Businessarchitect

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 28 maart Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DB_20220315_13
 • Plaatsingsdatum 21 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zorgen dat de informatievoorziening binnen alle diensten en instellingen die vallen onder de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van optimale kwaliteit is. Dat is jouw taak als businessarchitect. Vanuit Den Haag en vanuit huis breng jij strategie, organisatie, processen en informatievoorziening bij elkaar. Een vrije rol met veel verantwoordelijkheid.

Binnen onze beide ministeries ben jij betrokken bij thema’s die hoog op de bestuurlijke agenda staan. Vanuit je stevige inhoudelijke rol focus je hierbij op de domeinen Datamanagement, ERP en Identity en Access Management en werk je nauw samen met de betreffende domeinregisseurs, de collega’s van het CIO-Office en onze ICT-dienstverlener DICTU. Zo adviseer je bijvoorbeeld directies over de doorontwikkeling van het IAM-landschap en onze ERP-systemen. Hierbij houd je uiteraard rekening met onze cloudstrategie. Steeds bewaak je, samen met je twee collega-businessarchitecten, de samenhang met alle andere domeinen, zoals informatiebeveiliging en privacy en de werkplek.

De rode draad in jouw werk? Je combineert je kennis van techniek en van onze processen en die van de klanten met onze architectuurprincipes en -kaders. Vervolgens vertaal je dit hele pakket naar toekomstgerichte ICT-architectuur. Hierbij zet je sterk in op het standaardiseren, het harmoniseren en het koppelen van functionaliteiten en informatiesystemen. Kijkend naar de vraag van de klant en het belang van stakeholders als ons CIO-office kom je tot highlevel oplossingen die je vervolgens in begrijpelijke taal overbrengt aan alle betrokkenen. Is jouw advies akkoord? Dan zorg je ook voor de soepele implementatie ervan. Dit doe je onder meer door collega’s van functioneel beheer te adviseren.

Daarnaast ben je nauw betrokken bij de (her)inrichting van bedrijfsprocessen, productstructuren en de bijhorende informatiesystemen binnen onze ministeries. Samen met de proceseigenaren bepaal je de kaders voor de inrichting en het gebruik van de informatiesystemen. Met onze businessdoelen als leidraad stel je het architectuurbeleid en de blauwdrukken op en draag je bij aan de projectstart-, referentie- en domeinarchitecturen. Je laat je hierbij adviseren door onder meer de ICT-leverancier(s) en de gebruikersorganisatie. Zijn er wijzigingen? Dan voer je bij de ICT-leverancier kwaliteitscontroles uit.

Je komt mondeling en schriftelijk goed uit je woorden en neemt dankzij je deskundigheid en enthousiasme anderen mee in jouw adviezen en aanpak. Als goede netwerker voel je hierbij onderliggende belangen, krachtenvelden en gevoeligheden feilloos aan. Zijn er ontwikkelingen in de markt of de technologie? Dan ben jij als eerste op de hoogte. Je overziet het gehele speelveld en hebt daarnaast oog voor detail. Bovendien dring je snel door tot de kern van vraagstukken. Die zet je vervolgens om in creatieve en klantgerichte oplossingen.

Verder heb je:

 • Wo-niveau en een opleiding op het snijvlak van bedrijfskunde en informatica (bijvoorbeeld informatiekunde) of een bedrijfseconomische achtergrond.
 • Minimaal drie jaar ervaring als (business)architect in een grote, complexe organisatie met zowel gekoppelde als geïntegreerde informatiesystemen.
 • Ervaring met ERP-implementaties, bij voorkeur van projectinitiatie tot en met beheer.
 • Kennis op het gebied van architectuurbeginselen, zoals ArchiMate, TOGAF en SABSA.
 • Brede kennis van Identity and Access Management en van de Oracle e-Business Suite.
 • Kennis van financiële processen en overheidsfinanciën, bij voorkeur van zowel het kasverplichtingenstelsel als het baten-lastenstelsel.
 • Kennis van infrastructuurlandschappen vanuit een rol als businessarchitect of op basis van een andere relevante rol, zoals consultant.
 • Globale kennis van P&O- en inkoopprocessen.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening (IV) is onderdeel van de bedrijfsvoering binnen EZK en LNV en staat 'aan de lat' voor de digitale transformatie binnen beide departementen en de concernorganisaties. Daaronder wordt verstaan het beleidsmatig en operationeel doorontwikkelen, coördineren en realiseren van de informatievoorziening en de digitalisering. En het beschikbaar stellen van moderne ICT-voorzieningen.
De directie IV draagt bij aan de missie van EZK en LNV. Dit doet IV door de benodigde ondersteuning en faciliteiten, binnen het domein van de directie, goed en duidelijk te organiseren en de diensten kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar te leveren. Dit gebeurt steeds vaker in samenwerking met rijksbrede Shared Service Organisaties. Daarnaast heeft de directie IV een EZK- en LNV-concernbrede, kaderstellende, regisserende en adviserende rol, èn een operationele rol voor beide kerndepartementen. Ook biedt de directie IV ondersteuning van de departementale vertegenwoordiging in de ICBR waar het IV-onderwerpen betreft.

Binnen deze directie vind je de volgende afdelingen:
- CIO-office
- Digitale informatie
- Functioneel beheer en regie
- Facilitair en huisvesting
- Programma Transparantie in informatie
- Servicepunt (werkt samen met de directie Mens en Organisatie)
- Planning & Control (werkt samen met de directie Mens en Organisatie)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. We versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee dragen we bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Iedereen is welkom
De ministeries van EZK en LNV werken nauw samen. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob Lubbers, Manager FBR Cluster 2 Teammanager

06-1137 6629

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06 - 2963 6873

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Administratief ondersteuner medezeggenschap

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 24 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)