Bestuursadviseur/hoofd Bedrijfsbureau

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Volkshuisvesting, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 3 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVB/P&P/23/02
 • Plaatsingsdatum 20 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert al het vastgoed van de Rijksoverheid. Als hoofd bedrijfsbureau/bestuursadviseur van de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P) heb je een centrale, verbindende rol binnen de directie, heb je een adviserende rol voor de directeur en de rest van het MT. Daarnaast stuur je het bedrijfsbureau aan.

Als onderdeel van het MT ben jij de onmisbare schakel voor de directeur en afdelingshoofden. Je ondersteunt, faciliteert en adviseert namelijk de directie en specifiek de directeur door het:

 • adviseren, inhoudelijk voorbereiden en ondersteunen op het gebied van beleids- en besluitvorming door de directie.
 • voorbereiden, organiseren en bewaken van acties voortvloeiend uit de opgaven van de directie, zowel beleidsinhoudelijk als op de interne bedrijfsvoering.
 • bieden van ondersteuning aan de directeur bij de inhoudelijke voorbereiding van overleggen, bijeenkomsten en dossiers en coördineren van de annotaties voor diverse (inter)departementale overleggen.
 • coördineren van de samenstelling van het jaarplan en andere planning-en-controlproducten en aanleveren van inhoudelijke input daarvoor.
 • zorgen voor de agenda en verslaglegging van het MT en bevorderen van en toezien op de uitvoering van de acties.
 • coördineren en organiseren van uitvoering omtrent bedrijfsvoeringonderwerpen binnen de directie. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van financiële, huisvestings-, ICT- en personele zaken en de daarmee samenhangende interne communicatie.

Het zwaartepunt van de functie ligt bij de taken van Bestuursadviseur. Je bent als het ware de 'rechterhand' van de directeur en vervult een zogenoemde 'zijlichtfunctie'. De taken van het hoofd Bedrijfsbureau bestaan uit de aansturing van twee managementassistenten aan en twee project- en programmaondersteuner(s).

Kennis en ervaring

 • Je werkt en denkt op wo-niveau.
 • Je bent een integere, accurate en overtuigende teamspeler, die met respect van ieders eigen verantwoordelijkheid processen effectief kan regisseren en hierin ook op inhoud kan ondersteunen.
 • Ruime kennis en ervaring met bestuursadvisering en -ondersteuning, en het werken in een complexe (stedenbouwkundige) omgeving.
 • Je bent bekend met het bestuurlijke proces in een grote, ondernemende uitvoeringsorganisatie.
 • Je bent bekend met het bestuurlijke proces in de Rijksoverheid, bij voorkeur binnen meerdere ministeries.
 • Kennis van en inzicht in de besturing en bedrijfsvoering van het RVB is een pre.
 • Inzicht in relevante (interdepartementale) ontwikkelingen is een pre.
 • Kennis van en ervaring met parlementaire processen en met financiën is een pre.
 • Je hebt een goed ontwikkelde antenne voor politieke en bestuurlijke thema’s, kansen en gevoeligheden.
 • Je bent integer en acteert snel en adequaat op de omstandigheden.
 • Je werkt goed samen, neemt snel besluiten en staat stevig in je schoenen.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent je bewust van je omgeving en hebt uitstekende netwerk- en organisatievaardigheden.
 • Je past je gemakkelijk aan veranderingen aan.
 • Je bent vaardig in het beïnvloeden van besluitvorming via adviezen, het uitdragen en verdedigen van standpunten
 • Je weet draagvlak te creëren en in- en externe partijen te overtuigen en te verbinden.
 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt kennis van bestuurskundige én bestuurlijke processen binnen een grote en ondernemende uitvoeringsorganisaties bij de overheid.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een dynamische, ambtelijke en politieke omgeving.
 • Je hebt een goede ontwikkelde antenne/sensitiviteit voor politieke en bestuurlijke thema's, kansen en gevoeligheden.
 • Je kunt goed analyseren en makkelijk schakelen tussen verschillende onderwerpen en niveaus. Daarbij ben je creatief in je aanpak.
 • Je hebt overtuigingskracht.
 • Ten slotte heb je goede leidinggevende vaardigheden.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 Jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto's beschikbaar.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met je manager hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement
De directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement is de schakel tussen de departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, mede- overheden en maatschappelijke organisaties en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op strategisch niveau. Hierbij is P&P op concern rijksniveau verantwoordelijk voor het opstellen van de Rijksvastgoedportefeuillestrategie met als doel het accommoderen en implementeren van de rijksdoelen en het beleid waarbij rijksvastgoed een rol van betekenis kan spelen.

De directie bestaat uit de afdelingen Strategie en Uitvoeringsbeleid, Gebieden, Portefeuillemanagement, de i-functie en daarnaast uit het Bureau Management Informatie en het Bedrijfsbureau.

Het Bedrijfsbureau
Het Bedrijfsbureau van onze directie zorgt voor de (secretariële) ondersteuning van de directeuren en de andere leden van het managementteam. Het Bedrijfsbureau ondersteunt daarnaast op facilitaire zaken, ICT en inkoop van apparaatsgelden. Het bedrijfsbureau bestaat naast twee managementondersteuners, uit twee programma-projectondersteuners en een hoofd Bedrijfsbureau.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jaimy Knoppert, Hoofd Bedrijfsbureau

(06) 27 48 75 53

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice Werving & Selectie

070-426 6161

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sectiehoofd Planning & Control

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur ICT en Cybersecurity

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Bibob-onderzoeker

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd