Beleidsmedewerkers mediabeleid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 6 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer M&C/2022/1148
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het mediabeleid verzorgt een pluriform, onafhankelijk en hoogwaardig media-aanbod, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Journalistiek, onderzoeksjournalistiek en lokale omroepen zijn van groot belang voor het functioneren van de democratie. In het coalitieakkoord krijgen de media en de persvrijheid niet voor niets prominente aandacht.
In deze kabinetsperiode gaan we de onafhankelijkheid van lokale omroepen beter waarborgen door onder meer de financieringssystematiek en aanwijzingsprocedure voor omroepen te wijzigen.
Bij de landelijke publieke omroep ontwikkelen we nieuwe erkenningscriteria voor de ledenomroepen en spelen vele andere issues.
Verder is er veel inzet op het beter waarborgen van de persvrijheid. Denk aan thema’s als desinformatie en persveiligheid.
Dit alles in een mediamarkt die bol staat van dynamiek en technologische ontwikkelingen. Media, journalistiek en de publieke omroepen zijn voortdurend onderwerp van gesprek in de politiek en daarbuiten. Dat maakt het werken bij de directie Media en Creatieve Industrie dynamisch en leuk.
Wil jij onze afdeling mediabeleid komen versterken? We zoeken één leergierige starter en één seniore startklare beleidsmedewerker die vertrouwd is met beleidsontwikkeling in een sector met veel politieke dynamiek. Er liggen taken binnen de teams journalistiek, het team lokale / regionale omroepen en het team landelijk publieke omroep.

Bij beide functies werk je vanuit 2 teams op 2 taakvelden aan beleidsontwikkeling. Bij beide functies ga je werken aan verbetering van de financiering van (nu nog ruim 230) lokale omroepen. Dat is een complexe meerjarige klus, waarin het ook erom gaat de eisen die we stellen aan lokale omroepen te actualiseren. In deze operatie werken we samen met in ieder geval de brancheorganisatie voor lokale omroepen , de Vereniging Nederlandse Gemeenten, BZK en het Commissariaat voor de Media.

Bij een van de 2 functies ga je daarnaast ook werken aan opgaven op het terrein van de persvrijheid. Denk daarbij aan thema’s als desinformatie, veiligheid van journalisten en arbeidsmarkt.

Bij de andere functie ga je ook werken aan thema’s die spelen bij de landelijke publieke omroep. Je kunt gaan werken aan onderwerpen als de procedure voor aspirant-omroepen om toe te treden tot het bestel, samenwerking tussen omroepen, aan de condities waaronder de NPO online aanbod mag aanbieden en verspreiden, diversiteit binnen de publieke omroep, doelmatigheid van het omroepbestel, samenwerking tussen omroepen, of prestatieafspraken met de publieke omroep.

Voor beide functies geldt dat afhankelijk van je ervaring en je interesse je zelfstandig of in teamverband kunt gaan werken. Voor beide functies geldt dat je ook taken uit het primaire proces vervult (beantwoorden van Kamervragen, voorbereiden van Kamerdebatten en werkoverleg met de bewindspersoon etc.). En in de toekomst kun je ook op andere thema’s binnen de directie ingezet worden.

We zoeken een enthousiaste medewerkers die houden van aanpakken en hectiek in een dynamische omgeving.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Mediabeleid (MB) heeft als primaire taak het ontwikkelen van een samenhangend beleid op het terrein van de omroep, de pers en creatieve industrie. Doel van het mediabeleid is dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand media- en informatieaanbod. De media-en informatie-industrie en het gebruik is sterk aan het veranderen. Digitalisering, internationalisering en commercialisering zijn ontwikkelingen die de media(audiovisueel en print) ingrijpend veranderen. De samenhang van beleid en wetgeving op het terrein van vrijheid van informatie, mediawet, auteursrecht, archieven, en privacybescherming neemt toe en vraagt om sterkere coördinatie. Voor de werkzaamheden van de directie zijn verschillende wettelijke kaders van belang.

In de afdeling Mediabeleid werken circa 20 fte. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams. Medewerkers maken vaak onderdeel uit van meerdere teams: landelijke publieke omroep, regionale- en lokale omroepen, mediabeleid breed, journalistiek en creatieve industrie. Met jouw takenpakket maak je deel uit van tenminste 2 teams.
Er is een informele, open cultuur met korte lijnen. Professionaliteit, openheid, samenwerken en flexibiliteit zijn belangrijke uitgangspunten.
De afdeling maakt deel uit van de directie Media & Creatieve Industrie. De directie (circa 60 fte) bestaat uit 3 afdelingen: de afdeling Mediabeleid (MB), de afdeling Informatie- en Bibliotheekbeleid (IB) en de afdeling Financiën en Control (F&C).

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Thewissen, afdelingshoofd

06-46849064

Sedat Bugdaci

06-46849075

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerkers bibliotheken, lezen en letteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Woordvoerder OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker bestrijding grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd