Businessconsultant identiteitsvaststelling (Leeuwarden/Almelo/thuis)

Justitiële Informatiedienst

 • Stand­plaats Leeuwarden/Almelo/thuis
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Onderwijs / opleiding, Techniek / productie, Inkoop / verkoop, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 16 juli Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer Justid2022/042
 • Plaatsingsdatum 2 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving is het cruciaal dat de juiste persoon wordt bestraft. Bij de Justitiële Informatiedienst in Leeuwarden en Almelo verbeter jij als businessconsultant het proces van identiteitsvaststelling in de strafrechtketen. En zorg je voor een goedwerkende Strafrechtketendatabank, zodat we informatie over de identiteit van verdachten/veroordeelden goed kunnen vaststellen en uitwisselen.

Wat ga je doen?

Voor ons team van Productspecialisten, zoals wij de functie noemen, zoeken we een Business consultant. Als business consultant verbeter je met de partijen in de strafrechtketen het gebruik van de Strafrechtketen Databank (SKDB) ten behoeve van uitvoering van de Wet Identiteitsvaststelling Verdachten, Veroordeelden en Getuigen.

In de SKDB worden de administratieve persoonsgegevens van justitiabelen opgeslagen onder een uniek strafrechtketennummer. Ook identificatie gegevens zoals foto’s, vingerafdrukken en hoe de identificatie heeft plaatsgevonden zijn beschikbaar. De databank heeft verwijzingen en koppelingen met de hele strafrechtketen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan of een persoon gedetineerd is, een actuele OM zaak heeft, bekend is bij de Raad voor de Kinderbescherming of dat iemand nog een werkstraf moet uitvoeren vanuit de Reclassering. Voor deze diensten vanuit de SKDB hebben we veel gebruikers, die het systeem (in)direct raadplegen.

Wij zoeken daardoor een goede gesprekspartner voor onze ketenpartners. Iemand die complexe processen begrijpt en die oog heeft voor de belangen van de ketenpartners en de maatschappelijk relevante taak die we uitvoeren.

Het start met veel vragen stellen om te achterhalen waar het echte probleem zit. Aansluitend werk je dit creatief maar pragmatisch uit in procesvoorstellen en mogelijke systeemverbeteringen. Je presenteert deze aansluitend aan de betrokken partijen, interne en extern, en weet hier draagvlak voor te creëren. Goedgekeurde systeemverbeteringen worden daar waar nodig binnen de keten door betreffende DevOps teams en/of beheerteams op gepakt om verder uit te werken en te implementeren. Vanuit jouw expertise draag je daar ook aan bij.

Concreet betekent dat:

 • Je netwerkt met de ketenpartners en gebruikers van de SKDB, vooral op tactisch niveau, met als doel de klantwens goed in kaart te brengen maar ook de belangen van Justid te behartigen.
 • Je adviseert interne en externe gebruikers, managers, proceseigenaren, beheerders en alle spelers die de afdeling ondersteunen om het proces te verbeteren.
 • Je draagt bij aan de visieontwikkeling en de implementatie van richtlijnen en instrumenten zoals bijvoorbeeld het ketenproces of het protocol identiteitsvaststelling.
 • Je zorgt voor de positionering van onze wettelijke en maatschappelijke taak binnen de processen van de strafrechtketen. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s en management.
 • Je vertaalt beleidslijnen, uitvoeringsbeleid en wettelijke kaders naar uitvoeringsrichtlijnen en je helpt bij de implementatie ervan. Bijvoorbeeld de Wet straffen en beschermen, aanpassingen in de Basisregistratie Personen.
 • Je denkt mee in JenV-brede programma’s van de strafrechtketen zoals het programma Digitalisering Strafrechtketen, ondermijning of Open op Orde/Informatiehuishouding.
 • Je onderzoekt met collega’s binnen Justid en ketenpartners of producten of diensten aangepast kunnen worden om beter te voorzien in de behoeften van de afnemer.

Kennis van of interesse in het werkveld van de politie en/of de strafrechtketen is gewenst. Nog belangrijker is echter nieuwsgierigheid en procesmatig kunnen denken. Ben jij ons schaap met vijf poten, reageer dan vooral. Heb je (nog) maar 3 of 4 poten, aarzel dan niet om te reageren.

Wat bieden wij?

 • Met ons zeer diverse, gedreven en behulpzame team werken we samen met humor aan een veilige en rechtvaardige samenleving.
 • Een fulltime werkweek is 36 uur, waarbij je zelf en flexibel kunt bepalen welke dag en hoeveel uur per dag je wilt werken.   
 • Hybride werken is ons uitgangspunt. Dat geldt ook voor het ontmoeten van onze relaties. De standplaats is Leeuwarden, Almelo of thuis.
 • Wij bieden verschillende mogelijkheden aan voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Dit helpt ons ook, omdat we zo goed kunnen inspelen op de samenleving en technische vernieuwingen.
 • Een marktconforme beloning tussen € 3.344,- en € 5.139,- per maand en een individueel keuzebudget van 17,36% wat vrij in te zetten is voor geld, verlofdagen of bijvoorbeeld een fiets. Onze overige voorwaarden zijn te vinden op https://www.caorijk.nl/.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Persoonsinformatie bestaat uit meerdere teams.
Het doel van de afdeling Persoonsinformatie is: toekennen van de leidende identiteit binnen de strafrechtketen, stimuleren van het consequente gebruik daarvan door de hele strafrechtketen heen en verstrekken van informatie binnen en buiten de strafrechtketen over verdachten en veroordeelden. Als businessconsultant maak je deel uit van een team van productspecialisten, zoals wij de functie noemen. In het team heerst een sfeer van samenwerken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Het BusDevOpsteam SKDB bestaat uit circa 24 medewerkers en verzorgt het goed functioneren van de strafrechtketendatabank (SKDB). Er zijn twee scrumteams waarbij het ene team de frontend van de SKDB doorontwikkelt en onderhoudt. Het andere team is voor de backend bezig met de verwerking in de database en de berichten die we uitwisselen. 
Als verdere beoordelingen nodig zijn of als er op verzoek van ketenpartners of burgers concrete casus moeten worden onderzocht, gebeurt dit door het team Matching Autoriteit, in samenwerking met de opsporingsdiensten. 
Daarnaast werk je samen met het team Berichtenverkeer en Biometrie. Een kleiner team van 4 functioneel beheerders gericht op de applicaties Spelverdeler, VVI/GBV en VMOD. Deze applicaties bieden aanvullende functionaliteit naast SKDB, daar waar het gaat om registratie van de identiteitsvaststelling. Denk hierbij aan de regie op af te handelen berichtenverkeer en de biometrische identificatie en verificatie van personen.
Verder maakt ook het team Detentie-informatie deel uit het de afdeling Persoonsinformatie.

Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst (Justid) zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.

Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatieoverstijgende activiteiten; dat is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Hoofdzakelijk de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken ruim vierhonderd professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan de continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: productspecialisten, juridisch medewerkers, deliverymanagement, relatiemanagement, functioneel en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en hrm zijn daarbij van cruciaal belang.

Justitiële Informatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marion Koopman (manager afdeling Persoonsinformatie)

088-9989000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Medewerkers Beheer HRM

088-9989000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Test automation engineer (Leeuwarden – thuis)

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Operations Engineer (Leeuwarden/Thuis)

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 16 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamleider DevOps (Den Haag & thuis)

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)