Beleidsondersteuner programma rechtsbijstand

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24-32
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €3.091 - €4.921
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 15 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD24/DRB/240175
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Als beleidsondersteuner ga je bijdragen aan de verbetering van het stelsel rechtsbijstand. Dit stelsel zorgt ervoor dat minder (financieel) draagkrachtige mensen gratis rechtshulp en (tegen een eigen bijdrage) rechtsbijstand kunnen krijgen als zij een juridisch probleem ervaren. Het stelsel moet helpen om juridische problemen op te lossen en te voorkomen dat het recht van de sterkste prevaleert. In november 2018 stuurde de toenmalige minister een brief naar de Tweede Kamer met de contouren voor een nieuw stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand. Sindsdien is er veel gebeurd. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire maar ook verschillende onderzoeken is de aanpak van het programma deels bijgesteld. Dit kun je lezen in de achtste voortgangsrapportage.

Het programmateam bestaat uit een aantal subteams: Burgergerichte Overheid, Laagdrempelige Toegang, Stelselontwerp, het beleidscluster Advocatuur en Rechtsbijstand en een kleine staf. We werken in het programma vanuit een lerende aanpak waarbij stap voor stap en proefondervindelijk, door pilots en experimenten, aan een nieuw stelsel wordt gebouwd. We streven ook een lerend stelsel na, onder meer in de vorm van feedbackloops en signaleren vanuit de praktijk. In 2024 maken we een start met het ontwerp van een nieuwe Wet op de rechtsbijstand. Hiermee willen we een aantal programmadoelstellingen verankeren. Het wetsvoorstel zal eind 2025 in consultatie gaan. Niet alles kan via de wet geregeld worden. De implementatie en borging zal daarom ook op andere manieren plaatvinden.

Als beleidsondersteuner ben je flexibel inzetbaar binnen het hele programma. Je komt in ieder geval te werken bij het deelprogramma Laagdrempelige Toegang. Dit team werk aan de volgende doelen:

 1. In samenwerking met het Juridisch Loket verbeteren we de online informatie, zodat meer mensen zelf hun probleem kunnen oplossen.
 2. Voor die mensen die persoonlijke hulp nodig hebben, zorgen we er voor dat die hulp dicht bij hen in de buurt is.
 3. Door vroegtijdig de brede hulpvraag in beeld te brengen en de burger door te verwijzen naar de beste hulpaanbieder, voorkomen we escalatie van het probleem en zorgen we voor een duurzame oplossing van achterliggende problematiek
 4. En als laatste willen we bereiken dat meer problemen in de eerste lijn worden opgelost, waardoor problemen sneller en eenvoudiger worden verholpen.

We werken samen met onder andere het Juridisch Loket, het ministerie van SZW, Divosa, gemeenten de Nederlandse Vereniging voor Rechtswinkels en het Sociaal Domein. Het deelprogramma bestaat, naast deze functie, uit een coördinator en twee senior beleidsmedewerkers.

Je komt te werken binnen een klein enthousiast team dat zich bezig houdt met de beleidsontwikkeling van rechtshulp (de eerste lijn in het stelsel van rechtsbijstand). Je ondersteunt het team met de volgende werkzaamheden:

 • Voorbereiding en ondersteuning van het Bestuurlijk Overleg JenV – Juridisch Loket (agenda opstellen, stukken verzamelen, annotatie maken en verslaglegging).
 • Ondersteuning van het P&C-overleg met het Juridisch Loket (in ieder geval verslaglegging, input ophalen en acties bewaken).
 • Als secretaris van het project ‘Kopregio stelselvernieuwing’ ga je:
 • De planning en acties bijhouden
 • Afspraken inplannen en bijeenkomsten organiseren
 • Rapporteren over de voortgang aan bijvoorbeeld de Tweede Kamer
 • Aan de slag met subsidies en inkooptrajecten
 • Overzicht houden op de financiële administratie van het project
 • De procesbegeleider helpen bij zijn opdracht (in overleg)
 • Binnen het team kun je verder ingezet worden voor ad hoc activiteiten zoals het verzamelen en analyseren van informatie en het organiseren van werkbezoeken.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Rechtsbestel (DRb) is belast met de instandhouding en ontwikkeling van het rechtsbestel, in het bijzonder met betrekking tot de toegang tot het recht, de organisatie en de kwaliteit van het rechtsbestel ten behoeve van rechtsbescherming en rechtszekerheid. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het stelsel van de rechterlijke organisatie, alsmede de volgende beleidsterreinen: rechtsbijstand, juridische vrije beroepen, alternatieve geschiloplossing, schuldsanering natuurlijke personen, tolken en vertalers en gegevensbescherming.
De directie Rechtsbestel bestaat uit negen clusters: rechterlijke organisatie, civiel- en bestuursrechtelijk bestel, strafrechtelijk bestel, forensisch bestel, bestuurlijke handhaving en private opsporing, juridische beroepen en dienstverlening, rechtsbijstand en sociale advocatuur, staf en ondersteuning en gegevensbeschermingsbeleid. Daarnaast werken we binnen de directie aan een aantal tijdelijke en clusteroverstijgende opgaven, waaronder versterken toegang tot het recht, rechtsstaat, digitalisering/innovatie/technologie, weerbaarheid juridische beroepen, Cariben, EU/internationaal.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Astrid a' Campo

06-46846324

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd Toegang Rechtsbestel/Programmamanager Rechtsbijstand

DG Rechtspleging en Rechtshandhaving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker fraude en corruptie

Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker Preventie met Gezag

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd