Beoordelaar Wet Natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 3 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20230109_9
 • Plaatsingsdatum 20 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor het team Vergunningen Natuur zijn wij op zoek naar een enthousiaste en nauwkeurig werkende beoordelaar voor het beoordelen van aanvragen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij helpt het als je al over kennis beschikt met betrekking tot Nederlandse dier- en plantensoorten en het interessant vindt om je hier verder in te verdiepen. Heb jij oog voor detail, kun je snel tot besluiten komen en deins je er niet voor terug om (soms moeilijke) gesprekken met externe partijen te voeren? Dan nodigen wij je uit om verder te lezen.

Wat ga je doen?
Nederland is een land van continue ruimtelijke ontwikkeling. Sommige bouw-, graaf-, renovatie-, en andere ontwikkelactiviteiten kunnen risico’s opleveren voor lokaal aanwezige kwetsbare soorten. In het cluster NatuurNL van RVO werkt een team van 20 beoordelaars, ecologen en coördinatoren aan verschillende type aanvragen onder de Wet natuurbescherming. Je kunt denken aan het verlenen van ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen, het opstellen van gedragscodes voor veel voorkomende werkzaamheden en het verwerken van meldingen voor geplande houtkap. In de beoordeling draag jij er zorg voor dat de geplande activiteiten geen negatieve invloed hebben op de aanwezige dier- en plantensoorten. Een goede beoordelaar kan met behulp van de Wet natuurbescherming, interne protocollen en de input van één van de ecologen snel tot een onderbouwd besluit komen.

In je dagelijkse werkzaamheden beoordeel en analyseer jij een ontheffingsaanvraag, gedragscode of melding. Je weegt wettelijke belangen af tegen de ecologische impact van de voorgenomen werkzaamheden. De projecten die je beoordeelt zijn van nationale impact. Daarbij kun denken aan kritieke infrastructuur als rijkswegen, het spoor, energievoorzieningen, vliegvelden en het Rijksvastgoed. Je zorgt dat alle benodigde informatie tijdig beschikbaar is om een goede afweging te maken en ben je verantwoordelijk voor het doorlopen van de juiste procedure. Daarbij beoordeel je of de ecologische effecten van werkzaamheden goed in beeld zijn gebracht, of er voldoende en de juiste maatregelen worden genomen en of de staat van instandhouding van planten en dieren is gewaarborgd. Je stelt vragen als “Voldoet de aanvraag aan de Wet natuurbescherming?”, “Is het belang van de ingreep duidelijk en compleet?” en “Zijn er alternatieven die de natuur minder schade toebrengen en zijn deze in overweging genomen?” Dit alles doe jij samen met een ecoloog die de benodigde soortenkennis en andere ecologisch inhoudelijke aspecten toetst.

Als beoordelaar ben je het eerste aanspreekpunt voor de initiatiefnemer en onderhoud je het contact. Indien nodig initieer jij een overleg met de initiatiefnemer en andere betrokkenen, zoals onderaannemers en adviesbureaus. Omdat we veelal met dezelfde aanvragende organisaties te maken hebben, vormen periodieke gesprekken en de begeleiding van de initiatiefnemer op weg naar een positieve afronding van de aanvraag tot je werkzaamheden. Als beoordelaar schrijf jij uiteindelijk het besluit. Omdat er dagelijks nieuwe aanvragen binnenkomen zul je altijd aan meerdere besluiten tegelijkertijd werken. Daarom is het belangrijk dat je goed bent in het bewaken van overzicht, het stellen van prioriteiten en nieuw werk durft aan te nemen op het moment dat je ook nog met andere dingen bezig bent.

Natuurlijk doe je dit niet allemaal alleen. Je gaat aan de slag in een enthousiast team met grote betrokkenheid bij de onderwerpen natuur en dierenwelzijn. Cluster NatuurNL is een toegankelijk team dat elkaar helpt met advies, tijd maakt om onderling te sparren en altijd op zoek is naar nieuwe relevante kennis. We kennen elkaars krachten en valkuilen en gebruiken dat inzicht om tot het beste resultaat te komen. Naast je dagelijkse werkzaamheden vind jij het leuk om dossieroverstijgende werkzaamheden op te pakken, waarbij je ook collega’s van andere teams bij RVO leert kennen. Er is voldoende ruimte om je in de breedte te ontwikkelen, binnen, maar zeker ook buiten het natuurbeleid. Jij denkt graag mee over verbeteringen en zoekt de verbinding op met collega’s om gericht actie te ondernemen.

Wij dagen je uit om door te vragen, je flexibel op te stellen en je politieke sensitiviteit te gebruiken om de klant zo goed mogelijk te helpen. Met je aanpakkers-mentaliteit houd je van een uitdaging en vind je het leuk om in contact te staan met klanten en collega’s. Door overzicht te houden, is het voor jou geen probleem om naar deadlines toe te werken en aan meerdere dossiers tegelijk te werken. De impact die je daarmee realiseert? Het beschermen van plant- en diersoorten terwijl Nederland in ontwikkeling is.

Al met al een uitdagende baan! Als jij enthousiast geworden bent door deze tekst, nodigen we je uit om ons dat te laten weten. We kijken uit naar je reactie en wie weet ben jij onze nieuwe Beoordelaar Wet natuurbescherming.

#werkenbijRVO

Afgeronde HBO- of universitaire opleiding.

 • Je hebt kennis van de Nederlanse flora en fauna en deze kennis aantoonbaar toegepast in een professionele context.
 • Je bent een aanpakker, in staat om onder druk een hoge productie te kunnen leveren zonder dat de kwaliteit in het geding komt.
 • Je hebt een pro-actieve werkhouding, toont initiatief richting collega's en communiceert gericht en duidelijk.
 • Aantoonbare ervaring met besluitvorming binnen een politiek-bestuurlijk gevoelige context.
 • Je bent klantgericht, kunt je verdiepen in de werkwijze en belangen van onze aanvragers en daarnaar handelen.
 • Je bent vaardig in het werken met digitale systemen en vindt het leuk om verbetering aan te brengen in de interne processen.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Competenties

Binnen RVO vinden we het belangrijk dat medewerkers klantgericht zijn, deskundig en kostenefficiënt werken en streven naar optimale in- en externe samenwerking. Daarnaast zijn voor de functie van Beoordelaar Vergunningen Natuur de onderstaande competenties belangrijk:

 • Resultaatgerichtheid - je spant je actief in om concrete resultaten te halen en onze teamprestaties te verhogen.
 • Zelfstandigheid - je bent in staat om zelf nieuwe taken op te pakken en kunt problemen zelf oplossen. Je zoekt zinvol werk als je tijd over hebt en handelt lopende zaken af terwijl je nieuwe taken oppakt.
 • Communicatief - je bent in staat de rol en kaders van de organisatie aan anderen over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Plannen en organiseren - je vertaalt gewenste resultaten naar taken en activiteiten en kunt deze verdelen in de tijd.
 • Samenwerken - je bent je bewust van je eigen talenten en valkuilen en die van je teamleden en gaat actief op zoek naar hoe deze elkaar kunnen versterken.
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €3.028 Max. €4.247 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. Wij verwachten dat je in deze functie gemiddeld 2 dagen per week op de RVO-vestiging Den Haag in aanwezig bent.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 2 jaar.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

RVO voert beleid uit om de economie te versterken en de maatschappij duurzamer te maken. We werken voor ondernemend Nederland: bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden binnen de terreinen duurzaamheid, landbouw, innovatie en internationale samenwerking.

De afdeling Vergunningen en Handhaving (V&H) valt binnen de directie Kernprocessen EU. Deze directie voert vooral regelingen uit die direct of indirect voortkomen uit Europees beleid. De afdeling V&H voert regelingen uit in opdracht van het ministerie van LNV op de beleidsterreinen natuur, visserij, landbouw en dierenwelzijn. We geven aan klanten voorlichting en advies. We beoordelen aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. We handhaven en nemen planten, dieren en goederen in bewaring. Ook ondersteunen we netwerken op ons werkterrein.

Doordat V&H vaak contact heeft met klanten, komen we veel te weten over hun wensen, verwachtingen en mogelijkheden. In de uitvoering van het werk en in contact met beleidsmakers wordt dat meegenomen. Onze medewerkers zijn betrokken bij elkaar en bij het werk. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontplooien en dat het werk met plezier gedaan wordt.

Het team Vergunningen Natuur zich bezig met de uitvoering van de Wet Natuurbescherming en draagt zorg voor de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten in Nederland. Het team van ca. 20 personen bestaat uit meerdere ecologen, beoordelaars en uitvoeringsexperts en wordt aangestuurd door de teammanager. Wij verlenen ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen voor projecten van nationaal belang. Ook beoordelen we kapmeldingen, gedragscodes en UOV aanvragen. Wij hebben veel contact met onze ketenpartners en klanten. Elke aanvraag is weer anders en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. We zijn een deskundig team met een passie voor de natuur en mix van verschillende leeftijden. Er vindt binnen het team veel samenwerking plaats op de verschillende dossiers. Ook is er naast werk tijd voor sociale activiteiten en vindt er één keer per jaar een teamuitje plaats. De teamleden wonen verspreid door het land waardoor we veelvuldig digitaal contact hebben, daarnaast komen we met enige regelmaat samen op het hoofdkantoor in Den Haag.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Robin Nieuwenkamp

06-11382357

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plv. Voorz. Visitatiecommissie Dierentuinen/Uitv.experts speciale Regelingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Communicatieadviseur energieprojecten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inkoper bij IUC EZK

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)