• Stand­plaats Schiphol
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 oktober Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 1123867
 • Plaatsingsdatum 15 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“De omgeving Schiphol is complex en dynamisch. Als sparringpartner van de directie denk ik mee over allerlei managementzaken en te nemen besluiten. Dagelijks stem ik af op verschillende niveaus binnen en buiten de Douane. Een combinatie van denk- en doekracht. Dat maakt mijn functie interessant.” Josje van der Tonnekreek, bestuursondersteuner bij de Douane van de Belastingdienst.

Douane Schiphol Cargo (DSC) is een moderne handhavingsorganisatie die 24/7 toezicht houdt op het grensoverschrijdende goederenverkeer van en naar Nederland, en daarmee de Europese Unie, via de mainport Schiphol. Het regiokantoor draagt zo bij aan de veiligheid en de gezondheid van de Nederlandse bevolking en inwoners van Europa. Daarnaast levert het een bijdrage aan de belastingheffing voor de Nederlandse schatkist en de inkomsten van de Europese Unie. Daarbij doen we er alles aan om het handelsverkeer zo min mogelijk te belemmeren en de concurrentiepositie van Nederland en Europa hoog te houden.

DSC voert ongeveer een derde uit van alle vrachtcontroles die de Douane jaarlijks verricht. Daarbij onderscheidt het regiokantoor zich doordat het naast de processen fysiek toezicht (inclusief scan en detectie) en klantmanagement ook samen met douaneregio Breda vormgeeft aan het landelijke proces aangiftebehandeling. Om de handhaving en dienstverlening in de regio effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren, werkt DSC samen met diverse externe partners, zoals Amsterdam Airport Schiphol, het bedrijfsleven en andere handhavers zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Met een personeelsbestand van circa 650 trotse en flexibele professionals levert DSC dagelijks een bijdrage aan de samenleving. Het opleidingsniveau varieert van mbo tot en met academisch niveau. Het werk kenmerkt zich als snel en actief. Dat past bij de dynamiek van de mainport.
Het kantoor wordt geleid door een directeur, een plaatsvervangend directeur en een hoofd. Zij worden ondersteund door twee bestuursondersteuners. Daar ben jij er één van.

Er wacht een grote verantwoordelijkheid op jou. Jij bent namelijk dé sparringpartner voor de regiodirectie. Dit ben je op alle voorkomende (management)terreinen, waaronder planning en control. Je denkt mee over de besluitvorming binnen de regio en hebt een brugfunctie naar de verschillende stakeholders, zoals de beleidsafdelingen van het landelijk kantoor. Naast een adviserende heb je ook een belangrijke coördinerende rol binnen de regio. Je werkt aan organisatieontwikkeling, planvorming en kwaliteit. De directie ondersteun je bij het vertalen van landelijke besluiten naar de leidinggevenden van de processen. Je stemt af met de medezeggenschap en zorgt voor verbinding door te communiceren op alle niveaus. Daarbij ga je goed om met weerstand.

In voorkomende gevallen treed je op als projectcoördinator en ben je vertegenwoordiger van de regio in contacten met externe (overheids)organisaties. Je draagt bij aan de inhoudelijke voorbereiding van verscheidene (landelijke) vergaderingen van de directieleden. Dankzij jouw oog voor politieke en maatschappelijke gevoeligheden kun je goed inschatten wat de mogelijke gevolgen van beslissingen en/of acties voor de rest van de organisatie en de buitenwereld zijn. Hier houd je dan ook rekening mee. Verder zorg je voor een goede structuur op het gebied van voorbereiding, vastlegging en beheersing van besluiten en afspraken.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Josje? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring op het gebied van bedrijfsvoering in een veranderende en complexe organisatie.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de douaneprocessen en/of planning en control.
 • Je hebt kennis en inzicht in het werkveld, kaders en richtlijnen van de Douane of bereid bent deze kennis zo spoedig mogelijk te verwerven.

Jouw competenties?

 • bestuurssensitiviteit
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Herken jij jezelf ook hierin?
Wie jij bent en wat je wilt bijdragen vinden wij belangrijk. Jouw collega’s bij Douane Schiphol Cargo zijn professioneel, ambitieus, open, transparant en collegiaal. Zowel in hun werk als in de omgang. We realiseren ons wat het effect is van ons (persoonlijk) handelen. Jij beschikt niet alleen over dezelfde competenties, maar past ze ook dagelijks toe in de praktijk. Met onderbouwde argumenten en met passende stijl en timing weet je anderen van de noodzaak tot actie te overtuigen. Je kunt je kwetsbaar opstellen en vraagt hulp als je er zelf niet uitkomt. Verder durf je medewerkers en het management aan te spreken op hun gedrag en sta je zelf ook open voor feedback. Je kunt moeiteloos het ene onderwerp loslaten en het andere oppakken, en komt met oplossingsrichtingen die nog niet eerder zijn geprobeerd om de (organisatie)doelen te bereiken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op donderdag 22 oktober vinden de selectiegesprekken plaats. Gezien de huidige maatregelen vinden deze gesprekken vooralsnog plaats via video-bellen. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Indien we voldoende reacties hebben ontvangen is het mogelijk dat de vacature eerder wordt gesloten.


Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ageeth de Jong, Plaatsvervangend directeur

06-25644560

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wieger Labberté, Adviseur Werving & Selectie

06-11593674

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Landelijk Oorsprong Team Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

EDP-auditor Douane Schiphol

Belastingdienst
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

EDP-auditor Douane Eindhoven

Belastingdienst
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd