Businessanalist inburgering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 13 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 36/21-13
 • Plaatsingsdatum 16 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij met jouw ervaring met informatieanalyse bijdragen aan een goede inburgering van nieuwkomers in Nederland? Pak als businessanalist de regie en ontwikkel, beheer en onderhoud het ketenproces en de informatiestromen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gemeenten, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) spelen een belangrijke rol in de inburgeringsketen. Om de samenwerking tussen deze partijen goed te laten verlopen, zijn er afspraken over het ketenproces en het informatiemodel voor de inburgeringsketen. Als businessanalist inburgering voer jij de inhoudelijke regie op de doorontwikkeling van het ketenproces en het informatiemodel inburgering. Op die manier draag je bij aan de verdere inrichting van de inburgeringsketen. Je staat centraal tussen de betrokken ketenpartners en je onderhoudt contacten met partijen als DUO, gemeenten, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Divosa, IND en COA.

Jouw taken

 • Je voert de regie op de doorontwikkeling van het ketenproces en bijbehorende informatiestromen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het ketenproces en het informatiemodel.
 • Je adviseert over wetgeving die de uitvoering op het gebied van informatievoorziening raakt.
 • Je vertaalt wet- en regelgeving en beleid naar impact op het ketenproces en het informatiemodel.
 • Je ondersteunt de ketenpartners bij de vertaling van de informatiestromen naar functionele ontwerpen.
 • Je organiseert en begeleidt bijeenkomsten met ketenpartners.
 • Je zorgt voor consensus tussen ketenpartners.
 • Je beoordeelt impactanalyses van ketenpartners en adviseert hierover.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk mee laten doen, het liefst via betaald werk; dat is het doel van inburgering. Een nieuw en verbeterd inburgeringsstelsel moet nieuwkomers beter helpen om mee te doen in de Nederlandse samenleving. De nieuwe Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Tegelijkertijd houden we aandacht voor de inburgeraars die onder de oude stelsels (WI2007 en WI2013) vallen.

Om ervoor te zorgen dat we nieuwkomers beter, sneller en op maat helpen bij de inburgering, werken we nauw samen met onze ketenpartners zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Dienst Uitvoering Onderwijs.

De afdeling Inburgering zorgt voor de invulling van de stelselverantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor zowel de nieuwe wet inburgering als de oude stelsels. Dit wordt gedaan vanuit twee afdelingen in opbouw, een afdeling Beleid en een afdeling Ketenregie.

De afdeling Ketenregie Inburgering zorgt voor het bevorderen van de samenwerking in de keten en het op elkaar afstemmen van de (uitvoerings)processen in de keten.

Je gaat aan de slag bij een enthousiast team in opbouw dat de ambitie heeft om van het nieuwe inburgeringsstelsel een succes te maken en te zorgen dat er voldoende aandacht blijft voor de inburgeraars die onder de oude stelsels vallen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruben van Genderen

06 122 94 985

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker samenleven

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderzoeksspecialist informatiegestuurd werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd