Beslismedewerker Den Haag

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Turfmarkt 147)
 • Contractduur bep -> onbep. tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 30 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IND DH/RVN/2023/1041
 • Plaatsingsdatum 8 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordelen we alle verzoeken van mensen die in Nederland willen verblijven. Zij zoeken asiel of willen hier zijn vanwege familie, werk of studie. En we zijn er voor mensen die hier al langer wonen en graag Nederlander willen worden. Dit vraagt om doortastende professionals die belangen kunnen afwegen in een steeds veranderende omgeving.

De Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap zoekt Beslismedewerkers (FGR: Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S10) voor verschillende klantgroepen op locatie Den Haag. Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een jaarcontract worden aangeboden.

In deze functie kun je zowel thuis als op kantoor werken. We verwachten dat je op de locatie in Den Haag bent als dat nodig is om je functie goed uit te kunnen voeren of om organisatorische redenen. Je stemt dat af met je leidinggevende.

Verschillende klantgroepen

Je werkt voor één van de volgende vijf klantgroepen:

Zakelijk
Binnen de klantgroep Zakelijk heb je vooral met bedrijven en onderwijsorganisaties te maken. Als zij buitenlandse medewerkers naar Nederland halen of buitenlandse studenten hier willen studeren, vragen zij verblijfsvergunningen voor hen aan.

Familie & Gezin
Iemand mag hier verblijven en wil zijn partner en/of kind(eren) naar Nederland halen. Deze aanvragen behandel je binnen de klantgroep Familie & Gezin.

Verlenging
De klantgroep Verlenging behandelt aanvragen van mensen die hun verblijfsvergunning willen verlengen.

Naturalisatie
Binnen deze klantgroep behandelen we aanvragen van mensen die al lange tijd in Nederland verblijven en Nederlander willen worden.

EU
De klantgroep EU toetst of mensen vanuit Europa naar Nederland mogen komen en behandelt bezwaarprocedures na een afgewezen visum voor kort verblijf.

Wat ga je doen?

Als beslismedewerker beslis je over verblijfsaanvragen en bezwaarprocedures.

Beslissen in eerste aanleg
Je behandelt (ingewikkelde) zaken en controleert of je alle relevante informatie hebt en doet eventueel verder onderzoek om alle informatie te verzamelen. Daarnaast analyseer je het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten, op basis van beleid, instructies en de rechtspraak. Ook weeg je belangen af. Hiermee stel je een beslissing op. Je wisselt informatie uit met collega’s en ketenpartners en informeert aanvragers en hun vertegenwoordigers.

Beslissen in bezwaarprocedures
Je behandelt ook bezwaarprocedures en controleert het dossier en kijkt of het juridisch klopt. Op basis hiervan beslis je in bezwaarzaken. Je bent eventueel voorzitter of secretaris van een hoorcommissie die zich over een bezwaarzaak buigt. Ook wissel je informatie uit met collega’s (soms toets je de beslissing van een collega) en ketenpartners (zoals gemeenten en andere overheidsinstellingen) en informeert aanvragers en hun vertegenwoordigers.

Je signaleert en analyseert waar nodig feiten, gegevens en ontwikkelingen die belangrijk zijn bij het opstellen van beleid. Ook rapporteer en adviseer je hierover aan de operationeel manager. Ook help je mee aan de juiste en eenduidige uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Algemene Wet Bestuursrecht in het algemeen en het beleid rondom verschillende werksoorten in het bijzonder.

Herken jij jezelf hierin?

Je kunt goed met mensen omgaan en werkt graag samen binnen een team. Je neemt initiatief om zaken te verbeteren, zowel op team- als op individueel niveau. In je werk ben je zorgvuldig en integer. Vanzelfsprekend houd je rekening met de belangen en behoeften van de aanvrager. Je bent sterk in het plannen en organiseren van je werk en kunt werken onder tijdsdruk. Ook ben je doortastend en resultaatgericht en neem je daarin verantwoordelijkheid. Je hebt inzicht in je eigen sterke en zwakke punten en je vindt het leuk om continu te leren en jezelf te verbeteren. Je bent je bewust van de politieke gevoeligheid en de menselijke maat in je werk. Daarnaast heb je een flexibele instelling waardoor je snel kunt inspelen op veranderingen.

 • Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau. Bij voorkeur heb je een afgeronde hbo diploma. Je hoeft niet een bepaalde studie te hebben gedaan;
 • Je hebt ervaring of affiniteit met de toepassing van wet- en regelgeving, bij voorkeur in de Rijkswet en/of het vreemdelingenrecht;
 • Je spreekt en schrijft begrijpelijk en correct Nederlands. Ook de Engelse taal beheers je;
 • Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het werken in een digitale werkomgeving (bijvoorbeeld: MS Office, Webex en/of Citrix) en je kunt goed overweg met digitale middelen.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur bep -> onbep. tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen.

Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen om de gegevens van één referent op je cv te zetten. We kunnen contact met deze referent opnemen.

Onder voorbehoud: Later in het jaar medio augustus/september zal er nog een wervingsronde plaatsvinden en kun je ook op deze vacature reageren.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie RVN beslist over aanvragen voor regulier verblijf in Nederland, bijvoorbeeld vanwege opleiding, werk of huwelijk, en over verzoeken tot het verkrijgen van Nederlanderschap. In ons werk staat de klant centraal, met als uitgangspunt: de klant krijgt de aandacht die hij nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen, is de directie verdeeld in vijf klantgroepen: EU en Internationaal, Familie & Gezin, Naturalisatie, Verlengingen en een superklantgroep Zakelijk (Arbeid, Kennis & Talent, Studie & Uitwisseling). RVN bestaat uit circa 40 teams verspreid over de locaties Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Ten behoeve van de klant worden beslissingen snel, helder en juridisch juist genomen. Doel is dat elke klant op elk moment de juiste verblijfstitel heeft. Uitgangspunt is daarbij modern Migratiebeleid waarin de klant snel een antwoord krijgt en er veel aandacht is voor de handhaving na vergunningverlening. Behalve de vijf klantgroepen is per 1 mei 2021 binnen de directie RVN ook een afdeling BIS (Business Innovation & Support) ondergebracht met een organisatie-brede opdracht. Deze afdeling is onder meer verantwoordelijk voor innovatie, projectmanagement en het versterken van de aansluiting van de business op IV ten aanzien van zowel ontwikkeling als beheer.

De directie zet al enkele jaren in op digitalisering en automatisering van procedures en de daarvoor benodigde gegevensuitwisseling met andere instanties. De focus verschuift daarbij van het beoordelen van alle individuele voorwaarden van een aanvraag naar het beoordelen van die gegevens die afwijken van wat nodig zou zijn en het wegen of dat tot vergunning verlening of intrekking zou moeten leiden. Daarnaast optimaliseren we ons proces door meer te gaan werken vanuit de bedoeling van ons werk. De centrale vraag daarbij is: hoe maken we ons werk betekenisvoller, op een leuke en slimme manier? Het is een procesverbetering en behelst een andere manier van werken waarbij managers en medewerkers (waaronder medezeggenschap) op een inspirerende manier worden betrokken.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martina Bollema, Operationeel Manager

06-53552079

Sholeena Chaitram, Adviseur Werving en Selectie

06-21846913

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sholeena Chaitram, Adviseur Werving en Selectie

06-21846913

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Loketten

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Ondersteuning

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Communicatieadviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd