• Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur Twee jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.613 - €4.961
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 oktober
 • Vacaturenummer 547094
 • Plaatsingsdatum 5 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De Bestuursstaf geeft namens de minister sturing aan het gereedstellen, beschikbaar houden en succesvol inzetten van operationele eenheden, zowel in nationaal als internationaal verband. Als gevolg van een reorganisatie wordt momenteel de afdeling Dedicated Control Bestuursstaf opgericht. Jij draagt als businesscontroller bij aan een financieel gezonde Defensieorganisatie.

Als businesscontroller ondersteun je namens de directeur Financiën en Control Bestuursstaf (F&CBS) de eenheden van de Bestuursstaf, zoals het directoraat-generaal Beleid (DGB), de Defensiestaf en de eenheden die onder het mandaat van de directeur bedrijfsondersteuning Bestuursstaf vallen. Voorbeelden zijn de hoofddirectie Financiën en Control, de directie Communicatie, de directie Juridische Zaken, de Centrale Organisatie Integriteit Defensie, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, de Inspecteur-Generaal Veiligheid, de Militaire Luchtvaartautoriteit en het Militair Huis van Z.M. de Koning.

Als gevolg van een reorganisatie wordt een nieuwe afdeling opgericht, waarvan jij deel uitmaakt. Je bent verantwoording verschuldigd aan de dedicated controller en houdt je aan relevante rijksbrede regelgeving en interne aanwijzingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het begrotingsproces, voorafgaand toezicht en managementinformatie, en gestelde (budgettaire) kaders. De dedicated controller Bestuursstaf is lid van het managementteam van de directie F&CBS.

Op financieel vlak ondersteun jij de dedicated controller Bestuursstaf, die als businesscontroller verantwoordelijk is voor alle budgetgerelateerde zaken van de DGB. Jouw collega adviseert op de regie en kwaliteit van begrotings- en verantwoordingsproducten, over de totstandkoming en functionaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening, en op ordentelijk (financieel) beheer en bevordert de tijdigheid en kwaliteit van de (bedrijfs)processen van de DGB. Hierbij wordt getoetst op rechtmatigheid, doelmatigheid en financiële inpasbaarheid. Bij al deze onderdelen bied jij ondersteuning.

Verder voer je voorafgaand toezicht uit op de budgetten van de Bestuursstaf-onderdelen, draag je bij aan het opstellen van de begroting en richt jij je op kasprognoses en managementrapportages die de genoemde Bestuursstaf-onderdelen raken. Hierbij worden risico's gesignaleerd en wordt de informatiebehoefte van de plaatsvervangend secretaris-generaal geïnventariseerd in de vorm van interne stuurinformatie en externe verantwoordingsinformatie. Er kan daarbij sprake zijn van incidentele (vraaggestuurde) onderzoeken. Deze adviezen betreffen minimaal de verantwoordelijkheid van de directie, maar kunnen het functiegebied overstijgen tot en met strategisch niveau.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-/wo-niveau.
 • Je hebt bij voorkeur een opleiding algemene of bedrijfseconomie, bestuurskunde met een economische variant of een gelijkwaardige opleiding, het liefst aangevuld met een opleiding tot registercontroller, public controller of een gelijkwaardige studie.
 • Je hebt ervaring in bestuurlijke advisering en ondersteuning.
 • Je hebt ervaring met strategisch netwerken in een bestuurlijk complexe organisatie en met transitie- en verandermanagement.
 • Je bent deskundig op het gebied van overheidsfinanciën en de plannings- en begrotingscyclus.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van financiële systemen zoals SAP.
 • Je bent vaardig met en hebt inzicht in managementinformatie, capaciteitsmanagement en het toepassen van soft controls.
 • Je hebt verbindende leiderschapskwaliteiten en een goed bestuurlijk-analytisch vermogen.
 • Je bent communicatief sterk, onafhankelijk en je beschikt over sterke adviesvaardigheden.
 • Je bent rolvast en duidelijk op de inhoud, maar tegelijkertijd zacht op de relatie.
 • Je bent in staat het vertrouwen te winnen van je businesspartners.
 • Je hebt inzicht in hoe de organisatie feitelijk werkt, en begrip en een goed gevoel voor onderlinge en politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt zelfstandig, flexibel en strategisch opereren.
 • Je bent goed in staat om te schakelen tussen diverse en niet altijd gelijke belangen, en tussen het strategische niveau en de praktijk.
 • Je bent betrouwbaar en verstaat de kunst enerzijds onafhankelijk en kritisch te zijn op de bedrijfsprocessen van de Defensiestaf, en anderzijds als vertrouwde businesspartner de belangen van de Defensiestaf te bevorderen.
 • Je kunt anderen inspireren en verandering bewerkstelligen en consolideren.
 • Je kunt de overige controllers van de afdeling inspireren met een heldere visie ten aanzien van de keuzes die in de ondersteuning van de Bestuursstaf worden gemaakt.
 • Je kunt een veilige werkomgeving creëren waarin ruimte is voor eigen initiatief van de controllers.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebasseerd op een 38- urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.613 Max. €4.961 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Twee jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een tijdelijke functie voor de duur van drie jaar.
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt gelijktijdig in en extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten voorrang hebben.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financiën & Control van de Bestuursstaf (DF&C BS) ondersteunt de plaatsvervangend secretaris-generaal in de besturing van de Bestuursstaf als Defensieonderdeel, maar ook voor de volgende organisatie-eenheden: de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, de Inspecteur-Generaal Veiligheid, de Militaire Luchtvaartautoriteit, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg, de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en het Militair Huis van Z.M. de Koning. De directie draagt in financiële zin de verantwoordelijkheid voor ongeveer €1,8 miljard.

DF&C BS is de onafhankelijke adviseur van de (P)SG en voert in deze hoedanigheid het begrotingsproces en het proces van managementinformatie uit. Verder bewaken en monitoren we de doelmatigheid en rechtmatigheid van de (voorgenomen) uitgaven, het behalen van de doelstellingen en het nakomen van afspraken ten aanzien van de gestelde prioriteiten. DF&C BS geeft vorm aan de stuur- en verantwoordingsinformatie voor de BS.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur afdeling Financiële Systemen

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Hoofd afdeling Bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior juridisch bestuurlijk adviseur / wetgevingsjurist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling