Clustercoördinator Assetmanagement

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Landelijk
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 3 maart Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer WNZ-327
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vlot en veilig van A naar B; dat is het doel van Rijkswaterstaat. Daarbij is goed assetmanagement en omgevingsmanagement onmisbaar. Zuid-Holland is een economisch belangrijke regio die zich kenmerkt door onder andere een dichte bevolkingsgraad, intensieve industrie, de grootste haven van Europa en intensief gebruikte, complexe wegen- en waternetwerken. Diverse tunnels, bruggen en sluizencomplexen in ons netwerk zijn voor Rijkswaterstaat en weggebruikers belangrijke netwerkschakels. Beslissingen die over deze onderdelen (wegen, vaarwegen en het hoofdwatersysteem) worden genomen, hebben impact op het functioneren van onze gehele infrastructuur in Nederland.

De infrastructuur in Zuid-Holland valt organisatorisch onder het district West-Nederland Zuid (WNZ) binnen Rijkswaterstaat en is onderverdeeld in district Noord en district Zuid. De districten werken nauw samen door middel van 8 clusters assetmanagement, verdeeld naar type asset of netwerkschakel. Elk team/cluster bestaat uit ongeveer twintig medewerkers. Wij zijn op zoek een coordinator voor het team Hoofdvaarwegennet/Hoofdwatersysteem:

Team Hoofdvaarwegennet/Hoofdwatersysteem
De beschikbaarheid en veiligheid (incl. waterkwaliteit en assets voor scheepvaartverkeersbegeleiding) van de vaarwegen en rivieren en kust (incl dammen, dijken en duinen) in het areaal is waar jouw team voor staat. Jouw mulitidisciplinaire team is verantwoordelijk voor het assetmanagement en beheer van natte areaal. Ze maken de programmering voor onderhoud en vervanging en renovatie, geven klanteisen mee aan projectteams die het vast, variabel en groot onderhoud doen. Jouw team is gastheer in het areaal voor de infrastructuur die je beheert. Daarnaast levert het team nautisch adies ten behoeve van beroepsvaart en recreatievaart. Daarmee heeft het team een nauwe samenwerking met het team mobiliteit.

Binnen de districten ligt de opgave om prestatiegericht, datagedreven assetmanagement uit te voeren. Beschikbaarheid en veiligheid van het areaal zijn daarbij leidend. Daarnaast ligt er in de districten ook een taak op het gebied van informatievoorziening, verkeers- en watermanagement, basisrelatiemanagement en crisismanagement. Als clustercoordinator realiseer jij hier een integrale aanpak via actief contact met de afdelingshoofden van de beide districten en met andere clustercoördinatoren. Samen met hen vorm je het districtenmanagementteam en bepaal je mede de koers en de koers van de districten als geheel. De afdelingshoofden district, de directeur en de hoofdingenieur-directeur kunnen rekenen op jouw deskundige advies.

Als clustercoordinator zorg jij voor de inhoudelijke ontwikkeling, coördinatie, monitoring en implementatie van processen binnen jouw team en waar nodig over de teams heen. En hiermee het bereiken van de gewenste resultaten voor de districten als geheel. Dankzij jou werken je teamleden goed samen. Je bent ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van HRM-taken. Collega’s coach en ondersteun je bij hun ontwikkeling, inzet en resultaatafspraken. Je ontwikkelt en begeleidt cultuurverandering en -transitie, voert personeelsgesprekken, monitort en stuurt op ziekteverzuim en laat medewerkers hun talenten optimaal benutten. Tot slot maak en monitor je resultaat- en kwaliteitsafspraken.

Als echte verbinder neem je een stevige positie in binnen de keten. Daarbij sta je voor de belangen van Rijkswaterstaat. Je bevordert de samenwerking met collega’s van de afdeling Samenwerking Landelijke Uitvoering (SLU) en de organisatieonderdelen Projecten, Programma en Onderhoud (PPO), Verkeer- en Watermanagement (VWM) en Centrale Informatievoorziening (CIV). Je doet dit vanuit inhoud, proces en relatie.

Je hebt een stevig in- en extern relatienetwerk waarmee je goed communiceert en dat je adequaat inzet. Iedere dag opnieuw wil jij je werk beter doen en streef je ernaar een concrete bijdrage te leveren aan het verbeteren van het proces. Daarbij ga je voor kwaliteit. Je geeft mede vorm aan standaardisering en implementatie van regioprocessen en voegt meerwaarde toe aan de procesonderdelen en aan regiospecifiek kennismanagement. Ook draag je bij aan actieve kennisontwikkeling en kennisdeling van jezelf en de collega’s in je team.

Functie-eisen

Kennis en ervaring

 • Je bezit een bachelor/master in een relevante richting zoals techniek of (technische) bedrijfskunde.
 • Je hebt kennis of ervaring met asset- en omgevingsmanagement.
 • Je hebt kennis van de (samenhang in) werkprocessen binnen een overheidsinstantie en bij voorkeur van de relevante kennisvelden zoals hoofdvaarwegennet/hoofdwatersysteem.
 • Je hebt circa 3 jaar coachende of leidinggevende ervaring in de lijn of binnen projecten.
 • Je hebt circa 3 jaar ervaring met advisering en het tot stand brengen van advies(deel)producten en –diensten.
 • Je hebt ervaring in het met KR8 en LEAN en bent gewend te denken in ketens en (gestandaardiseerde) processen.
 • We zoeken bij voorkeur seniors, die in staat zijn ook op landelijk niveau een onderwerp te trekken en gesprekken te voeren op directieniveau.

Gevraagde competenties

 • Je hebt ervaring met het professionaliseren van groepen en het begeleiden van cultuurverandering.
 • Je bent in staat om in scenario’s te denken en zaken in een groter verband te bekijken (helicopterview) en je bent succesvol in het coördineren van activiteiten.
 • Je bent in staat om medewerkers aan te sturen en tot optimale ontwikkeling te laten komen, door goed te luisteren en te enthousiasmeren, inspireren, overtuigen en motiveren.
 • Je kunt goed analyseren, plannen en organiseren en bent netwerkvaardig.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de regio met de hoogste concentratie inwoners, industrie en verkeer van Nederland zorgen wij ervoor dat mensen zich veilig kunnen verplaatsen over de weg en het water.  We beschermen de provincie tegen overstromingen en zorgen voor schoon water. Het is een enorme klus om de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 bruggen en 256 kanalen en rivieren vrijwel permanent beschikbaar te houden.  De meeste bruggen, tunnels en wegen in Zuid-Holland stammen uit de jaren 50 en 60. We vervangen en renoveren daarom tot 2030 een groot aantal werken. De bruggen, tunnels en wegen worden hierdoor veiliger en duurzamer. We zijn hard bezig om te organiseren hoe we de daardoor veroorzaakte extra files zoveel mogelijk kunnen beperken. We breiden ons netwerk ook nog verder uit, bijvoorbeeld met de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.  Door de aanleg van nieuwe wegen en de renovatie zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Ook in de toekomst. Aan dit alles werken we 24 uur per dag, 7 dagen per week met veel inzet en trots. Dat doen we niet alleen, maar steeds meer samen, met andere overheden en bedrijven. Bij Rijkswaterstaat werken mensen met heel verschillende achtergronden samen; technici, IT-ers, contractdeskundigen, perswoordvoerders en ga zo maar door.

In totaal werken er ongeveer 400 mensen binnen WNZ, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Jouw team: Districten West Nederland Zuid

De districten Noord en Zuid zorgen, samen met de andere netwerkmanagementafdelingen, voor de instandhouding van de netwerken van Rijkswaterstaat. We vormen het informatieportaal over de assets en vertalen deze informatie naar risico’s en kansen. We investeren fors in de kwaliteit van assetmanagement. Uitgaande van onze kennis en ervaring plannen we maatregelen rondom omgevings- en assetmanagement. Zo leggen we de basis voor de programmering van projecten. Wij zijn opdrachtgever richting Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement en Centrale Informatievoorziening en bepalen de kaderstellende prestatie-eisen waaraan de netwerken dienen te voldoen. De districten zijn verdeeld in 8 teams: Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet/Hoofdwatersysteem, Tunnels en gemalen, Bruggen en Sluizen, Mobiliteit, Prestatiemanagement en Informatievoorziening, Omgeving Noord en Omgeving Zuid.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bart Keunen (Afdelingshoofd District Zuid)

06-11889974

Leonie Zeestraten (Afdelingshoofd District Noord)

06-52596618

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Florijn Spoelstra, recruiter

06-51315695

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Relatiemanager omgeving

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur elektrotechniek

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Roermond of Maastricht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur Assetmanagement hoofdvaarwegen inclusief clusterleidersrol

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Goes
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)