Beoordelaar dierenwelzijn

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Assen/Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 7 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20200108_9
 • Plaatsingsdatum 24 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ondernemend Nederland kan bij ons terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Onze specialisten maken zich dag in dag uit sterk om ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit te helpen.

Zo werkt RVO.nl mee aan de mondiale ontwikkelingsagenda van 2030, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld door de Verenigde Naties. Binnen de directie Kernprocessen EU werken wij samen mee aan diverse doelen in deze agenda. Denk daarbij aan; duurzame landbouw en landbouwproductiviteit, duurzaam gebruik maken van de oceanen en zeeën, maar ook duurzame economische groei, consumptie en productie.

Ons werk doet ertoe, ons werk zorgt er namelijk mede voor dat:

 • De voedselvoorziening in Nederland op peil blijft.
 • De toppositie van onze landbouw verder kan worden uitgebouwd.
 • Er investeringen plaatsvinden in een krachtig en duurzaam ondernemend Nederland.
 • Onze natuur- en leefomgeving worden verbeterd, omdat zowel inheemse als uitheemse dier- en planten soorten worden beschermd.
 • Kwaliteit van het grond en oppervlakte water verbeterd.
 • Het dierenwelzijn verbetert. 

Als RVO willen wij graag dat de Nederlandse sector en burger zoveel mogelijk de van toepassing zijnde regelingen naleeft, jij kunt hier je expertise op inzetten. Binnen de directie Kernprocessen EU begin je als Beoordelaar bij het cluster dierenwelzijn. Als beoordelaar behandel en beoordeel je meldingen van mogelijke welzijnsovertredingen in het kader van de Wet Dieren. Deze meldingen komen binnen via de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). 

Daarnaast onderzoek je zelf mogelijke overtredingen bij dierenwelzijn. Dit doe je op basis van informatie van meldingen van externen of naar aanleiding van eigen onderzoek. Hierbij werk je samen met de inspecteurs van de LID. Je bereidt op basis daarvan de schriftelijke besluitvorming voor, waaronder besluiten, beschikkingen, waarschuwingen en andere correspondentie. Van belang is scherp te bepalen welke maatregelen je oplegt om de overtredingen te herstellen. De werkzaamheden vinden plaats in een dynamische omgeving, waarin snel keuzes worden verwacht. 

Je stemt op dossierniveau af met de handhavingspartners in de keten. Je onderhoudt contacten met belanghebbenden, handhavingspartners, collega's van andere afdelingen binnen RVO.nl en andere betrokken partijen. Bereikbaarheid is voor de inspecteurs van de LID en belanghebbenden cruciaal. Rooster en aanwezigheid worden daarom met de collega's afgestemd. Het uitvoeren van piketdienst buiten kantooruren en in het weekend maakt deel uit van deze functie. 

Wat ga je doen? 

 • Je behandelt (complexe) handhavingsdossiers op, houtopst.
 • Je bent in staat zelfstandig de samenwerking op te zoeken, contacten te leggen en te onderhouden met onze handhavingspartners van de LID.
 • Je draagt de vaktechnische verantwoordelijkheid voor het eigen werk.
 • Je vraagt zonodig advies aan de uitvoeringsexpert, coördinator of jurist over de wijze van handhaven in dossiers.
 • Je staat stevig in je schoenen en kunt omgaan met weerstand.
 • Je bent je ervan bewust dat je tijdens je werk geconfronteerd wordt met dierenleed en kunt hiermee omgaan.

Functie-eisen

 • HBO – Bachelor  werk- en denkniveau, bijvoorbeeld  HBO Bestuursrecht, Diermanagement, Biologie, etc..
 • Actuele kennis op het gebied van de regeling(en) en de wijze van uitvoering ervan.
 • Actuele kennis van dierentuinregeling en dierenwelzijnswetgeving en bestuursrechtelijke handhaving is een pre
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
 • Werkervaring in bestuursrechtelijke handhaving is een pre.

Competenties:

Binnen RVO.nl vinden we het belangrijk dat medewerkers klantgericht zijn, deskundig en kostenefficiënt werken en streven naar optimale in- en externe samenwerking. Daarnaast zijn voor de functie van Beoordelaar handhaving Dierenwelzijn de onderstaande competenties belangrijk:

 • Analyserend vermogen en oordeelsvorming: kan complexe informatie begrijpen, verbanden leggen en conclusies trekken.
 • Goed ontwikkeld politiek bestuurlijke sensitiviteit.
 • Resultaatgerichtheid: zet zich actief in om concrete resultaten en doelstellingen te halen.
 • Flexibiliteit: past zich goed aan wanneer de omstandigheden wijzigen.
 • Zelfstandigheid: kan zelfstandig beslissingen nemen en deze duidelijk toelichten.
 • Communicatief: heeft een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
 • Samenwerken: handelt vanuit een gemeenschappelijk belang, stemt planning af met belanghebbenden.
 • Plannen en organiseren: is in staat het eigen werk te plannen, te organiseren en de voortgang te bewaken.
 • Pro-activiteit: neemt initiatieven, stelt vragen en onderneemt actie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat u de vacaturetekst moet opvragen, verzoeken wij u deze te downloaden na verzending van uw sollicitatie.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Kernprocessen EU voert Europese regelingen uit en nationale regelingen die voortkomen uit Europese regelgeving. Bijvoorbeeld de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Vergunningverlening en dierziektebestrijding. 

De afdeling Vergunning & Handhaving (V&H) is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. Binnen deze afdeling worden vergunningen en ontheffingen verleend. Tevens vindt handhaving plaats op basis van de relevante geldende wetgeving. 

De afdeling Vergunningen en Handhaving is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. Binnen deze afdeling worden vergunningen en ontheffingen verleend. Tevens vind handhaving plaats op geldende wetgeving. Het team Handhaving Natuur, Dier & Handhavingsregie is 1 van de 7 teams van V&H en is gespecialiseerd in de bestuursrechtelijke handhaving op het terrein van de natuurwetgeving (soortenbescherming: Flora- en Faunawet, CITES-verdrag) en de Wet Dieren (Dierenwelzijn en dierentuinen). Deze handhaving bestaat uit het administratief onderzoek en het beoordelen van rapporten van handhavingspartners, het opmaken van  beschikkingen (last onder dwangsom en bestuursdwang) en het geven van voorlichting over de regelgeving. Het team bestaat uit ca. 40 medewerkers en heeft als standplaatsen Den Haag en Assen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVOl). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen! 

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. 

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Jim de Bruijn, Teammanger

088-0425454

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Europees domein

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Uitvoeringsspecialist subsidie- en financieringsinstrumenten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Teammanager Proces en Financiering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)