Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €2.605 - €3.521
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 14 april Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 4782
 • Plaatsingsdatum 27 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Mensen die een vrijheidsstraf ondergaan de kans bieden om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat is het doel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Als casemanager in de penitentiaire inrichting Rotterdam voer je de regie op het detentie- en re-integratieproces van intramurale gedetineerden. Zo draag je bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.


Je richt je op de verschillende fases van de detentie: de instroom, doorstroom en uitstroom. Bij de instroom zorg je voor een volledige screening en de juiste en actuele informatie over de gedetineerde. Je stelt samen met hem of haar de re-integratiedoelen op. Al in een vroeg stadium betrek je de ketenpartners bij het proces.


Tijdens de doorstroom lever je een belangrijke bijdrage aan het detentie- en re-integratieplan van de gedetineerde. Je zorgt dat dit plan up-to-date blijft en goed wordt uitgevoerd. Ook rapporteer je over het gedrag van de gedetineerde. Bij de uitstroom zorg je voor een tijdige en goede overdracht naar de ketenpartners.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis van de sociale kaart en sociale dienstverlening, waaronder die door sociale en gemeentelijke instanties.
 • Je hebt kennis van de doelgroep en de daaraan gerelateerde detentiefasering in de verschillende regimes of domeinen en inzicht in de penitentiaire kaart.
 • Je hebt kennis van modellen en methoden van gedragsbeïnvloeding en kunt gedrags- en psychiatrische stoornissen en inconsistent- of afwijkend gedrag herkennen en daarmee omgaan.
 • Je hebt kennis van de rechten en plichten van gedetineerden in samenhang met het nazorgtraject en inzicht in de mogelijkheden voor materiële hulpverlening en detentiebegeleiding.
 • Je hebt inzicht in het operationele netwerk, zowel intern als extern, en vaardigheid in het opzetten en onderhouden daarvan.
 • Je hebt inzicht in de toepassing van de Penitentiaire beginselenwet, de Penitentiaire maatregel, penitentiaire programma’s en het terugdringen van recidive.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken, omgaan met mensen met verschillende culturele achtergronden en mensen in een detentiesituatie motiveren en stimuleren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 • Deze vacature is in principe voor locatie De Schie. Omdat je wordt aangesteld bij Penitentiaire Inrichting Rotterdam kun je, als dat noodzakelijk is, ook tijdelijk of vast op locatie Hoogvliet worden ingezet.
 • Je wordt aangesteld in de aanloopschaal van de functie, schaal 7.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Rotterdam bestaat uit locatie De Schie in Rotterdam en de Stadsgevangenis in Hoogvliet. Hier hebben we een grote verscheidenheid aan manieren van detentie. Onze PI kenmerkt zich door de Rotterdamse aanpak: we zetten fors in op het verbeteren van het leefklimaat en het versterken van de ketenaanpak.


Je gaat werken bij de afdeling Detentie en Re-integratie. Samen met de andere afdelingen en ketenpartners organiseren we de re-integratie van justitiabelen die terugkeren in de samenleving en ondersteunen hen daarbij. Zodat de kans op recidive zo klein mogelijk is.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw B. Neef, Plaatsvervangend Hoofd Detentie & Re-integratie

06-52586583

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Casemanager penitentiaire inrichting

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Inrichtingspsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd