Beleidsmedewerkers Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Gemeente Venray

 • Stand­plaats Venray
 • Uren per week 30
 • Maand­salaris €0 - €5.118
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Vacaturenummer 20201775
 • Plaatsingsdatum 27 augustus 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gemeente Venray is op zoek naar twee kandidaten voor de functie van

Senior Beleidsmedewerker Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(30 uur)

We zoeken twee nieuwe collega’s bij ons team VTH. De twee collega’s houden zich onder andere bezig met beleid, samenwerking, RUD, Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging. Je bent in staat verbindingen te leggen, kansen en ontwikkelingen te zien en deze bij elkaar te brengen. Je staat voor helder beleid en een goede dienstverlening.

De gemeente Venray
Venray is een gemeente met forse ambities op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. De Omgevingswet gaat ons hierbij verder helpen. Het motto van deze wet is: “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit”. We zijn een gemeente die initiatieven mogelijk wil maken mét oog voor de omgevingskwaliteiten. Wij zijn een gemeente die samen met inwoners, ondernemers en organisaties werkt aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

Om met deze opgaven aan de slag te kunnen, zijn we binnen het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op zoek naar twee nieuwe senior beleidsmedewerkers!

Team VTH
Binnen het team VTH werken zo’n 40 medewerkers. Het team verleent vergunningen (APV, bouwen, milieu), houdt toezicht controles (bouwen, milieu) en zorgt voor de juridische handhaving als dat nodig is. Administratieve collega’s ondersteunen de processen. Ook zijn er beleidsmedewerkers, die zorgen dat het beleid actueel is en blijft. We willen samen mooie resultaten neerzetten onder andere door integraal te werken en te staan voor een goede dienstverlening. De rol van de overheid verandert, waardoor innovatie en verbinding steeds belangrijker worden. We maken gebruik van onze netwerken om onze doelstellingen te realiseren. Op diverse terreinen werken we samen met gemeenten in onze regio. Ook is Venray (voor de uitvoering van de milieutaken) onderdeel van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord.

Wat ga je doen als Senior Beleidsmedewerker Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving?
Binnen het team VTH zoeken we dus twee nieuwe 'senior beleidsmedewerkers’.
De inhoudelijke taken die er liggen zijn:

 • mede vormgeven samenwerkingsverband van vier gemeenten in Noordelijk Noord Limburg en deelnemen aan de overleggen hiervan
 • accountmanager/ regisseur RUD Limburg-Noord: opstellen uitvoeringsprogramma’s en rapportages, in samenwerking met de medewerker planning en monitoring.
 • opstellen en zorgen voor uitvoeren van het VTH-beleid (de afgelopen jaren hebben we ons beleid geactualiseerd en vormgegeven via een beleidswebsite: www.beleidvenray.nl)
 • zorgen voor jaaroverzichten en evaluatierapporten van het (brede) VTHbeleid
 • trekker deelproject Dienstverlening en de Omgevingswet:
 • mede vormgeven dienstverleningsprocessen en informatievoorziening in lijn met de nieuwe Omgevingswet (denk aan wegwijzer, omgevingstafel, maar ook aan de VTH-applicatie Squit 20/20, omgevingsloket, werkwijze binnen ons team en tussen teams)
 • inzetten van klantreizen en serviceformules voor een optimale dienstverlening
 • verantwoordelijk voor het opstellen van de toepasbare regels voor het nieuwe Omgevingsloket.
 • deelnemen aan de procesgroep Omgevingswet en het leggen van verbindingen tussen jouw project en de andere deelprojecten (zoals Omgevingsvisie, Omgevingsplan, processen, financiën, digitaal stelsel omgevingswet, kennis/kunde, communicatie/participatie)
 • legesverordening actualiseren (Omgevingswet-proof maken)
 • Wet Kwaliteitsborging: met de collega’s de impact van deze wet analyseren en omzetten in acties
 • aanspreekpunt voor de toezichthouders bouwen en milieu en bijdragen aan samenwerking tussen alle gemeentelijke toezichthouders (denk aan boa’s, adreskwaliteit, ondermijning, sociaal rechercheur)
 • trekker van projecten
 • bijdragen aan de teamontwikkeling en opstellen en uitvoeren van teamplan
 • bijdrage leveren aan de planning & control cyclus (kadernota, begroting, jaarrekening)
 • In onderling overleg bepalen we welke senior beleidsmedewerker welke werkzaamheden oppakt.

En verder:

 • je signaleert maatschappelijke trends en geeft aan wat dit betekent voor team VTH en de gemeentelijke organisatie.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in verschillende (regionale) samenwerkingsverbanden en overleggen.
 • Je geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan de organisatie, het college van B&W en de gemeenteraad.
 • Je levert een bijdrage aan de interne samenwerking en legt verbindingen met andere teams.

Gemeente Venray

Gemeente Venray

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Venray nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel teamleider

Gemeente Velsen
 • Stand­plaats IJmuiden
 • Uren per week 0
 • Reageren voor 21 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Administratief medewerker (mdw. Bedrijfsvoering III)

Gemeente Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Toezichthouder omgevingsrecht met accent op Milieu

gemeente Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd