• Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 april Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 1095993
 • Plaatsingsdatum 25 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Werken in de mooiste haven van de wereld, wie wil dat nou niet? Bij Douane Rotterdam Haven ben ik de directe adviseur van de directie als het gaat om de bedrijfsvoering van ons dynamische kantoor." Mariska de Kogel - Bestuursondersteuner bij Douane Rotterdam Haven.

Binnen het kantoor van Douane Rotterdam Haven werken we aan integraal toezicht bij bedrijven en het versterken van de regiefunctie in het goederenverkeer. Onze speerpunten? Integriteit, samenwerking, professionaliteit en vakmanschap vanuit het oogpunt van zingeving en werkplezier. Het kantoor wordt geleid door een directeur en twee plaatsvervangers. Met 35 teams en meer dan 850 medewerkers is het een van de grootste regiokantoren van Douane Nederland. We zitten verspreid over meerdere locaties: de Bosporusstraat (Maasvlakte), Oliphantweg (Botlek), Reeweg (Waalhaven) en Laan op Zuid (centrum). Vanaf medio 2020 zitten we ook aan het Burgemeester van Lierplein (Vlaardingen).

Als bestuursondersteuner geef je, gevraagd en ongevraagd, advies aan de regiodirectie op alle voorkomende (management)terreinen. Je hebt inzicht in de bedrijfsvoering van het kantoor en kunt fungeren als sparringpartner voor de verschillende stakeholders, zoals de beleidsafdelingen van het landelijk kantoor. Je participeert in het wekelijkse directieoverleg en levert daarin een bijdrage aan de besluitvorming binnen de regio. Primair richten je taken zich op de regio Rotterdam Haven, maar je bent ook landelijk zichtbaar en actief.

Je bent autonoom in je handelen en brengt complexe zaken tot de essentie terug. Hierin maak je realistische afwegingen. Medewerkers met staftaken stuur je aan. Het gaat hierbij om inhoudelijke en operationele aansturing. Waar nodig zorg je voor begeleiding en coaching van de medewerkers met de verschillende werkterreinen. Daarnaast werk je aan de visie, planvorming, organisatieontwikkeling en kwaliteit, en zorg je voor een goede structuur op het gebied van vastlegging en het beheersen van besluiten en afspraken. Je werkt nauw samen met leidinggevenden van de processen en indien nodig begeleid en coach je leidinggevenden in de aanpak van dossiers. Ook zorg je voor verbinding; je communiceert op alle niveaus en weet ook goed om te gaan met weerstand. Verder vertaal je landelijke besluiten en ontwikkelingen naar actiepunten voor de regio en zoek je afstemming met de onderdeelscommissie van Douane Rotterdam Haven.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Mariska de Kogel? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring op het gebied van bedrijfsvoering in een vergelijkbare uitvoeringsorganisatie.
 • Je hebt ruime ervaring met (politiek-)bestuurlijke advisering.
 • Je hebt kennis van de inrichting van een politiekgevoelige organisatie en de ontwikkeling daarbinnen.
 • Je hebt bij voorkeur een Douane-achtergrond.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Jouw competenties?

 • bestuurssensitiviteit
 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken 

Herken jij jezelf ook hierin?
Naast de gevraagde competenties, is het belangrijk wie je als mens bent en wat je wilt bijdragen aan onze organisatie. We zijn professioneel, ambitieus, open, transparant en collegiaal. Zowel in het werk als in de omgang. We realiseren ons wat het effect is van ons (persoonlijk) handelen. Jij beschikt niet alleen over deze competenties, maar past ze ook dagelijks toe in de praktijk. Met onderbouwde argumenten en met passende stijl en timing weet jij anderen van de noodzaak tot actie te overtuigen. Je kunt je kwetsbaar opstellen en vraagt hulp als je er zelf niet uitkomt. Verder durf je medewerkers en het management aan te spreken op hun gedrag en sta je zelf ook open voor feedback. Je kunt moeiteloos het ene onderwerp loslaten en het andere oppakken, en komt met oplossingsrichtingen die nog niet eerder zijn geprobeerd om de (organisatie)doelen te bereiken. Dit betekent dat je breed georiënteerd bent en alle aspecten van de douaneprocessen kunt overzien. Kortom, jouw voorkomen vraagt een bepaalde mate van senioriteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 24 april vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marco Laar, Plv. Directeur Douane Rotterdam Haven

Mariska de Kogel, Bestuursondersteuner

06-52485667

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wieger Labberté, Adviseur Werving & Selectie

06-11593674

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Fysiek toezicht Rotterdam Haven

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider fysiek toezicht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Douane Landelijke Service Organisatie

Belastingdienst
 • Stand­plaats Schiphol of Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd