Clusteraanspreekpunt Verduurzaming Industriele Clusters

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Financieel / economisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBI_20240604_12, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Het verduurzamen van de industrie is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit vraagt om grootschalige verduurzamingsprojecten bij industriële bedrijven en een grote verbouwing van de energieinfrastructuur in Nederland en aanleg van nieuwe infrastructuur voor elektriciteit, CO2 én waterstof. Door krachten te bundelen, knelpunten weg te nemen en slim te organiseren is versnelling mogelijk. Daarom hebben stakeholders binnen de industrie, netbeheerders, overheden en energieproducenten besloten gezamenlijk het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) op te zetten. Het NPVI neemt regie op het ontwikkelen van de vraag en de aanbodkant voor verduurzamingsprojecten van nationaal belang. Je werkt met collega’s vanuit de netbeheerders, de industrie, energieleverancies, provincies, gemeenten en natuurlijk ook met mensen van het Rijk, met name de Ministeries van EZK, BZK en I&W. Door dit gemengde karakter versterken we het begrip voor elkaars positie en belangen, en hebben we korte lijnen naar het brede stakeholderveld. Ben jij klaar hieraan met impact bij te dragen?

Er wordt vanuit de Directie Verduurzaming industrie hard gewerkt aan een voortvarende voortgang van duurzame infrastructuurprojecten, o.a. uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en op projecten van grote bedrijven om hun industriële processen te verduurzamen.
De programmering (match tussen vraag en aanbod) hiervan vindt plaats op het niveau van de industriële clusters.

Jij bent als clusteraanspreekpunt verantwoordelijk voor minimaal 1 industrieel cluster. Je werkt hiervoor nauw samen met collega's die actief zijn in de regio, zowel binnen de Rijksoverheid als met partners daarbuiten. Samen houden jullie het overzicht, helpen jullie projecteigenaren om knelpunten weg te nemen, vertraging te voorkomen en om te versnellen waar mogelijk. Ook zorg je voor een goede samenwerking met de clusters en alle partijen die relevant zijn voor de projecten.

Je bent een aanpakker, bent creatief en flexibel om oplossingen aan te dragen en bezit over doorzettingsvermogen om ze te verwezenlijken. Je werkt daarvoor intensief samen in een complex speelveld dat bestaat uit industrieclusters, bedrijven, mede-overheden, beleidsmakers en netbeheerders. Je gaat daarvoor ook naar het cluster toe. Je krijgt de kans om je rol vorm te geven. Jouw initiatief en resultaatgerichtheid wordt zeer gewaardeerd. Lijkt dit je wat? Dan gaan we graag in gesprek over hoe jij bij kunt dragen aan een duurzamer Nederland.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onder grote politieke belangstelling werkt de Directie Verduurzaming Industrie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toe naar een industrie die competitief is en blijft en die in 2050 klimaatneutraal en circulair is. En die bovendien positief bijdraagt aan een leefbaar Nederland. Liever een groene industrie hier dan een grijze elders. Dat doen we samen met de industrie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Vanuit de volle overtuiging dat de industrie het vliegwiel is voor de energie- en grondstoffentransitie: als het deze bedrijven lukt om te verduurzamen, maken we enorme sprongen met de CO2-reductie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

Directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

De missie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie:
Het creëren van een uitmuntend ondernemersklimaat dat bedrijven in het algemeen en Topsectoren in het bijzonder in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. Het DG B&I is binnen de Rijksoverheid hét aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Onze rol is het bedrijfsleven te ontzorgen, te stimuleren en nieuwe kansen te faciliteren voor innovatie en groei. Vanuit onze regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht. DG B&I maakt daarvoor gebruik van generieke instrumenten en intervenieert bij publieke en private partijen.
Door onze contacten in het land beschikken we over een netwerk van regionale sleutelfiguren die we beschikbaar stellen voor het gehele departement.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Maarten Neelis, manager verduurzaming industriele clusters

06-15214194

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wida Azadbari

06-29658782

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Internationale Zaken en Industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)

Beleidsmedewerker verduurzaming regionale industrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie
 • Den Haag
 • WO bachelor
 • 32-36
 • schaal 10,schaal 11
  €3.091 - €5.586 (bruto)

Coördinerend strateeg verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)