• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • €3.246 - €4.340 (bruto)
 • Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: BBR_20240611_8, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Vind jij het leuk om alles op rolletjes te laten verlopen? Ga jij ervoor zorgen dat de informatievoorziening naar de Kamer verbetert? Jij gaat werken in het hart van de politieke besluitvorming waarin je een bijdrage levert aan belangrijke, voorbereidende processen binnen twee ministeries.

Het gaat hier om een dubbelfunctie: Beleidsondersteuner bij BBR voor het team adviseurs bewindspersonen, en medewerker parlementaire aangelegenheden in het team Stukkenstroom. In de laatste functie werk je niet alleen voor EZK, maar ook voor LNV. Je hebt veel contact met de adviseurs van de bewindspersonen en met je collega’s binnen beide ministeries.

De dienstverlening die je levert vraagt zorgvuldigheid, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, vaardigheid in digitale systemen en stressbestendigheid. De hoeveelheid werk is vaak niet te voorspellen. Het kan voorkomen dat je gevraagd wordt langer door te werken, zodat de stukken op de juiste tijd volledig en beschikbaar zijn. De werkdruk kan in dat soort situaties hoog zijn. Op tijden dat het rustiger is (veelal in de recesperioden) kan dit uiteraard weer gecompenseerd worden. Voor een deel van de werkzaamheden van deze functie is fysieke aanwezigheid vereist. In overleg kun je bepaalde werkzaamheden ook thuis doen. Na verloop van tijd kan de functie worden uitgebreid met de coördinatie van de stukkenstroom t.b.v. (de onderraden en de voorportalen van) de Minsterraad.

Korte omschrijving van je (gedeelde) werkzaamheden:

Werkzaamheden die onder de rol van Beleidsondersteuner (BBR, EZK) vallen zijn o.a.:

 • 6-wekelijks uitvragen van de stand van zaken van moties en toezeggingen bij alle directies van EZK en het maken van een overzicht voor de bewindspersonen.
 • Up to date houden van het onderdeel stukkenstroom op Rijksportaal (werkwijze BBR, tastijden etc).
 • Bijhouden van het handboek adviseurs BBR.
 • Coördineren van inbreng voor het BBR-bulletin.
 • Assisteren van het team adviseurs bij allerhande praktische zaken, o.a. voor debatten.

Werkzaamheden die onder de rol van Parlementaire aangelegenheden (EZK/LNV) vallen zijn o.a.:

 • Uitzetten van binnengekomen Kamervragen en commissieverzoeken. Stand van zaken bijhouden/bijwerken. Wekelijks overzicht maken van openstaande Kamervragen en commissieverzoeken.
 • Kamerdebatten: o.a. debatten en briefings en mondelinge vragen invoeren in Delphi, aanmelden van ambtenaren bij de Tweede Kamer, regelen van ondersteuning en faciliteiten in de Kamer (bijv. catering, vergaderzaal, voorzieningen, ICT etc.) en wekelijks overzicht maken van debatten en briefings in EK en TK.
 • Agenda's procedurevergaderingen en weekschema's doorsturen naar de teams adviseurs.
 • Stenogrammen van debatten doorsturen naar betrokken deelnemers en teams adviseurs ter correctie.
 • Invoeren en monitoren van aangenomen moties.
 • Ondersteunen bij de schriftelijke vragenronde tijdens begrotingsbehandelingen: o.a. binnenkomende vragen monitoren m.b.t. tijdige aanlevering van de antwoorden.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

BBR is de stafdirectie in het hart van de EZK-besluitvorming. Dagelijks is er contact met de ambtelijke en politieke leiding. BBR heeft breed overzicht van wat er binnen het departement gebeurt en zorgt ervoor dat de politieke en ambtelijke leiding optimaal hun taken kunnen uitvoeren en verantwoordelijkheden ten volle kunnen waarmaken. Dat maakt werken bij BBR altijd dynamisch en afwisselend.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Bureau Bestuursraad (BBR)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

Bureau Bestuursraad (BRR)
Bureau Bestuursraad (BRR) is de stafdirectie in het hart van de EZK-besluitvorming. Dagelijks is er contact met de ambtelijke en politieke leiding. BBR heeft breed overzicht van wat er binnen het departement gebeurt. BBR zorgt ervoor dat de politieke en ambtelijke leiding optimaal hun taken kunnen uitvoeren en hun verantwoordelijkheden ten volle kunnen waarmaken. Dat maakt werken bij BBR altijd dynamisch en afwisselend.
Een aanzienlijk deel van de taken van Bureau Bestuursraad wordt door de departementen van EZK en LNV samen gedeeld. Als centrale integriteitscoördinator werk je voor zowel EZK en LNV. Dit betekent dat je zorgvuldig oog houdt voor de belangen van beide departementen en de noodzakelijk afstemmingslijnen binnen beide departementen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Janneke Leek, Manager BBR

06-86555933

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Iris Eveleens, Adviseur arbeidsmarktcommunicatie & recruitment

06-11469487

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Bureau Bestuursraad (BBR) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Veiligheidsadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Bureau Bestuursraad (BBR)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Senior adviseur inkoop en verduurzaming bedrijfsvoering

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (DIV)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Manager P&O Advies

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)