• Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 7 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DHC/20/001
 • Plaatsingsdatum 24 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je hebt een frisse blik op bedrijfsvoering in de volle breedte, je bent energiek en in staat om gemakkelijk verbinding te leggen. Je hebt ervaring in de rol van ambtelijk secretaris bij verschillende formele overleggen. Je bent stressbestendig en kunt bijdragen aan de verdere professionalisering van de dienstverlening binnen de Huurcommissie. Verwacht wordt dat je het kennisdomein Bestuursondersteuning goed beheerst. Tevens heb je enige kennis van HRM/Organisatie domein. Ook heb je affiniteit met privacy-aspecten en de DIV-functie. Kortom, je bent een echte allrounder met een hands-on mentaliteit.

Daadkrachtig, oplossingsgericht en resultaatgericht ga jij te werk, waarbij je denkt vanuit kansen en mogelijkheden en bovendien ingewikkelde casuïstiek kunt omzetten naar adviezen die praktisch uitvoerbaar zijn. Je vindt het leuk om in een veranderende omgeving te werken en om daar vanuit professioneel oogpunt je steentje aan bij te dragen.

Werkzaamheden

 • Je verzorgt de tactische bestuursondersteuning en secretarisrol (notulen, coördinerende rol op actiepunten, etc.).
 • Je treedt op als adviseur en bent een gesprekspartner voor het management en de medewerkers bij vraagstukken op het terrein van bestuursondersteuning.
 • Je verzorgt de operationele regie, voorbereiding, advisering en aansturing van externe leveranciers Personeel & Organisatie (SSC/overheid en bedrijven).
 • Je beheert de besluiten en regelingen zoals de diverse organisatie- en mandaatbesluiten, het Uhw-mandaatbesluit, de reglementen zoals bijv. het bestuursreglement, (administratief) het bemiddelingsreglement, (administratief) het Handboek Huurcommissie en de bijlagen, etc.
 • Je geeft uitvoering en coördinatie aan de interne communicatie-uitingen (incl. signaalfunctie) incl. projectcommunicatie.
 • Je adviseert over de organisatie van het DIV-beleid en - uitvoering.
 • Je verzorgt de coördinatie van de uitvoering van privacy van de organisatie (in zijn dienstverlening) en het personeel (rol van privacy coördinator).
 • Bij afwezigheid vervang je de adviseur bedrijfsvoering organisatie schaal 8.

Kortom: een inhoudelijk zeer afwisselende functie waarin je flink moet aanpakken. Je werkt in een klein dynamisch team waar samenwerking en flexibiliteit belangrijk zijn. Je krijgt volop de ruimte om je verder te ontwikkelen.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt brede en meerjarige werkervaring in meerdere uitvoeringsorganisaties in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je hebt parate kennis van en ervaring in de toepassing van Rijksbrede kaders en regelgeving.
 • Je hands-on-mentaliteit leidt tot resultaat en praktische oplossingen.
 • Je bent gericht op samenwerking en verbinding, waardoor je een betrouwbare partner bent voor collega’s binnen en buiten het team.
 • Je hebt een flexibele werkhouding en kunt uitstekend samenwerken.
 • Je hebt een frisse blik op bedrijfsvoering in de volle breedte, je bent energiek en in staat om gemakkelijk verbinding te leggen.
 • Je bent stressbestendig en kunt bijdragen aan de verdere professionalisering van de dienstverlening binnen de Huurcommissie.
 • Vanzelfsprekend ben je leergierig.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eenheid O&O bestaat uit vier teams: het team Ontwikkeling, het team Organisatie, het team Planning, Financiën & Control en het team Informatievoorziening en ICT.

Het team Organisatie omvat de volgende kennisdomeinen: Bestuursondersteuning, Personeels- & Organisatie(ontwikkeling), Interne communicatie, Privacy / DIV (archief). En binnen dit team bestaat de vacature voor een secretaris.

De Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen. Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huurcommissie terecht. Zie ook www.huurcommissie.nl.

De Huurcommissie heeft net een reorganisatie achter de rug en bevindt zich in een omvangrijk verandertraject. Tot nu toe richtte de dienstverlening zich vooral op het formeel behandelen van conflicten tussen huurder en verhuurder. Dit jaar staat – ook door de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte - vooral in het teken van het vormgeven van nieuwe oplossingsvormen voor conflicten en het verbeteren van de dienstverlening aan huurders en verhuurders. 

De ‘nieuwe’ organisatie bestaat uit twee afdelingen in het primair proces, te weten Intake & Bemiddelen (I&B) en Onderzoek & Beslechten (O&B) en de eenheid Ontwikkeling & Ondersteuning (O&O), waarin de ondersteuning van het primair proces is ondergebracht.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Nieuwenhuis, afdelingsmanager O&O

06-25739565

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker

De Huurcommissie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Landelijk en deels kantoor
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Coördinator Klachtenafhandeling, Privacy & WOB

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Secretaris

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)