• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling van 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 20 augustus Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 527738
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Ben jij die gedreven businesscontroller?

De directie Financiën en Control van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is voor haar afdeling Dedicated Business Control op zoek naar een businesscontroller.

Het gaat om een functie bij de afdeling Dedicated Business Control die is toegewezen aan Defensie Vastgoed Management (DVM). DVM is budgethouder voor al het vastgoed van Defensie en opdrachtgever aan het Rijksvastgoedbedrijf. Je werkt dicht tegen de uitvoering aan en ondersteunt DVM op het gebied van begrotingen, management informatie, financieel beheer en de uitvoering van projecten. Tegelijkertijd heeft de afdeling Dedicated Business Control een eigen verantwoordelijkheid in het signaleren en adviseren op bijvoorbeeld het terrein van rechtmatigheid, processen en business-cases. Waar nodig en mogelijk ben je als dedicated businesscontroller in staat ook breder binnen de directie Financiën en Control DOSCO te ondersteunen bij andere afdelingen Dedicated Business Control.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als een van de defensieonderdelen is het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) hét shared-servicecenter voor Defensie. Het ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht in al haar taken met onder andere huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport en personele en facilitaire diensten. Het DOSCO stelt de mens centraal en neemt verantwoordelijkheid in de ontwikkeling naar een adaptieve en duurzaam inzetbare krijgsmacht met collega’s die op hun taak berekend zijn.

Ondersteuning, projecten en compliance vormen pijlers van de core business en vereisen een actieve rolneming. Dat vergt focus, transparantie en urgentiebesef op de balans tussen opgedragen taken en daarvoor beschikbare mensen en middelen, en op normering en prestatiesturing van de dagelijkse ondersteuning. Dat doen we door te presteren, door samen te werken en te innoveren.

De directie Financiën en Control bestaat uit de afdeling Concern Control en vijf afdelingen Dedicated Business Control. De dedicatedbusinesscontrolcapaciteit zit dicht op de uitvoering en kan hierdoor aan de commandanten van de desbetreffende organisatieonderdelen binnen het Defensie Ondersteuningscommando de informatie en het advies verschaffen die benodigd is om de organisatieonderdelen te sturen. Tevens borgt de aanwezigheid van de dedicated businesscontrollers een goede invulling van de processen begroting, financieel beheer en managementinformatie binnen de divisies.

De directie Financiën en Control (DF&C) bewaakt de doelmatigheid en rechtmatigheid, het behalen van de doelstellingen en het nakomen van afspraken. Tevens is DF&C verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de managementinformatie. We leveren hiertoe ondersteuning aan de commandanten van het Defensie Ondersteuningscommando, waaronder een belangrijke adviserende functie vanuit financieel-economisch perspectief. Richting de commandanten heeft de controller een toetsende functie en treedt deze op als een constructief kritisch partner voor het management.

De vacature betreft een functie bij de afdeling Dedicated Business Control die is toegewezen aan de staf van het Defensie Ondersteuningscommando. DOSCO ondersteunt het ministerie van Defensie in de vorm van Personeel en Organisatie, Facilitair en Logistiek, Beveiliging, Vastgoed, Opleidingen en Geneeskundige dienstverlening. Deze ondersteuning wordt geleverd in divisies en bedrijven. Staf DOSCO ondersteunt bij de besturing van DOSCO en van de divisies en voert centrale projecten uit. Staf DOSCO bestaat uit een directie Personeel en Organisatie, Vraag- en Aanbodmanagement, Bedrijfsvoeringsondersteuning, Vastgoedmanagement, Bestuursondersteuning en Inkoop- en Contractmanagement.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener van de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer P.A. den Ouden, Afdelingshoofd

06-13433886

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

mevrouw M.M. van der Griend, P&O adviseur

06-22550123

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr Adviseur Financiën & Control

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Businesscontroller

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Dedicated Control Wapensystemen en Bedrijven

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 4 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd