Business controller bedrijfsvoering

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DIV_20230509_12c
 • Plaatsingsdatum 10 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Twee ministeries in Den Haag – Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – met maatschappelijke impact op verschillende beleidsterreinen. Organisaties met een eigen werkcultuur die samen één directie Informatievoorziening (IV) en één directie Mens & Organisatie (M&O) delen. In deze unieke omgeving signaleer jij samen met enkele collega’s kansen en risico’s en breng je de consequenties van plannen, keuzes en beslissingen in kaart.

Als business controller ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van deze verscheidenheid aan (financiële) bedrijfsinformatie en bewaak je de doelen en resultaten van verschillende onderdelen binnen de bedrijfsvoering, met een meer specifieke focus op IT en digitalisering. Je adviseert over de efficiency en effectiviteit van de financiële en bedrijfsvoeringsprocessen. Je bewaakt en monitort de vastgestelde afspraken en realisatiecijfers, zoals dat in de jaarplannen, managementafspraken en KPI’s is afgesproken. Daarbij bewaak je de samenhang van deze processen in de organisatie en signaleer je bedrijfsvoeringrisico’s en afwijkingen.

Cijfers presenteren als een voldongen feit? Dat is zeker niet wat jij doet. Als business controller pak jij dit anders aan. Voor jou zijn deze cijfers het uitgangspunt van een goed gesprek met de business over hoe jullie samen de ambities waarmaken. Dat maakt van jou een echte en betrouwbare sparringpartner. De planning en control functie in brede zin versterken: dat is wat jij doet. Je ondersteunt bij en adviseert over onze sturing op diverse onderwerpen en over we hoe hier ‘in control’ blijven.

Jouw helicopterview verbindt de verschillende processen met elkaar waardoor je het management goed kunt adviseren over de status van de processen, de verbetermogelijkheden en de (strategische) koers van de directies IV en M&O. Samen met deze directeuren, de managers en je collega’s van de afdeling Planning & Control geef je uitvoering aan de planning & control cyclus en draag je mede zorg voor de totstandkoming van de P&C producten, zoals de voortgangsrapportages, de management- en stuurinformatie en de inhoudelijke accountgesprekken.

Jij bent een ervaren business controller, wat zich uit in een proactieve, constructieve opstelling waarbij je gevraagd en ongevraagd advies geeft. Dat maakt je een echte partner voor de business. Je bent collegiaal, zoekt de verbinding op waar nodig en bent stevig genoeg om tegenspraak te geven én te ontvangen. Je herkent je daarnaast in het volgende profiel:

 • Wo-niveau en/of minimaal een hbo-master op het gebied van bedrijfskunde, economie of aanverwante richting.
 • Ervaring in een soortgelijke rol binnen een grote en complexe organisatie en begrip van de bedrijfsvoering business.
 • Bij voorkeur ervaring met overheidsfinanciën of bereidheid hier opleidingen voor te volgen.
 • Je pakt proactief zaken op, bouwt en onderhoudt makkelijk een netwerk en zoekt de verbinding en samenwerking met anderen om knelpunten op te lossen.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken en schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus van de organisatie.
 • Je bent resultaatgericht en aanspreekbaar, werkt goed zelfstandig én samen met anderen, en komt probleemloos tot een onafhankelijk oordeel dat je ook overtuigend verdedigd.
 • Je kunt complexe zaken inzichtelijk maken, komt met creatieve oplossingen voor vraagstukken en weet anderen te overtuigen van jouw ideeën.
 • Je weet wat er in je omgeving gebeurt en welke belangen er spelen, hebt snel inzicht in de verhoudingen en werkt doelgericht aan resultaat.

Competenties:

 • Analyseren
 • Voortgangsbewaking
 • Helicopterview
 • Proactief
 • Resultaatgericht
 • Oplossinggericht
 • Creatief
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directies Informatievoorziening en Mens & Organisatie
Met ingang van 1 januari 2023 is de bedrijfsvoering belegd bij twee nieuwe directies: een directie Informatievoorziening, inclusief het Servicepunt en afdeling P&C, en een directie Mens & Organisatie.

Met deze nieuwe hoofdstructuur ontstaat een logische ordening van bedrijfsvoering expertises en -taakgebieden en daarmee een duidelijke positionering voor onze klanten. Bovendien biedt het een basis voor betere sturing én betere dienstverlening. Deze structuurwijziging is een eerste stap om onze dienstverlening aan te passen naar de wensen van deze tijd én daarmee adequaat bij te dragen aan de missies van EZK en LNV.

Jij ondersteunt de managers met informatie en advies. Ze staan voor hun afdelingen en zien een goede bedrijfsvoering als een belangrijke factor om de processen binnen de ministeries te doen slagen.

Afdeling Planning en Control
Vanuit het perspectief van personeelszaken ben jij gepositioneerd op de afdeling Planning & Control. Wij richten ons op het beheer en de beheersing van de personele bezetting en de budgetten van de ministeries van EZK en LNV. Ook zien we toe op de bijbehorende processen binnen en buiten de directies IV en M&O. Met jouw cluster Financial Control draag jij hier, samen met collega-business controllers en de financieel medewerker bedrijfsvoering, aan bij.

De afdeling Planning & Control bestaat uit zo’n twintig collega’s die een brede adviserende, analyserende, administratieve, kaderstellende of toezichthoudende rol hebben. Naast jouw cluster Financial Control zijn er nog clusters voor Management Informatie, AO/ICK en de CDI-office.
We hebben een diverse en leuke afdeling en er is een open en informele sfeer. We delen successen met elkaar en steunen elkaar waar nodig.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ronald Schippers

06-11376914

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06-29636873

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Architect

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator diversiteit en inclusie voor twee dynamische ministeries

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Bureau Managementondersteuning

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd