Casemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Werkplekken 2
 • Contractduur ntb
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.605 - €3.521
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 28 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 3984
 • Plaatsingsdatum 8 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Casemanager is integraal verantwoordelijk voor het Detentie & Reïntegratieproces van de toegewezen intramurale gedetineerde en houdt de regie hierop.

Dit houdt ondermeer in:

 • Onderzoekt samen met de justitiabele diens behoeften, mogelijkheden en doelen - Sluit aan bij de intrinsieke motivatie en belevingswereld van de justitiabelen.
 • Bevordert zelfredzaamheid, spreekt vertrouwen uit in de justitiabelen.
 • Stimuleert de justitiabelen tot deelname aan activiteiten en bereiken van persoonlijke
 • Doelstellingen.
 • Werkt aan een goede werkrelatie met de justitiabele, benadert deze met respect en komt afspraken na.
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke en gevoelige informatie.
 • Maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele afstand.
 • Benoemt regels en gedragsnormen en spreekt de ander aan op grensoverschrijdend gedrag
 • Blijft ook onder verleiding of druk handelen volgens de geldende normen en waarden
 • Maakt bij het opstellen van een individueel plan een reële inschatting van de mogelijkheden, beperkingen en doelen van de justitiabelen.
 • Maakt bij de keuze voor een interventie of plan een afweging van kansen, risico's en haalbaarheid.
 • Zoekt naar creatieve oplossingen om doelen te bereiken, benut verschillende wegen en bronnen.
 • Onderhandelt over mogelijke oplossingen.
 • Verdiept zich in de positie van de ander en kiest op basis hiervan een benadering om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Schakelt bij weerstand of tegenslag over op een andere aanpak of benadering om het doel te bereiken
 • Deelt relevante kennis en informatie met collega's, andere disciplines, ketenpartners en sociaal Netwerk.
 • Werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties, is bereikbaar en komt afspraken na.
 • Handelt vanuit het gezamenlijke belang.
 • Stemt af met collega's, andere disciplines, ketenpartners en sociaal netwerk om in de aanpak op één lijn te komen of blijven.
 • Benut kansen om contacten te leggen, samenwerking aan te gaan en hiermee regelmogelijkheden te vergroten.
 • Maakt uitvoerbare plannen en realistische planningen.
 • Coördineert activiteiten en bewaakt tussentijds de voortgang.
 • Maakt afspraken met derden over te verlenen diensten en spreekt tijdig aan op afwijking.
 • Anticipeert op mogelijke knelpunten en grijpt tijdig in.
 • Volgt actief de ontwikkelingen in het vakgebied en de keten.
 • Bespreekt casuïstiek met collega's, ketenpartners en staat open voor andere zienswijzen.
 • Reflecteert op eigen handelen, maakt dit bespreekbaar en staat open voor feedback.
 • Signaleert knelpunten en doet concrete voorstellen voor verbetering.

Functie-eisen

Bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding of studerend hiervoor.

Kennis van:
sociale dienstverlening, sociale kaart, modellen en methoden van gedragsverandering, doelgroep, detentiefasering, herkennen van en omgaan met gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen en inconsistent of afwijkend gedrag (waaronder verslavingen), inzicht in de penitentiaire kaart, kennis van de rechten en plichten van gedetineerden in relatie tot nazorg, inzicht in de mogelijkheden m.b.t. materiele hulpverlening en detentiebegeleiding, inzicht in operationele netwerken en vaardigheid in het opzetten en onderhouden hiervan, de penitentiaire beginselenwet, goede mondelingen en schriftelijke communicatie, culturele diversiteit, vaardigheid in motiveren en stimuleren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur ntb
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. 
Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn, ressorteert onder de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie. De inrichting heeft 2 locatie te weten de Eikenlaan en Maatschapslaan. De inrichting biedt plaats aan ongeveer 1140 gedetineerden met de regiems Gevangenis, EZV, HVB , ISD, BBA en Arrestanten. Naast deze zorg heeft de inrichting de taak waar mogelijk een gewenst aan de gedetineerden de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. De organisatie streeft naar professionaliteit en taakvolwassenheid voor al onzemedewerkers.
Met elkaar willen we samenwerken in een veilige en prettige werkomgeving. Van alle medewerkers wordt verwacht dat men open, integer, initiatiefrijk en flexibel is.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen. 
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer L. de Bruin, hoofd D&R

06-83994997

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Back-Office

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nieuwegein
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Beheers Problematische Gedetineerden (BPG)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Heerhugowaard
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd