• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • €3.404 - €5.389 (bruto)
 • Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DJFAC/240344, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan in een politiek-bestuurlijke omgeving in een leuk en hecht team waarbij je met veel partners samenwerkt? Ben je nieuwsgierig, doortastend en heb je enthousiast om collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen en als spil te fungeren? En heb je ervaring met projectmatig werken? Dan zijn we op zoek naar jou! Het team Familie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is op zoek naar een collega-beleidsondersteuner.

Het team Familie
Kenmerkend voor het team familie is de grote diversiteit aan onderwerpen:
adoptie, draagmoederschap, kinderrechten, gender, naamrecht, complexe scheidingen, alimentatie en meerouderschap: zomaar een greep uit de onderwerpen waar het team Familie binnen JenV zich dagelijks mee bezig houdt. Allemaal ethische opgaven die voortkomen uit de veranderende familiebanden in de Nederlandse samenleving, en waarover maatschappelijk en politiek ook verschillend wordt gedacht. Het team bestaat uit 18 vaste en tijdelijke medewerkers, en is een mix van zeer ervaren en meer junior beleidsmedewerkers en ondersteuners. Het team heeft een platte werkwijze en korte lijnen. De werkdruk is hoog, maar er is veel collegialiteit en bereidheid om elkaar bij te staan. En er wordt voldoende ruimte genomen voor sociale activiteiten en gezamenlijke, maar ook individuele leerontwikkeling. Gezien het brede werkveld van het team familie wordt er veel samengewerkt met belangengroepen en maatschappelijke organisaties, met andere departementen en andere overheden, en met andere teams en directies binnen JenV.

Wie zoeken we?
Binnen onze opgaven vindt een grote verscheidenheid aan activiteiten, overleggen en werkzaamheden plaats. Als beleidsondersteunend medewerker ben je allround inzetbaar en bewaak je het overzicht en de voortgang van verschillende opgaven van het team.
Concreet betekent het dat je:

 • een onmisbare schakel bent tussen inhoud en proces. Dat houdt onder andere in dat je planningen opstelt en bewaakt en ondersteunende werkzaamheden verricht (met name op enkele complexe beleidsopgaven), waarbij het ook mogelijk is om je deels ook met inhoudelijke aspecten van deze dossiers bezig te houden.
 • het MT-lid en team ondersteunt, de voorbereiding en verslaglegging van overleggen verzorgt en de voortgang bewaakt van afgesproken acties.
 • Een goede archivering binnen het team coördineert.
 • een actieve bijdrage hebt in de voorbereiding van de debatten, waaronder uitzetten en verzamelen stukken, maken en bijhouden van dossiers en praktische ondersteuning tijdens debatten.
 • als teamlid actief meedenkt over de aanpak, verbeterpunten en oplossingen voor de wijze waarop we ons werk doen.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wat doet DJFC?
De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen richt zich op specifieke fenomenen/doelgroepen zoals o.a. de vereenvoudiging en het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdbescherming, het voorkomen en de aanpak van (herhaalde jeugd-) criminaliteit en high impact crimes. Ook richt de directie zich op het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld en de aanpak van multiproblematiek en op familie(recht), o.a. de toekomst van adoptie, het meerouderschap en Scheiden zonder Schade. De directie werkt waar mogelijk middels een integrale aanpak in samenwerking met justitiepartners, het lokaal domein, het zorgdomein en sociaal domein alsmede burgers en bedrijven. Buiten het veiligheidsdomein werkt DFJC nauw samen met VWS, SZW en gemeenten, o.a. in het programma sociaal domein.

De Directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen bestaat uit 5 teams:

 • Jeugdbescherming en Jeugdstelsel
 • Jeugdbescherming en Huiselijk Geweld
 • Jeugdcriminaliteit
 • Aanpak Criminaliteitsfenomenen
 • Familie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)

Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.

De directie Artificiële Intelligentie is met zo’n 12 collega’s in 2020 opgericht en zorgt ervoor dat JenV met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI en in het eigen domein. Daarnaast voert de directie de AI-strategie voor JenV uit en ontwikkelt deze door, zodat organisaties in het JenV-domein sterke spelers op AI worden.

Het DG bestaat uit vier directies:

 • De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
 • De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
 • De directie Advies, Regie en Centrale autoriteit (DARC)
 • De directie Artificiele Intelligentie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Jeugdbescherming

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Integriteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd