Businessarchitect

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 10 oktober
 • Vacaturenummer DB_20220315_13
 • Plaatsingsdatum 17 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zorgen dat de informatievoorziening binnen alle diensten en instellingen die vallen onder de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van optimale kwaliteit is. Dat is jouw taak als businessarchitect. Vanuit Den Haag en vanuit huis breng jij strategie, organisatie, processen en informatievoorziening bij elkaar. Een vrije rol met veel verantwoordelijkheid.

Binnen onze beide ministeries ben jij betrokken bij thema’s die hoog op de bestuurlijke agenda staan. Vanuit je stevige inhoudelijke rol focus je hierbij op de domeinen Datamanagement, ERP en Identity en Access Management en werk je nauw samen met de betreffende domeinregisseurs, de collega’s van het CIO-Office en onze ICT-dienstverlener DICTU. Zo adviseer je bijvoorbeeld directies over de doorontwikkeling van het IAM-landschap en onze ERP-systemen. Hierbij houd je uiteraard rekening met onze cloudstrategie. Steeds bewaak je, samen met je twee collega-businessarchitecten, de samenhang met alle andere domeinen, zoals informatiebeveiliging en privacy en de werkplek.

De rode draad in jouw werk? Je combineert je kennis van techniek en van onze processen en die van de klanten met onze architectuurprincipes en -kaders. Vervolgens vertaal je dit hele pakket naar toekomstgerichte ICT-architectuur. Hierbij zet je sterk in op het standaardiseren, het harmoniseren en het koppelen van functionaliteiten en informatiesystemen. Kijkend naar de vraag van de klant en het belang van stakeholders als ons CIO-office kom je tot highlevel oplossingen die je vervolgens in begrijpelijke taal overbrengt aan alle betrokkenen. Is jouw advies akkoord? Dan zorg je ook voor de soepele implementatie ervan. Dit doe je onder meer door collega’s van functioneel beheer te adviseren.

Daarnaast ben je nauw betrokken bij de (her)inrichting van bedrijfsprocessen, productstructuren en de bijhorende informatiesystemen binnen onze ministeries. Samen met de proceseigenaren bepaal je de kaders voor de inrichting en het gebruik van de informatiesystemen. Met onze businessdoelen als leidraad stel je het architectuurbeleid en de blauwdrukken op en draag je bij aan de projectstart-, referentie- en domeinarchitecturen. Je laat je hierbij adviseren door onder meer de ICT-leverancier(s) en de gebruikersorganisatie. Zijn er wijzigingen? Dan voer je bij de ICT-leverancier kwaliteitscontroles uit.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering ondersteunt de medewerkers van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarvoor bieden we de juiste diensten en voorzieningen op gebieden als personeel en organisatie, informatiemanagement, facilitair en huisvesting, beheer(sing) van formatie en budgetten, managementondersteuning en ondersteuning bij projecten, programma’s en (implementatie)processen.

Bij jouw cluster Functioneel Beheer en Regie, onderdeel van de afdeling Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting, is het operationeel en tactisch functioneel beheer en informatiemanagement ondergebracht van alle EZK- en LNV-brede generieke bedrijfsvoeringtoepassingen. We zorgen als cluster voor de operationele en tactische samenwerking met én de aansturing van de ICT-leverancier(s). De sfeer in ons team kenmerkt zich door deskundigheid en betrokkenheid. We werken allemaal zelfstandig aan onze taken en maken daarnaast tijd om met elkaar te sparren en te leren en ontwikkelen.

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. We versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee dragen we bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Iedereen is welkom
De ministeries van EZK en LNV werken nauw samen. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob Lubbers, Manager FBR Cluster 2 Teammanager

06-11376629

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06 - 2963 6873

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)