Beslismedewerker klantgroep EU

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Bosch
 • Werkplekken 6
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 3 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IND DB/RVN/2022/767
 • Plaatsingsdatum 20 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap(RVN) meerdere vacatures voor de functie van Beslismedewerker (FGR: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10) voor de locatie Den Bosch. Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd. 

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Bosch aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende. 

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, willen hier werken, bij hun gezin zijn of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee. De beslissingen die daarin genomen moeten worden, vragen om doortastende professionals die belangen kunnen afwegen in een voortdurend veranderende omgeving. 

Wat ga je doen?

Iedere burger van de Unie heeft het recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. We beslissen onder andere op aanvragen van Unieburgers en hun familieleden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, en aanvragen op grond van andere verdragen en richtlijnen zoals het Associatiebesluit 1/80 en het arrest Chavez.

De functie van beslismedewerker klantgroep EU bestaat in hoofdzaak uit twee verschillende onderdelen:

Beslissen in eerste aanleg
Je behandelt (eerste) aanvragen om verblijf. Dit kan complex werk zijn, omdat je naast Nederlands beleid mogelijk ook Europees beleid in acht moet nemen. Je controleert of je alle relevante informatie hebt en je doet eventueel nader onderzoek om de informatie te completeren. Vervolgens analyseer je het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, aan de hand van beleid, instructies, en jurisprudentie. Je maakt een afweging van belangen en op basis hiervan stel je een goed onderbouwde en goed leesbare beslissing op. Tijdens je werk wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners (zoals gemeenten en andere overheidsinstellingen) en verstrek je informatie aan klanten (de aanvragers) en hun vertegenwoordigers.

Beslissen in vervolgprocedures
Naast nieuwe aanvragen behandel je ook vervolgprocedures. Op basis van het dossier en jouw
juridisch-inhoudelijke analyse, beslis je in bezwaarzaken. Je treedt op als voorzitter of
secretaris van een hoorcommissie die zich over een bezwaarzaak buigt. Tijdens je werkzaamheden wissel je informatie uit met collega’s en met ketenpartners en verstrek je ook hier weer informatie aan klanten en hun vertegenwoordigers.

Als beslismedewerker is het belangrijk dat je de juiste informatie kunt selecteren uit een grote
hoeveelheid gegevens die afkomstig is van verschillende bronnen. Je maakt daarbij een goed
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Je kunt een logische structuur aanbrengen in alle relevante informatie en je bent sterk in het afwegen van alle belangen. Vervolgens durf je knopen door te hakken en kun je je beslissing kort, bondig en goed onderbouwd en leesbaar formuleren.

Je bent enthousiast over het werkveld van de IND en je kunt aangeven waarom de directie RVN jouw voorkeur heeft. In je werk ben je zorgvuldig en integer. Vanzelfsprekend houd je rekening met de belangen en behoeften van de klant. Je bent sterk in het plannen en organiseren van je werk en je kunt goed werken onder tijdsdruk. Daarnaast beschik je over voldoende sensitiviteit om politieke gevoeligheid en de menselijke maat mee te nemen in je werk. Je hebt een flexibele instelling waardoor je vlot kunt inspelen op veranderingen. Je kunt prima zelfstandig werken en je bent tegelijk een teamspeler die open staat voor de mening van anderen. Je hebt een doortastende en resultaatgerichte werkhouding en je neemt daarin ook je verantwoordelijkheid. Je bent besluitvaardig en klantgericht. Je bent flexibel, zelfkritisch en in staat om je werk zelfstandig te plannen en organiseren.

Jouw profiel:

 • Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau, je studieachtergrond mag daarbij divers zijn;
 • Ervaring met de toepassing van wet- en regelgeving in complexe zaken, bij voorkeur in het Vreemdelingenrecht, is een pré;
 • Je hebt ervaring met het selecteren van de juiste informatie uit verschillende bronnen, het onderscheid maken in hoofd- en bijzaken, een logische structuur aanbrengen in complexe materie en het afwegen van verschillende belangen;
 • Je kunt beslissingen goed onderbouwen en zowel mondeling als schriftelijk kort en bondig formuleren;
 • Je spreekt en schrijft begrijpelijk en correct Nederlands. Ook de Engelse taal beheers je;
 • Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) en kunt jezelf goed redden met digitale middelen. 

Herken jij jezelf hierin en lever jij graag een bijdrage aan ons werk en deze ontwikkelingen? Dan maken we graag kennis met jou.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie RVN beslist over aanvragen voor regulier verblijf in Nederland, bijvoorbeeld vanwege opleiding, werk of huwelijk, en over verzoeken tot het verkrijgen van Nederlanderschap. In ons werk staat de klant centraal, met als uitgangspunt: de klant krijgt de aandacht die hij nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen, is de directie verdeeld in vijf klantgroepen: EU en Internationaal, Familie & Gezin, Naturalisatie, Verlengingen en een superklantgroep Zakelijk (Arbeid, Kennis & Talent, Studie & Uitwisseling). RVN bestaat uit circa 40 teams verspreid over de locaties Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Ten behoeve van de klant worden beslissingen snel, helder en juridisch juist genomen. Doel is dat elke klant op elk moment de juiste verblijfstitel heeft. Uitgangspunt is daarbij modern Migratiebeleid waarin de klant snel een antwoord krijgt en er veel aandacht is voor de handhaving na vergunningverlening. Behalve de vijf klantgroepen wordt per 1 mei 2021 binnen de directie RVN ook een afdeling BIS (Business Innovation & Support) ondergebracht met een organisatie-brede opdracht. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor innovatie, projectmanagement en het versterken van de aansluiting van de business op IV ten aanzien van zowel ontwikkeling als beheer.

De directie zet al enkele jaren in op digitalisering en automatisering van procedures en de daarvoor benodigde gegevensuitwisseling met andere instanties. De focus verschuift daarbij van het beoordelen van alle individuele voorwaarden van een aanvraag naar het beoordelen van die gegevens die afwijken van wat nodig zou zijn en het wegen of dat tot vergunningverlening of intrekking zou moeten leiden. Daarnaast optimaliseren we ons proces door meer te gaan werken vanuit de bedoeling van ons werk. De centrale vraag daarbij is: hoe maken we ons werk betekenisvoller, op een leuke en slimme manier? Het is een procesverbetering en behelst een andere manier van werken waarbij managers en medewerkers (waaronder medezeggenschap) op een inspirerende manier worden betrokken.

Klantgroep EU/Visa

Iedere burger van de Unie heeft het recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. We beslissen onder andere op aanvragen van Unieburgers en hun familieleden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, en aanvragen op grond van andere verdragen en richtlijnen zoals het Associatiebesluit 1/80 en het arrest Chavez. Maar er wordt ook beslist op bezwaarprocedures met betrekking tot visum kort verblijf.

De klantgroep EU/Visa maakt onderdeel uit van directie RVN en kenmerkt zich door een dynamisch werkveld, waarbij sprake is van een relatief hoge mate van beoordelingsvrijheid en de impact van jurisprudentie een grote rol speelt. De besliswerkzaamheden worden zowel in eerste aanleg als in bezwaar uitgevoerd. 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dennis Lumeij, (operationeel) manager RVN EU team 8

06 - 13 98 04 74

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicolien Eisenga, adviseur Werving en Selectie

06 - 31 01 60 07

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Medewerker Ondersteuning

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procesvertegenwoordiger Den Bosch (permanente werving)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Assistent Corporate Communicatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd