Chief Privacy Officer

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch
 • Reageren voor 7 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer ACM_20220530_12/13
 • Plaatsingsdatum 9 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een gedegen kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het coördineren van het ACM-brede privacy-team. Het eerste aanspreekpunt zijn voor het management van de ACM als het gaat om het uitvoeren van het privacy-beleid. Én bezig zijn met uitdagende privacyvraagstukken die spelen bij de directie Bedrijfsvoering. Spreekt dit jou aan? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie!

Wat je doet als Chief Privacy Officer én als Privacy Officer
Data speelt een belangrijke rol in het werk van de ACM. De ACM verwerkt als toezichthouder en als werkgever een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Om haar taken goed uit te kunnen blijven voeren, gaat de ACM mee met de digitale, technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een innovatieve manier van toezichthouden op markten waar privacy van groot belang is, denk bijvoorbeeld aan de consumenten-, energie-, en zorgmarkt. De ACM wil in dat verband vanzelfsprekend een betrouwbare en transparante partij zijn, die persoonsgegevens op een veilige, transparante en verantwoorde wijze verwerkt.

In deze functie sta je als Chief Privacy Officer (CPO) aan de lat voor een consistente toepassing van het privacy-beleid in alle onderdelen van de ACM. Je bent verbindend en coördinerend in de uitvoering. De Privacy Officers (PO’s) van de verschillende directies vormen gezamenlijk het ACM-brede privacyteam waarvan jij de coördinator bent.

Je coördineert de dagelijkse gang van zaken en bent het eerste aanspreekpunt voor het management en het ministerie van EZK voor AVG-aangelegenheden. Je bent verantwoordelijk voor het verwerkingsregister. Je beslist of escaleert bij voorkomende verschillen van inzicht.

De ACM beschikt over een eigen functionaris voor gegevensbescherming (FG) die adviseert en intern toezicht houdt. Je schakelt met de FG en rapporteert aan de directeur Bedrijfsvoering over de kwaliteit van de privacy-organisatie aan de hand van het Verwerkingsregister, het DPIA register, het Datalekkenregister en het AVG-verzoeken overzicht. Tevens behartig je de belangen van de ACM op het gebied van privacy in de buitenwereld.

Naast je coördinerende rol ben je ook één van deze PO’s, namelijk die van de directie Bedrijfsvoering. Je bent intensief betrokken bij privacyvraagstukken die specifiek bij de directie Bedrijfsvoering spelen binnen bijvoorbeeld de onderdelen HRM, Finance & Control en ICT-beheer. Je draagt eraan bij dat je directie en jouw collega’s voldoen aan de privacyregels.

Het grootste deel van de tijd besteed je aan de coördinerende werkzaamheden en ongeveer een kwart van je tijd ben je uitvoerend bezig als PO. Je werkt vanuit het team CIO Office. Dit team bestaat uit ongeveer 15 medewerkers. De CIO Office is verantwoordelijk voor het beleid op informatievoorziening en de regievoering op de ICT dienstverlening van de ACM. Je werkt nauw samen met de manager informatiebeveiliging.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en mensen. De Directie Bedrijfsvoering draagt hieraan bij door het leveren van moderne producten en diensten die maximaal ten dienste staan van het primaire proces. Het HRM-beleid, financieel beheer, ICT-middelen, informatievoorziening, facilitaire ondersteuning en huisvesting sluiten aan op het probleemoplossend werken binnen de ACM en de daarvoor vereiste flexibele inzet van mensen en middelen. Daarnaast heeft de directie een centrale rol in het doorvertalen en handhaven van (wettelijke) kaders en richtlijnen op vrijwel alle gebieden van bedrijfsvoering waaraan ACM moet voldoen.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De ACM draagt bij aan een gezonde economie door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op: de mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames); een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater); de rechten en belangen van consumenten.

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtsdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag ruim 550 professionals. We opereren in en werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten.

De ACM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bestuur is zelfstandig en eindverantwoordelijk voor alle besluiten en de organisatie van de ACM. De ACM bepaalt zelf de prioriteiten en komt onafhankelijk van de overheid, bedrijfsleven en belangengroepen tot besluiten. Altijd in het belang van consumenten, burgers en bedrijven. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, maar besluitvorming vindt collegiaal plaats binnen het bestuur. Het bestuur neemt collectief de verantwoordelijkheid voor de strategie en agenda van de ACM en een effectieve uitvoering daarvan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rosanne Sirre, Coördinator Recruitment

06-31035821

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager HRM

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bestuurssecretaris

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise Architect

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd