Beleidsmedewerkers openbaarheidsbeleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 3 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer W/2022/07
 • Plaatsingsdatum 13 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Openheid is een kernwaarde van onze democratische rechtsstaat. Lever jij daar een actieve bijdrage aan? En vind je het leuk om te werken in een politiek-bestuurlijk dynamische omgeving? Als beleidsmedewerker openbaarheidsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag druk je je stempel op ons programma Open Overheid. Daarmee versterk je de mogelijkheden van alle Nederlanders.

Openbaarheid van ons bestuur draagt bij aan controleerbaarheid. En als mensen goed geïnformeerd zijn over wat we voor de samenleving doen, zijn ze beter in staat daaraan bij te dragen. Daarom gaan we vanuit ons programma Open Overheid aan de slag met de verbetering van de informatievoorziening aan zowel het parlement als de gehele maatschappij.

Het programma Open Overheid is gestart met het openbaar maken van interne beslisnota’s bij Kamerstukken en we werken aan de implementatie van de Wet open overheid (Woo), die per 1 mei de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft vervangen. De vraagstukken waar je aan komt te werken zijn van direct belang voor vele mensen, en staan in de politieke belangstelling.

Relevante en complexe onderdelen van de uitvoering van de Woo zijn de totstandkoming van de ICT infrastructuur (je bouwt mee aan overheid.nl) en het versnellen van de beantwoording van Woo-informatieverzoeken.

Jij levert in deze ontwikkelingen als beleidsmedewerker een zichtbare bijdrage. Onder leiding van de programmamanager Implementatie Woo en/of de programmamanager van het programma PLOOI (ICT infrastructuur) lever je een bijdrage aan zowel de inhoudelijke advisering als de uitvoering van het programma. Je maakt onderdeel uit van het team en bewaakt met je collega’s de missie en visie. De maatschappelijke opgave realiseren we samen.

Jij hebt daarbij de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je helpt het openbaarheidsbeleid van het Rijk verder te ontwikkelen en draagt dit uit..
 • Je adviseert en stelt beleidsvoorstellen op rond het thema ‘open overheid’, met als belangrijkste instrument de Wet open overheid.
 • Je onderneemt acties en ontwikkelt maatregelen om de openbaarheid van de Rijksoverheid waar mogelijk te stimuleren, agenderen en verbeteren.
 • Je werkt aan Kamerbrieven, het beantwoorden van Kamervragen, voorbereiden van debatten en de ontwikkeling van regelgeving.
 • Je draagt bij aan de wijze waarop wet en regelgeving vertaald en verankerd wordt in werkwijzen, afspraken, en ICT systemen.
 • Je onderhoudt contacten met ministeries, koepelorganisaties van medeoverheden en belangenpartijen, journalisten en media, als belangrijke gebruikers van de Wet open overheid.

In je rol werk je nauw samen met collega’s uit het eigen team, wetgevingsjuristen, andere ministeries, uitvoeringsorganisatie(s), medeoverheden en andere belanghebbenden.

Je voert een functie uit met maatschappelijke relevantie. Daarbij ga je te werk vanuit je vakmanschap, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, en zoek je de verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen. Je zorgt voor samenhang in je adviezen en aanverwante thema’s als informatiehuishouding, archiefbeleid, politiek-ambtelijke verhoudingen en ambtelijk vakmanschap. Daarnaast vind je het belangrijk je verder te ontwikkelen, dat wordt ook belangrijk gevonden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lucas Lombaers, programmadirecteur Open Overheid

06-48133073

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Externe optredens en Protocol

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatieadviseur BZK Transparant

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd