de werkprocessen en producten van de Kiesraad. Je bent flexibel ingesteld en in veranderende omstandigheden in staat om over jouw primaire aandachtvelden heen te kijken in het belang van de ontwikkeling van de organisatie.

In jouw rol volg je actief de maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de Kiesraad. Je rapporteert hierover, en je adviseert over de consequenties hiervan voor de adviezen en het uitvoeringsbeleid. Je hebt een scherp oog voor (complexe) uitvoerings-, IT- en ketenvraagstukken. Je zorgt voor samenhang in het informatiebeleid en de informatiehuishouding van de Kiesraad. En je verbetert deze, waar mogelijk met aandacht voor innovatie en tegelijkertijd met oog voor veiligheid, privacy, efficiency en resultaatgerichtheid. Je ziet toe op de IT-projecten waar de Kiesraad verantwoordelijk voor is en geeft richting aan de rol en invulling van de bevoegdheden van de Kiesraad waar het gaat over de digitalisering van het verkiezingsproces.

Je onderhoudt een voor de functie effectief en relevant netwerk en zorgt dat de samenwerking en afstemming met de ketenpartners goed verlopen. Je zoekt daarbij verbinding en draagvlak.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante juridische opleiding afgerond op wo-niveau (master).
 • Je bent een manager die ruime ervaring heeft met het aansturen van professionals en het begeleiden van een veranderende organisatie.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor communicatie op verschillende niveaus.
 • Je hebt een coachende leiderschapsstijl met aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers.
 • Je bent proactief en samenwerkingsgericht.
 • Je beschikt over creativiteit en lef, waarbij je de ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen niet uit het oog verliest.

De volgende eigenschappen strekken daarnaast sterk tot aanbeveling:

 • aantoonbare kennis van en ervaring met het verkiezingsproces, kies- en/of bestuursrecht;
 • kennis van de Wet openbaarheid van bestuur, Algemene verordening gegevensbescherming, kaderwetgeving zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen;
 • ervaring met ontwikkelingen op het terrein van de elektronische overheid, in het bijzonder met ontwikkelingen die zijn gerelateerd aan het verkiezingsproces;
 • ervaring in het aansturen van ICT-projecten;
 • praktijkervaring met het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan en/of adviesorgaan;
 • kennis van het functioneren van de (Rijks)overheid en van de vertegenwoordigende organen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.703 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • De functie wordt geacht onverenigbaar te zijn met iedere functie die tot gerede twijfel zou kunnen leiden over de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming van de Kiesraad.
 • Het opvragen van referenties maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een selectieassessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • De gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden in week 32 en 33

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster Juridische Zaken en Informatiebeleid is een van de huidige twee clusters bij het secretariaat van de Kiesraad. Wij verzorgen alle juridische werkzaamheden rond verkiezingen, zoals de voorbereiding en uitvoering van de taken van de Kiesraad als centraal stembureau en als (juridische) kenniscentrum. Binnen het cluster worden daarnaast de adviezen voorbereid die de Kiesraad in het kader van de wettelijke adviestaak uitbrengt. Ook vallen binnen dit cluster de verschillende dossiers rond informatiebeleid en -huishouding, zoals het beheer van maatwerksoftware voor de kandidaatstelling en de vaststelling van de uitslag, en de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid.

Kiesraad

De Kiesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en de Staten-Generaal op het terrein van kiesrecht en verkiezingen. De Kiesraad treedt op als centraal stembureau en stelt de uitslag vast van de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Verder is de Kiesraad kenniscentrum voor burgers, gemeenten, provincies en waterschappen, politieke partijen en media. De Kiesraad bestaat uit zeven leden en wordt ondersteund door een secretariaat (zestien fte’s). De Kiesraad is gehuisvest in de Zurichtoren in Den Haag, Muzenstraat 85.

Kiesraad

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Pamela Young, Plv. secretaris-directeur en coördinator juridische zaken

070-4266266

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Karina de Klerk Wolters, Officemanager

070-4267196

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Kiesraad nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Een ieder wordt uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Relevante vacatures

Coördinerend wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Programmamanager kunstmatige intelligentie in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Communicatieadviseur

Kiesraad
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling