• Den Haag
 • HBO bachelor, MBO - 4
 • 32 - 36 uur
 • €3.246 - €4.868 (bruto)
 • Facilitair / dienstverlening, Volkshuisvesting, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 856, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Bij de directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken we aan de opgaven (klimaatmitigatie en klimaatadaptatie) richten we ons op de verduurzaming van de 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen. Denk hierbij aan subsidies en overige financieringsinstrumenten, aan informatievoorziening, communicatie en gerichte ondersteuning van woning- en gebouweigenaren.

We zoeken een beleidsondersteuner die ons kan helpen instrumenten zoals subsidies, financiering en ondersteuning bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving nog effectiever in te zetten. Zo kan de beleidsondersteuner meedraaien in werkgroepen die gaan over deze instrumenten. De twee beleidsondersteuners hebben hiernaast als taak om de dossiervoorbereiding bij debatten in de Tweede Kamer én de Kamervragen te coördineren en doen de voortgangscontrole en afdoeningscontrole van parlementaire processen, de processen omtrent de maatschappelijke correspondentie en de periodieke nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit. Zij zijn superuser voor het documentenbeheersysteem Digidoc en helpen de beleidsmedewerkers bij allerlei problemen. Ook loopt er een pilot of er meer gedaan kan worden bij de ondersteuning van beleidsmedewerkers bij inkoop- en subsidie trajecten in samenwerking met het secretariaat.

Je werkt voor twee afdelingen, te weten de afdeling Sectoraal Beleid Energietransitie (SBE), waar we werken aan concrete instrumenten als subsidies, financiering, het energielabel en gerichte ondersteuning van bijvoorbeeld woningeigenaren via energieloketten en adviseurs. De andere afdeling is het programmateam Innovatief en duurzaam bouwen. Dit nieuwe programma is een dwarsdoorsnijdend programma binnen de directie Bouwen en Energie. Het programma neemt de regie op, ontwikkelt en verbindt beleid en uitvoering op de terreinen van bouwinnovatie, renovatiestromen, digitalisering, circulaire bouw, klimaatadaptatie en funderingsproblematiek.

Je werkt nauw samen met de andere beleidsondersteuner en bent de achtervang bij afwezigheid. Je werkt dan naast genoemde afdelingen ook voor de afdelingen Bouwkwaliteit en Bouwregelgeving (BB) en Algemeen Beleid Energietransitie (ABE). Deze 4 afdelingen en de afdeling die gaat over het secretariaat en het financieel beheer vormen samen de directie Bouwen & Energie.

Onze directie biedt gevarieerd en uitdagend werk, opleidingen en loopbaanondersteuning, en de mogelijkheid om je op termijn te ontwikkelen op andere beleidsdomeinen binnen en buiten de directie. Tot slot is het goed te weten dat onze directie op een vooruitstrevende manier bezig is met het hybride werken, waarbij ongeveer voor de helft van de tijd op kantoor wordt gewerkt (meestal op vaste dagen) en voor de helft vanuit huis. We faciliteren iedereen zo goed mogelijk bij deze nieuwe manier van werken. Voel jij je uitgedaagd? Reageer dan snel.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Organisatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie. ‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Dienstonderdeel DG Volkshuisvesting en Bouwen, Directie Bouwen en Energie

De grootste opgave van onze directie Bouwen en Energie is het ontwikkelen van beleid voor de energietransitie in de gebouwde omgeving, een wijkgerichte aanpak van de lokale warmtetransitie en beleid voor klimaatneutrale, klimaatadaptieve en circulaire gebouwen. Hierbij gaat het om alle woningen en al het maatschappelijke en commerciële vastgoed in Nederland, zowel in de nieuwbouw als de bestaande bouw. Een uitdagende maatschappelijke opgave, die moet gaan bijdragen aan het halen van de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs. De directie Bouwen en Energie bestaat uit een afdeling Algemeen beleid energietransitie, een afdeling Sectoraal beleid energietransitie een afdeling Bouwregelgeving en bouwkwaliteit en het programma innovatief Duurzaam Bouwen. We werken bij deze opgave nauw samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Water, Landbouw, visserij en natuur en met de medeoverheden, netbeheerders, energieleveranciers, corporaties, financiële instellingen en andere stakeholders.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemarie Kuppers

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Annemarie Kuppers

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Tactisch preventiemedewerker BZK Kern / adviseur gezond, veilig & vitaal werken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11,schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)

Operationeel manager Ter Apel

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ter Apel
 • HBO bachelor
 • 36
 • schaal 9
  €3.484 - €4.868 (bruto)

Rijksbeveiliger RWS Westraven Utrecht

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Westraven
 • MBO - 2
 • 36
 • schaal 5
  €2.770 - €3.404 (bruto)