Capaciteitsmanager Informatie Voorziening Office UWV Gegevensdiensten

UWV

 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €4.130 - €5.627
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 juli
 • Vacaturenummer 231081
 • Plaatsingsdatum 3 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij Gegevensdiensten werken zo’n 500 medewerkers met gegevens van personen en werkgevers, met de maatschappelijke taak om daar verantwoord mee om te gaan. Gegevensdiensten is een groeiende divisie die volop in ontwikkeling is.
Binnen de IV-organisatie van Gegevensdiensten is medio 2021 het IV Office gepositioneerd. IV Office Gegevensdiensten betreft een multidisciplinair team. Zo wordt door ruim 40 professionals invulling gegeven aan de vakgebieden Bedrijfs- en IT Architectuur, Portfoliomanagement, Informatieplanning, Tactisch Capaciteitsmanagement, Gegevensmanagement, informatiebeveiliging & Privacy en Procesmanagement. Deze professionals leveren vanuit hun eigen expertisegebieden een bijdrage aan enerzijds het implementeren van UWV-breed beleid en anderzijds de realisatie van doelstellingen van Gegevensdiensten. Deze vacature valt binnen het aandachtsgebied Portfoliomanagement.

Capaciteitsmanagement gaat hier over de tijd die ontwikkelteams hebben om veranderingen in applicaties door te voeren. Deze veranderingen zijn vaak gecombineerd in projecten. De verzameling aan projecten vormt het veranderportfolio. De capaciteitsmanager voert werkzaamheden uit ter ondersteuning van het proces Portfoliomanagement. Binnen Portfoliomanagement is ook het onderwerp capaciteitsmanagement opgenomen. Het doel van capaciteitsmanagement is het inzichtelijk maken van aanbod van en de vraag naar IV-verandercapaciteit van Gegevensdiensten. Daarmee ontstaat inzicht in de maakbaarheid van het veranderportfolio. Anders verwoord: iedere applicatiewijziging kost tijd om te bedenken, ontwikkelen, testen, etc. De tijd die het kost om een verzameling van applicatiewijzingen door te voeren wordt afgezet tegen de tijd die ontwikkelteams beschikbaar hebben. Daarmee ontstaat inzicht of veranderingen passen in de planning.

De capaciteitsmanager is verantwoordelijk voor het capaciteitsmanagementproces binnen Gegevensdiensten en is hierbij de gedelegeerd proceseigenaar. Werkzaamheden worden voornamelijk binnen de applicatie FCC (Fortes Change Cloud) uitgevoerd. Dit is de tool waarbinnen alle projecten binnen het IV-landschap van Gegevensdiensten zijn opgenomen. De werkzaamheden bestaan uit het faciliteren van rapportages (bijvoorbeeld de forecast-rapportage met betrekking tot capaciteit), het monitoren van de actualiteit van de data en het adviseren over capaciteitsvraagstukken. Ook wordt gebruik gemaakt van de applicatie Jira voor de werkvoorraad van ontwikkelteams en Webproject voor de urenregistratie achteraf. In dit kader zoekt de capaciteitsmanager proactief contact met stakeholders (zoals portfoliobureau’s van andere divisies en bedrijfsonderdelen) om de capaciteit af te stemmen, bestudeert de opgeleverde documentatie en beoordeelt samen met het portfoliobureau Gegevensdiensten de voortgang van projecten en borgt de capaciteitsregistratie.

Belangrijke taken en werkzaamheden van de capaciteitsmanager:

- Het monitoren van de lopende verandertrajecten binnen Gegevensdiensten op het gebied van capaciteit, in relatie tot voortgang en de opgeleverde resultaten
- Het houden van overzicht van de veranderingen binnen UWV die Gegevensdiensten op capaciteitsgebied (gaan) raken;
- Verantwoordelijk voor het capaciteitsmanagementproces binnen Gegevensdiensten;
- Het in kaart brengen en afstemmen van afhankelijkheden tussen projecten, bedrijfsonderdelen en divisies;
- Regievoeren over de inrichting van capaciteitsmanagement binnen Gegevensdiensten;
- Het adviseren aan lijnmanagement, portfoliomanagement en projectmanagement met betrekking tot capaciteitsvraagstukken;
- Het beoordelen van de administratie in FCC (Fortes Change Cloud), op basis van volledigheid en juistheid;
- Het genereren van rapportages op basis van de FCC-administratie met betrekking tot capaciteitsmanagement;
- Het deelnemen aan alle capaciteit gerelateerde overleggen vanuit Gegevensdiensten;
- Het verzorgen van een maandelijkse analyse van de geschreven uren in Webproject (door de IV-organisatie) afgezet tegen de geplande uren voor een verandering in FCC. Een onderdeel hiervan is het herkennen van trends en het geven van advies.
- Het organiseren en voorzitten van een structureel capaciteitsmanagementoverleg met IV-management, portfoliomanagement en BC&K met als doel tot een actueel inzicht in de maakbaarheid van het veranderportfolio te genereren;
- Het ondersteunen van de portfoliomanager op het gebied van capaciteitsmanagement bij het opstellen van toekomstscenario’s.

De capaciteitsmanager:
• Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats van UWV in de keten; op hoofdlijnen de organisatie van UWV.
• Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied.
• Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
• HBO werk- en denkniveau met een bedrijfskundige, procesgeoriënteerde achtergrond.
• Kennis van de mogelijkheden van ICT.
• Kennis van projectmanagement.
• 3 jaar relevante werkervaring.
• Beheerst de Nederlandse taal.

Competenties
Naast de UWV-competenties samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid worden de volgende competenties gevraagd:
• Kwaliteitsgerichtheid: Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen.
• Oordeelsvorming: Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.
• Organisatiesensitiviteit: Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie.
• Overtuigingskracht: Probeer de anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te krijgen door gebruikt te maken van de juiste argumenten en de juiste methoden.
• Organiseren van eigen werk: effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en acute problemen.

 • Salaris­omschrijving

  UWV biedt naast een uitdagende baan uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een dertiende maand, een keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening, en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling.

  Het gaat om een functie van minimaal 32 uur per week, met een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. Het brutosalaris van een capaciteitsmanager ligt, afhankelijk van je werkervaring, tussen de €4.130,- en €5.627,- in functieschaal 9, op basis van een 38-urige werkweek. Het kantoorpand ligt op een paar minuten lopen van Station Sloterdijk.

  Wij bieden je een afwisselende functie en een dynamische werkomgeving in een veranderende organisatie die prikkelt, uitdaagt en je aan het denken zet!

  Hybride werken
  Hybride werken – deels thuis, deels op kantoor – is ook bij UWV het nieuwe normaal en is voor deze functie toepasbaar.

  Persoonlijke ontwikkeling
  Je krijgt de ruimte om jezelf bij ons verder te ontwikkelen, als professional én als persoon. UWV biedt daartoe intern meer dan 2.000 opleidingen aan vanuit een All you can Learn platform.

  Diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid bij UWV
  Het personeelsbestand van UWV is een afspiegeling van onze samenleving. Diversiteit staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen omdat wij iedereen gelijke kansen willen bieden, maar ook om te kunnen leren van verschillende achtergronden. Jouw werk maakt het verschil voor heel veel mensen.

  UWV is een organisatie die optimaal gebruik wil maken van een diversiteit aan talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. We kijken niet naar wat iemand niet kan, we zijn juist geïnteresseerd in wat je wél kan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zichzelf is. Want iedereen heeft een unieke achtergrond, persoonlijkheid, perspectief en kwaliteiten. Door onze onderlinge verschillen te herkennen en te waarderen, bereiken we samen op de mooiste manier, de beste resultaten.

 • Maand­salaris Min €4.130 Max. €5.627 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 38

Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons komen werken? Dan zijn wij nieuwsgierig naar jouw motivatie en CV! De vacature staat open tot en met 30 juni 2023.

Wil je eerst meer informatie over de functie, neem dan contact op met
Peter Heus, manager IV Office, [email protected], 06-45736288
of Patrick Scholten, Portfoliomanager, [email protected], 06-54981462

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij UWV staan we met ons werk midden in de maatschappij en in onze dienstverlening nemen data een grote plek in: we kunnen niet zonder data. Door slimmer en efficiënter gebruik te maken van onze data, kunnen we onze dienstverlening continu verbeteren en verbreden. Datagedreven werken is dan ook een speerpunt binnen UWV en de divisie Gegevensdiensten vervult hierbij een belangrijke rol. Want zo'n beetje alles bij Gegevensdiensten draait om data. Kortgezegd: Gegevensdiensten is bedreven met data en datagedreven. En daar zijn we trots op.

Wat doet Gegevensdiensten?
Gegevensdiensten verzamelt en beheert in de Polisadministratie de gegevens over lonen, uitkeringen en dienstverbanden van alle verzekerden in Nederland. Deze gegevens worden door UWV gebruikt om de hoogte van uitkeringen te berekenen en om digitale formulieren al zoveel mogelijk in te vullen zodat cliënten dat niet hoeven te doen. Ook stellen wij die gegevens beschikbaar aan derden, zoals de Belastingdienst, gemeentelijke sociale diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Daarnaast stelt Gegevensdiensten de gedifferentieerde premiepercentages WGA/WIA vast, voert de Wet tegemoetkomingen loondomein en de Vrijwillige Verzekeringen uit én beheert het doelgroepregister waar gegevens in staan van mensen die onder de banenafspraak vallen. Ons Datawarehouse maakt informatie door gegevens uit diverse bronnen te combineren en beschikbaar te stellen aan UWV. En Gegevensdiensten is dé expert van de Polisadministratie.

Missie
Bij onze divisie werken ruim 500 mensen die allen vanuit hun eigen expertise bijdragen aan onze missie: 'Wij zorgen voor lastenverlichting en administratief gemak bij afnemers en burgers. Dat doen wij door op een betrouwbare en juiste manier actuele gegevens en informatie uit het domein werk en inkomen te leveren.'

Organisatie
Gegevensdiensten is ingericht rond de afdeling Uitvoering en wordt ondersteund door de afdeling Informatievoorziening en de stafafdelingen Business, Control en Kwaliteit en Directieadvies en Communicatie. Daarnaast is de UWV-brede afdeling Data Office UWV bij Gegevensdiensten gepositioneerd.

Ambitie
Gegevensdiensten is voor UWV én de maatschappij belangrijk. Wij zijn niet alleen de expert van de Polisadministratie maar ook de bron van betrouwbare data voor Business Intelligence en Business Analytics. En onze ambitie is om nog meer én slimmer op een ethisch verantwoorde manier gebruik te maken van data om de dienstverlening aan burgers, werkgevers en ketenpartners, onze afnemers en maatschappelijke organisaties verder te verbeteren.

UWV

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Patrick Scholten

0654981462

Solliciteren?

UWV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UWV Teammanager Informatie Voorziening DWH Gegevensdiensten

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam SLoterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Informatieanalist UWV Gegevensdiensten

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior BI Applicatie Ontwikkelaar UWV Gegevensdiensten

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd