Beleidsmedewerker windenergie op zee

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 31 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20200113_11
 • Plaatsingsdatum 10 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In 2030 komt veertig procent van onze stroombehoefte uit windparken op zee. En de ambities reiken nog veel verder. Windparken op zee moeten een integraal onderdeel worden van onze toekomstige energievoorziening. Maar daar zijn nog veel ideeën, plannen en instrumenten voor nodig. Een mooie kans voor jou. Kom jij ons in Den Haag versterken in de functie van beleidsmedewerker?

In het programma Windenergie op zee werk je in een relatief klein, jong en hecht team van vrouwen en mannen. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor het halen van onze doelen en deadlines. En voor onze ontwikkeling als team en als personen. We werken samen aan het programma, waarin ieder zijn of haar eigen accenten of projecten heeft. Bijzonder is dat we zowel met het maken van nieuw beleid als met de implementatie bezig zijn. We werken veel samen met stakeholders, zowel nationaal als internationaal. Regelmatig staat het dossier in de politieke belangstelling.

Omdat jij goed bent in analyseren, structureren en verbinden op inhoud én op proces zorg jij dat we op het juiste moment en – door de projectleiders – goed voorbereid de goede discussies voeren, zowel intern als met externen. En dat we het overzicht hebben over alle projecten en deadlines, en proactief mogelijke problemen tackelen. Verder ondersteun je bij het vraagstuk hoe we de businesscase voor windparkontwikkelaars aantrekkelijk kunnen houden. Maar afhankelijk van je interesses, kennis en ervaring kun je ook op andere inhoudelijke onderwerpen worden ingezet als trekker of medewerker. Zo werk je als beleidsmedewerker zelfstandig aan verschillende dossiers of maak je deel uit van een projectteam waarin meerdere expertises vertegenwoordigd zijn.

Binnen de directies van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het gebruikelijk dat je flexibel inzetbaar bent op bredere dossiers dan het cluster waarin je werkzaam bent. Je doorgrondt vraagstukken op het snijvlak van economie, maatschappij en technologie. Vervolgens vertaal je deze naar het dagelijkse energiebeleidswerk. Je adviseert de (politieke) leiding bij besluiten en houdt contact met betrokken partijen, zowel binnen als buiten het departement en zowel nationaal als internationaal. Tot slot onderhoud je een breed netwerk binnen en buiten het ministerie. Dit zet je in om tot gedegen onderbouwde beleidsanalyses en –oplossingen te komen.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitair diploma.
 • Je snapt dat beleid maken complex is en plaatsvindt in een politiek-bestuurlijke omgeving. En dat er veel partijen zijn met hun eigen belangen die invloed willen uitoefenen op jou, je collega’s, de minister en politieke partijen.
 • Je bent in staat om zelfstandig (onderdelen van) projecten uit te voeren.
 • Je kunt goed parallel werken aan enerzijds strategische vraagstukken en anderzijds urgente operationele dossiers die om een snelle oplossing vragen.
 • Je bent een teamspeler, werkt graag en goed samen met collega's en externe stakeholders, je bent collegiaal, creatief, oplossingsgericht en levert actief een bijdrage aan een goede werksfeer.
 • Je hebt je werkproces goed op orde en bent, ook als de druk soms hoog is, in staat om op meerdere borden tegelijkertijd te schaken en steeds goed werk te blijven leveren.
 • Je kunt goed constructief feedback geven aan collega's én feedback ontvangen en dit inzetten om je werk verder te verbeteren.
 • Je bent initiatiefrijk, pragmatisch ingesteld en flexibel in denken en doen.
 • Je gaat in je werk altijd voor een optimaal resultaat.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Elektriciteit werkt aan een duurzame, veilige, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding. Want energie vind je overal. Denk alleen al aan de verwarming in je huis, benzine in je auto, zonnepanelen bij de buren of de windparken op zee. Een goed energiebeleid is cruciaal voor goede welvaart voor ons én voor volgende generaties.

Hoe zorgen we voor een duurzame energievoorziening die ook veilig, betrouwbaar en betaalbaar is? En hoe creëeren we draagvlak voor de effecten van dit beleid, bijvoorbeeld door de overgang van gas naar warmte in gebouwen? Welke eisen stelt de CO2-neutrale economie aan ons energiesysteem, nu en in de toekomst? En welke rol heeft waterstof hierin? Een greep uit de vragen die centraal staan in ons werk.

Daarnaast stellen we onszelf de vraag hoe onze markt optimaal kan functioneren. En welke kaders de overheid stelt en hoe we zorgen dat de energiemarkt met omringende landen als één integraal systeem functioneert, zodat we samen kunnen werken aan een duurzame markt.

Binnen het programma Windenergie op zee zijn we verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie van windparken op zee. Deze gaan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

EZK staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. En door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer René Moor

06-11376583

Mevrouw Maaike van Asten

06-55423139

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker visserij EU en Noordzee

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Marien en Internationaal Waterbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior Communicatieadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd