Bestuursadviseur

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 16 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SodM_20191028_13
 • Plaatsingsdatum 2 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als bestuursadviseur draag je bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van de contacten met departementen zodat SodM haar inzichten uit toezicht actief deelt met de departementen ten behoeve van beleidsvorming en wet- en regelgeving. Op rijksniveau werk je aan de doorontwikkeling van ons netwerk met o.a. IPO, VNG en Unie van Waterschappen.

 • Je volgt de ontwikkelingen in politiek en media en kent per dossier de politiek-bestuurlijke vraagstukken en gevoeligheden.
 • Je adviseert managers, sectorleiders en inspecteurs in hun interactie met rijksoverheden en decentrale overheden. Hierin betrek je je actuele kennis van politieke debatten en beleid over de relevante onderwerpen. Het kan gaan om overleggen of het geven van voorlichting voor grotere groepen burgers, ambtenaren en lokale politici, bijvoorbeeld naar aanleiding van een incident of om kennis te delen over ontwikkelingen in een sector.
 • Je draagt bij aan de taak van sectorleiders en inspecteurs in hun beantwoording van vragen van Tweede Kamer, politici van decentrale overheden; beleidsadvies en inbreng voor wetgeving (uitvoerings- en handhavingstoetsen voor nieuwe wetgeving).
 • Je werkt in je ondersteuning van de inspecteurs nauw samen met onder andere de collega’s van communicatie en de juristen.

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring met toezicht en de bijbehorende uitdagingen en beleidsadvisering in een politiek-bestuurlijk bewogen omgeving.
 • Je hebt een goed ontwikkeld netwerk met rijksoverheden en decentrale overheden.
 • Je hebt een uitstekende omgevingssensitiviteit en politiek-strategisch inzicht en bent rolvast.
 • Je hebt interesse om je inhoudelijk te verdiepen in de toezichtterreinen van SodM en hebt affiniteit met technische vraagstukken.
 • Je hebt ervaring met zowel de praktische kanten als theoretische kanten van toezichthouden.
 • Je bent stressbestendig, flexibel en goed in samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl ) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

Bij SodM werk je aan complexe maatschappelijke vraagstukken die volop in de aandacht staan van burgers, media en de politiek. 

Naast de inhoudelijke uitdaging kun je rekenen op:

 • Een salaris in schaal 13. Zie tabel salarisschalen Rijksoverheid.
 • Een werkweek van 36 uur.
 • Een dynamische, professionele en resultaatgerichte werkomgeving. 

Arbeidsvoorwaarden conform de cao van het Rijk. 

SodM en ook jouw werkplek bevindt zich aan de Henri Faasdreef 312 in Den Haag. 

Als je eerst nog wil kijken of het werk en de omgeving iets voor je is, kunnen we ook in overleg met jouw huidige leidinggevende een detacheringsperiode overwegen.

Jouw curriculum vitae met een motivatiebrief ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Bestuurszaken (27 fte) omvat Bureau IG (juridische taken, communicatie en bestuursadvies), de afdeling Bedrijfsvoering en de afdeling Informatievoorziening. Wij werken intensief samen met de vakdirecties en de directie Toezichtbeleid om te komen tot effectief en risicogestuurd toezicht en een goede communicatie hierover met de burgers, bedrijven, overheden en pers.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. Energie- en delfstoffenwinning is niet zonder risico’s. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen. 

Daarnaast heeft SodM de taak om de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren.

De energiesector is sterk in beweging en regionale bestuurders en burgers volgen dat kritisch. Medewerkers van SodM zorgen in dat dynamische veld voor heldere informatie over risico’s, gedegen adviezen en alert toezicht. 

SodM groeit momenteel naar ongeveer 110 medewerkers. We hechten aan een transparante, zorgvuldige werkwijze en zoeken daarbij steeds de verbinding met de omgeving vanuit onze rol van toezichthouder. SodM is een relatief kleine organisatie met een grote uitdaging in verband met de veiligheid van de energietransitie. 

In dit kader zoeken we een nieuwe collega ter versterking van het team voor de directie Bestuurszaken met ruime, aantoonbare ervaring in toezicht en politiek-bestuurlijke advisering.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

mevrouw Debby van der Pluijm

070-3784387

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur energiebeheer (m/v)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend inspecteur gasnetbeheer

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior wetgevingsjurist primair en voortgezet onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)