• Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.943 - €5.118
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 21 oktober
 • Vacaturenummer 13061
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Westlandse bevolking vergrijst en het aantal huishoudens neemt toe. We hebben een tekort aan sociale en betaalbare woningen. Daarbovenop heeft de gemeente de wettelijke opdracht om statushouders woonruimte te bieden en zijn er regionale afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Al met al ligt er een aanzienlijke huisvestingsopgave, die vraagt om stevige en intensieve samenwerking intern, en met andere partijen. Niet alleen de gemeente en woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars en particulieren moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Als medewerker beleidsontwikkeling Wonen heb je de uitdaging om op basis van het uitvoeringsprogramma het aanbod van woningen aan te laten sluiten op de vraag, waarbij we de realisatie van woningen voor starters, blijvers, ouderen, arbeidsmigranten, mensen met een zorgvraag en statushouders in samenhang oppakken. Wij faciliteren de Westlandse bevolking die is aangewezen op een betaalbare woning.. We sturen op de realisatie van voldoende sociale/betaalbare woningbouw, borgen dit in nieuwbouwprojecten en wijzen strategische locaties aan. De woningen moeten beschikbaar komen voor de mensen die in Westland leven en/of werken. Hierin moet ook ruimte gecreëerd worden voor bijzondere woonvormen, zoals kluswoningen, pauzewoningen, prikkel-arme woningen, tiny houses en combinaties van wonen en zorg. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma Wonen is het gerealiseerd krijgen van betaalbare woningen en nadrukkelijk het uitnodigen van marktpartijen om betaalbaar te bouwen.

Je werkt intensief samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeentelijke projectleiders en andere beleidsdisciplines. Je voelt je prettig in het krachtenveld markt/sociale woonprestatie. Het onderhandelen zit je in het bloed en de politieke insteek spreekt je aan. Je hebt directe contacten met de betrokken wethouders en het opstellen van collegenota's en raadsvoorstellen gaat je vlot af.

Functie-eisen

Je beschikt minimaal over een WO- werk- en denkniveau, aangevuld met minimaal vier jaar relevante werkervaring in het vakgebied en hebt actuele kennis op het gebied van volkshuisvesting en bijbehorende wet- en regelgeving. Je bent resultaatgericht, beschikt over overtuigingskracht en bent initiatiefrijk in het zoeken naar niet standaardoplossingen. Ook kun je goed onder druk werken en stel je je flexibel op. Je komt vlot tot plannen en kunt goed organiseren. Daarnaast zoek je van nature de samenwerking op en verbind je partijen met elkaar. Je bent communicatief vaardig en je hebt een goed inlevingsvermogen. De portefeuille wonen is zowel voor de burger als voor de politiek een belangrijk en daardoor een dynamisch onderwerp. Om die reden hechten wij er waarde aan dat je ervaring hebt in het werken in een politieke omgeving en dat je aantoonbaar bestuurlijk sensitief bent. Het schrijven van stukken gaat je prima af. Met jouw doorzettingskracht ben je goed in staat strategieën integraal te vertalen naar concrete resultaten en blijf je vanuit jouw eigenaarschapsrol de regie op de processen voeren. Hiervoor ontwikkel en onderhoud je je relatienetwerk en creëer je draagvlak voor beleid.

Arbeids­voorwaarden

 • Maand­salaris Min €2.943 Max. €5.118 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 5.169,00 bruto per maand (bij 36 uur).
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
Het betreft een functie voor 36 uur per week voor de periode van 1 jaar. Bij goed functioneren is er na 1 jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het selectieproces mogelijk meer tijd in beslag nemen dan u van de gemeente Westland gewend bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Erik Hofstede, teammanager Samenleving (06-46625731 en ERHofstede@GemeenteWestland.nl) en Jantine de Munnik strategisch regisseur Wonen (06-28462632 en JdMunnik@GemeenteWestland.nl).

Interesse in deze functie, solliciteer dan via de sollicitatielink.

Een datum voor de eerste gesprekken wordt nader bepaald. De gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden via beeldbellen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Gemeente Westland

Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Samenleving
Binnen het team Samenleving wordt gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. De belangrijkste werkterreinen zijn maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugdhulp en sport-/onderwijshuisvesting. Er wordt intensief samengewerkt met partners en inwoners die sociaal-maatschappelijk actief zijn. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Westland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager Ruimte (ambtelijk opdrachtgever)

Gemeente Westland
 • Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Specialist Waterhuishouding

Gemeente Westland
 • Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerkers/accounthouders Sociaal Domein

Gemeente Westland
 • Stand­plaats Naaldwijk
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 6 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd