Businesscontroller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer 5621
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Analyseert beleid en beleidsplannen, beschrijft controle-objecten, adviseert over bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringprocessen, monitort de P&C-cyclus en stelt prognoses op. Stelt de begroting op en de hieruit voortvloeiende productprijzen en stemt dit af met stakeholders. Voert periodiek nacalculaties uit van de kostprijzen en controleert op juistheid en volledigheid. Onderhoudt inhoudelijk de informatiehuishouding van waaruit de stuur- en verantwoordingsrapportages worden gemaakt, ter ondersteuning van het gesprek met opdrachtgevers. Dit is een greep uit jouw uitgebreide takenpakket als businesscontroller. Vanuit Den Haag optimaliseer jij de bedrijfsvoeringsprocessen en –procedures van het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen.

Als businesscontroller analyseer je naast het beleid en de beleidsplannen van de Dienst Justitiële Inrichtingen ook de geldende wetgeving, landelijke planning-en-controlcyclus en de bedrijfsresultaten van de organisatie. Ook beschrijf en definieer je de control-objecten en succesfactoren. Systematiek en procedures stem je daarnaast intern af met het hoofdkantoor en het Shared Service Center, en extern met ketenpartners.

Jouw taken

• Je analyseert de eisen die worden gesteld aan de inrichting van de bestuurlijke informatievoorziening en de administratieve organisatie. Daarbij adviseer je over de optimalisatie en het eventueel (laten) opzetten, beheren en onderhouden van een lokale managementinformatievoorziening.
• Je adviseert over voorstellen met betrekking tot bedrijfs- en bedrijfsvoeringsprocessen en -procedures.
• Je evalueert bereikte doelen, ingezette middelen, processen en de wijze van control. Waar nodig pas je de systematiek aan.
• Je controleert objecten, signaleert knelpunten en ongewenste ontwikkelingen. Je adviseert over oplossingen en benodigde maatregelen en aanpassingen.
• Je monitort, analyseert, toetst en adviseert over beleidsvoorstellen met betrekking tot bedrijfsvoeringsprocessen en –procedures.
• Je monitort en volgt bereikte doelen, en de daarbij ingezette middelen en processen. Daarover adviseer je de directeur en lijnmanager. Binnen het managementteam stem je de planning rondom beleids- en planontwikkeling af.
• Je ziet toe op de toepassing van het control-instrumentarium en adviseert het management.

Functie-eisen

 • Je hebt een Hbo+/wo-diploma richting bedrijfseconomie of bedrijfskunde.
 • Je hebt een aantal jaren ervaring in een control-vak.
 • Je hebt ervaring met het toepassen van kostprijsmodellen, het opstellen van (deel)begrotingen en prognoses.
 • Je hebt affiniteit met het ontwikkelen van informatievoorziening door automatiseren.
 • Je hebt goede financiële skills en hebt kennis van rijksfinanciën.
 • Je hebt goede schrijfvaardigheden.
 • Je werkt graag samen met anderen, van zowel binnen als buiten de organisatie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (OI DJI) is specialistisch opleider en kennisinstituut op detentiegebied. We dragen door opleidingen en kennisdeling bij aan het vakmanschap van DJI-medewerkers en keten- en netwerkpartners. Daarnaast zijn we gesprekspartner voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken van rijksorganisaties en de semipublieke sector.

We zijn onderverdeeld in de volgende domeinen:

 • veiligheid en crisisbeheersing
 • beveiliging en weerbaarheid
 • zorg en begeleiding
 • integriteit en samenwerking
 • recht en regelgeving
 • tegengaan radicalisering
 • leiderschap

Meer informatie? Kijk op www.oidji.nl.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Leenards, hoofd Bedrijfsvoering

06-48137699

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medior zorg/behandel inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Landelijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd