Chief Information Security Officer - CISO/Chief Privacy Officer - CPO

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 15 april Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 4461
 • Plaatsingsdatum 5 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

DJI beschermt de maatschappij door het uitvoeren van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen. DJI heeft hiervoor circa 15.000 medewerkers verspreid over meer dan 50 locaties die jaarlijks een kleine 47.000 justitiabelen opsluiten. Waar nodig verleent DJI somatische en forensische zorg en vanaf binnenkomst van de justitiabele wordt direct begonnen re-integratie. Voor al haar taken werkt DJI intensief samen met veel partijen binnen en buiten de overheid. De Informatievoorziening en ICT is dus breed en complex en alles wat in de samenleving voorkomt, komt ook achter de muren voor met een bijzondere plek voor gebouwelijke ICT:  hek- en deursluiting en camerasystemen zijn direct primair proces bij DJI. Het digitaal binnenhouden van criminelen is een groeiend en bijzonder aandachtsgebied. DJI verwerkt veel gevoelige persoonsgegevens – DJI weet heel veel van de justitiabelen – en ook de vraagstukken op het gebied van privacy zijn daarmee talrijk en variëren van groot en complex tot operationeel voor de uitvoering van alle dag. Ook privacyvraagstukken zijn complex met aan de ene kant de primaire taken van DJI verankerd in meerdere beginselenwetten en aan de andere kant privacy vereisten uit AVG, Wjsg en WGBO.

De CPO/CISO is bij DJI een gecombineerde functie die er voor moet zorgen dat heel DJI, primaire en ondersteunende processen, informatieveilig en privacy-verantwoord kan werken door doelen te stellen, meerjaren plannen te maken en budget aan te vragen, beleid en andere kaders te maken, handzame sjablonen en richtlijnen op te stellen, aandacht te laten besteden aan bewustwording en training.

Pragmatiek, uitvoerbaarheid en toepasbaarheid staan daarbij centraal zodat de organisatie zijn maatschappelijke taken goed en veilig kan uitvoeren. Privacy en security by design en default krijgen daarom veel aandacht. Omdat de DJI te maken heeft met een hybride werkveld (het is Nederland in het klein) is brede kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging en privacy een vereiste. Om de organisatie goed te kunnen bedienen is veelvuldig schakelen met de bestuurlijke lijn, de CIO, Juridische Zaken, de IB en privacy adviseurs van de dienstonderdelen en specialistische adviseurs op andere terreinen van belang. Dit geldt ook voor de samenwerking buiten DJI: samenwerking met counterparts binnen het departement, bij partners van DJI en leveranciers is noodzakelijk.

Een scherp oog voor situaties die een mogelijk risico vormen voor de DJI op het gebied van informatiebeveiliging privacy en daar proactief actie op nemen is een must. Op die manier willen we grote informatiebeveiligingsincidenten en datalekken, inclusief meldingen bij de AP, voorkomen… al lukt dat nooit helemaal.

Ook het managementsysteem voor informatiebeveiliging en privacy moet tiptop orde zijn en gevuld met actuele risicoanalyses en PIA’s en verwijzingen naar achterliggende stukken (‘by design’). Op deze manier en door aansluiting op de P&C-cyclus zorg je dat audits tot nuttige inzichten leiden maar niet tot verrassingen en onvolkomenheden.
Met de rest van centrale IB- en privacy team vorm je het aanspreekpunt voor alle vragen op deze terreinen. Met je aanpak overtuig je organisatie dat tijdige en voortdurende aandacht voor deze onderwerpen nuttig en noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de informatievoorziening.

Ben jij geknipt voor deze baan? Reageer dan direct!
Wil je eerst praten over jouw mogelijk toekomstige baan? Neem dan contact met ons op.
 

Functie-eisen

Benodigde kennis en ervaring:

 • Uitgebreide aantoonbare kennis en ervaring (>5-7  jaar) op het gebied van informatiebeveiliging en privacy: adviseren, organiseren (by design) en faciliteren
 • Ervaring met werken binnen de Rijksoverheid is een pré
 • Ruime kennis en ervaring van de AVG
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van de ISO27001
 • Erkende opleidingen en certificeringen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zoals CISA, CISM, CIPPE en CIPM
 • pré: kennis van en ervaring met de Wjsg en zorgwet- en regelgeving
 • pré: kennis en ervaring bij DJI of een andere uitvoeringsorganisatie
 • pré: kennis en ervaring met de BIR/BIO en NEN7510
 • Samenwerken én autoritair kunnen zijn
 • Overtuigingskracht
 • Mondeling en schriftelijk uitstekende uitdrukkingsvaardigheid
 • Prioriteiten stellen en stressbestendig

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

•Een assessment en het maken van opdrachten kunnen onderdeel zijn van de selectieprocedure.
•Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Mevrouw drs. I.M.G. v. Gaalen-Doesburg, Hoofd CIO, via 06 52 86 74 94 of de heer M.A. Ubels, recruiter, via 06 – 4850 1642.

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.

 

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI-collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI. Ook zorgt de directie dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant en business) en aanbod (leveranciers) in.

CIO-office
Het CIO-office ondersteunt de chief information officer (CIO). De taak van de CIO? De ambtelijke leiding gevraagd en ongevraagd adviseren over de doelstellingen, uitvoering en kosten van beleid dat raakvlakken heeft met ICT en over grote ICT-projecten. De CIO adviseert en oordeelt in ieder geval over projecten met een ICT-component van meer dan vijf miljoen euro. Onder je vijftien collega’s zijn onder meer architecten, beleidsadviseurs en een strategisch portfoliomanager. Professionals die gedreven worden door de passie voor hun werk. De grote hoeveelheid denkkracht leidt tot mooie interne discussies, nuttige informatie-uitwisseling en verbeteringen voor de toekomst. Samen zijn we een krachtig team.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.
Dienst Justitiële Inrichtingen De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.W.H. Doreleijers, HR-adviseur

06-50009042

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Privacy - Directie Informatievoorziening CIO-office

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Tester Directie Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)