Casemanager penitentiaire inrichting

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Arnhem
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.605 - €3.521
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 4483
 • Plaatsingsdatum 7 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de muren van de penitentiaire inrichting Arnhem ben jij integraal verantwoordelijk voor het detentie- en re-integratieproces van de aan jou toegewezen gedetineerden. Als casemanager draag je zo bij aan veilige, persoonsgerichte én menswaardige detentie.

Jij voert de regie over het gehele proces rondom detentie en re-integratie. Hiervoor onderhoud je contacten met diverse functionarissen en externe ketenpartners, en beoordeel je risico’s en gedrag als het gaat om in- of externe vrijheden. Ook voer je activiteiten uit op de resultaatgebieden instroom, doorstroom, uitstroom en ketennetwerken.

Hoewel je nagenoeg zelfstandig werkt, ben je zeker ook een teamplayer. Kennisoverdracht en intervisie van en naar collega’s staan voor jou dan ook centraal. Naar buiten toe ben jij het eerste aanspreekpunt en dus het gezicht voor ketenpartners en veiligheidshuizen. Jij bent namelijk op de hoogte van de voortgang en status van het detentie- en re-integratieplan van een gedetineerde.

Je staat er niet helemaal alleen voor. In de uitvoering mag je rekenen op ondersteuning van een administratief medewerker van onze backoffice. Ook werk je samen met het hoofd detentie en re-integratie, aan wie je verantwoording aflegt. Daarnaast neem je actief deel aan het multidisciplinair overleg en de vrijhedencommissie. Hierin schets je een actueel beeld van de gedetineerde en diens traject. Van belang hierbij is dat je zorgt dat je goed geïnformeerd bent en op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving en circulaires.

Functie-eisen

• Je hebt hbo-niveau en minimaal een mbo 4-opleiding afgerond, bij voorkeur in de richting sociaal pedagogische hulverlening, pedagogisch werk of maatschappelijk werk en dienstverlening.
• Je hebt kennis van sociale dienstverlening, waaronder die door sociale en gemeentelijke instanties.
• Je hebt kennis van de sociale kaart en van modellen en methoden voor gedragsbeïnvloeding.
• Je hebt inzicht in de penitentiaire kaart, penitentiaire beginselenwet, penitentiaire maatregelen, penitentiaire programma’s en het terugdringen van recidive.
• Je hebt praktische kennis van het herkennen van en omgaan met gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen en afwijkend gedrag, bijvoorbeeld verslavingsgedrag.
• Je bent in staat om een gedetineerde uit een complexe doelgroep te motiveren en te stimuleren.
• Je hebt kennis van de doelgroep en de daaraan gerelateerde detentiefasering binnen de verschillende regimes en domeinen.
• Je hebt kennis van rechten en plichten van gedetineerden in samenhang met het nazorgtraject.
• Je hebt inzicht in de mogelijkheden voor materiële hulpverlening, detentiebegeleiding en het operationele netwerk (intern en extern). Dit netwerk kun je ook opzetten en onderhouden.
• Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en goed omgaan met mensen met verschillende culturele achtergronden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en CV.
 •  We schalen je in op basis van jouw kennis en ervaring.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Arnhem maakt deel uit van de divisie Gevangeniswezen/ Vreemdelingenbewaring van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De PI Arnhem staat voor een veilige, persoonsgerichte en menswaardige detentie. Wij werken samen met onze ketenpartners en de gedetineerden aan een perspectiefvolle re-integratie in de samenleving. Dit doen we op basis van de beschikbare kennis, middelen en instrumenten en normalisatie van het leefklimaat. Hierbij doen we een beroep op de zelfredzaamheid van de bij ons verblijvende gedetineerden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw P. van den Dam, hoofd Detentie & Re-integratie

08807-27783

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Casemanager Detentie & Re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats PI Zuid-Oost(Evertsoord en Roermond)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd