Beleidsondersteuner

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 29 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGA20190805_10
 • Plaatsingsdatum 15 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken we aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Daarbij hebben we een aantal flinke maatschappelijke uitdagingen, zoals het mestbeleid. Jij biedt als beleidsondersteuner op veel fronten de helpende hand en bent daarmee een rots in de branding.

Als beleidsondersteuner bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) heb je gevarieerd werk met zowel ondersteunende als uitvoerende werkzaamheden. Je bewaakt het financieel overzicht van de directie, maar registreert en behandelt ook brieven van burgers en verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken). Of je helpt bij het voorbereiden van dossiers voor Kamerdebatten en werkbezoeken of biedt secretariële ondersteuning bij het organiseren van bijeenkomsten en overleggen.

De focus van je werkzaamheden ligt in eerste instantie op de financiën van de directie en op de ondersteuning van het team Mest. Dit dynamische en politiekgevoelige dossier wordt onder andere gekenmerkt door een groot aantal burgerbrieven en Wob-verzoeken. Die behandel je in samenwerking en afstemming met de beleidsmedewerkers uit het team en het verantwoordelijk MT-lid. Je hebt daarbij ook contact met andere teams van PAV en andere collega’s en directies van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Ook gevarieerd is de manier waarop je werkt. De ene keer doe je dat vooral zelfstandig, de andere keer juist intensief samen met collega’s. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het werk en de vraagstukken.

Functie-eisen

 • Je werkt gestructureerd en bent goed in het verkrijgen en behouden van overzicht.
 • Je bent dienstverlenend: je luistert, denkt mee en zoekt actief naar de bijdrage die je kan leveren.
 • Je bent proactief en kritisch, en stelt vragen, komt met voorstellen en/of alternatieven en gaat discussies niet uit de weg.
 • Je kunt met verschillende mensen samenwerken, je hebt begrip voor de verschillende rollen en kunt je inleven in de positie van anderen.
 • Je durft 'nee' te zeggen en te escaleren als dat nodig is.
 • Je kunt goed communiceren, zowel met collega’s als met externen, en je kunt goed schrijven.
 • Je bent een teamspeler die houdt van een beetje werkdruk en reuring in de organisatie.
 • Je bent stressbestendig, werkt planmatig en georganiseerd, en je kunt goed prioriteiten stellen.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent klantgericht en flexibel.
 • Je bent sterk in netwerken en benut de juiste contacten op het juiste moment om doelstellingen te bereiken.
 • Je kunt goed anticiperen en weet kritische situaties op tijd te herkennen en te voorkomen dat zaken ut de hand lopen.
 • Je bent bereid te investeren in je eigen ontwikkeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) is onderdeel van het directoraat-generaal Agro en telt zeven beleidsteams: Mest, Voedselveiligheid, Duurzaam Voedsel, Open Teelten, Tuinbouw, Gewasbescherming en Fytosanitair.

De directie PAV is onder ander verantwoordelijk voor de verduurzaming van de plantaardige agroketens, biologische landbouw, voedselveiligheid, plantgezondheid en verduurzaming van de voedselconsumptie. Veel onderwerpen uit de visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de kernelementen van een kringlooplandbouw, zoals bodem, mest, diervoer en reststromen, zijn ondergebracht bij de directie PAV. 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

Om onze missie te realiseren, zijn wij verbindend. We staan midden in de samenleving waar we intensief samenwerken met partners. We verbinden de verschillende partijen met elkaar. Het mag schuren, maar met respect, begrip en nieuwsgierigheid.

We staan samen voor grote maatschappelijke opgaven en die kunnen we alleen het hoofd bieden door vernieuwend te zijn. We zijn als LNV continu in ontwikkeling. We zijn flexibel en geven met durf en creativiteit richting aan ons werk. Zo bieden we meerwaarde in de complexe en dynamische omgeving - vol dilemma’s - die LNV kenmerkt. Daarbij houden we het einddoel in de gaten en zijn we doeltreffend. We sturen op resultaat en we pakken door waar dit nodig is.

Dit vraagt dat we ook betrouwbaar zijn. Dat is te herkennen aan ons consistent handelen en optreden. We maken de keuzemogelijkheden transparant, bijvoorbeeld tussen verschillende waardenoriëntaties, risico’s en belangen, en maken altijd een integere afweging met respect voor de positie van de ander. Wij nemen én geven verantwoordelijkheid en we leggen verantwoording af naar de samenleving.

Recent heeft de minister van LNV de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ uitgebracht. Het gehele ministerie heeft een belangrijke rol bij de implementatie van deze visie.

Meer weten over de visie van LNV? Kijk dan eens op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/beleidsnota-s/2018/09/08/visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden.

Directoraat-generaal Agro
Het directoraat-generaal Agro (DG Agro) werkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, het verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector - samen oplopend met de verduurzaming - ook economisch perspectief bieden en stimuleren, en het faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

Op 7 september stelde het kabinet de visie vast, genaamd: ‘Landbouw, Natuur en Voedsel, waardevol en verbonden’. Deze visie beschrijft de gewenste ontwikkeling op dit beleidsterrein. Centraal hierin staat de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Deze visie is leidend voor waaraan het DG Agro werkt, samen met het DG-Natuur, Visserij en Landelijk Gebied.

Maatschappelijke opgaven die de individuele DG’s overstijgen en zich lenen voor een programmatische aanpak, kunnen in programma’s in overleg met de DG’s tussen of binnen de DG’s worden gepositioneerd, met een van de DG’s als opdrachtgever. Bovendien zijn de werkzaamheden op het gebied van internationale en Europese zaken, strategie, innovatie, kennis en onderwijs ondergebracht binnen het DG Agro, maar ze bedienen wel beide DG’s.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Frank Kooiman, MT-lid

06-11376683

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker mest

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Risk-/compliancy-officer AVG-/WPG-handhaving

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Manager afdeling Expertise, team Natuur en Gewasbescherming

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)