Beleidsmedewerker water/IJsselmeergebied

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 13 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGWB 2019-265
 • Plaatsingsdatum 30 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Gaat jouw hart sneller kloppen bij de gedachte aan innovatief waterbeheer? Van toekomstbestendige plannen maken en uitvoeren. Voor het complexe, maar waardevolle IJsselmeergebied, bijvoorbeeld. Druk dan jouw stempel op de kwaliteit van één van de belangrijkste zoetwaterbronnen van Nederland, als beleidsmedewerker met impact.

Als beleidsmedewerker water/IJsselmeergebied zet jij je samen met collega’s vanuit het cluster Water van onze afdeling Regie en Innovatie de koers uit voor onder meer het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Samen werken  we vanuit een gebiedsgerichte benadering van aan water gerelateerde opgaven aan gebiedsagenda’s en uitvoeringsprogramma’s.

Jouw functie spitst zich toe op het programma IJsselmeergebied. De exacte invulling gebeurt in onderling overleg binnen het team, waarin iedereen zich flexibel opstelt. In 2018 is de Agenda IJsselmeergebied 2050 vastgesteld, bedoeld om ambities, opgaven en samenwerking in de regio te stroomlijnen.

Het Deltaprogramma Zoetwater werkt aan een nieuw maatregelenpakket om Nederland weerbaarder te maken tegen zoetwatertekorten. Jij regelt de afstemming tussen de maatregelen die het Deltaprogramma Zoetwater genereert voor het IJsselmeergebied. Daarnaast coördineer je het Deltaprogramma IJsselmeergebied en de Agenda IJsselmeergebied 2050.

Het IJsselmeergebied kent veel bestuurslagen. Zowel overheidsinstanties als maatschappelijke partijen zijn bij het gebied betrokken. Dat maakt jouw taken als beleidsmedewerker zeer uitdagend. Binnen een breed netwerk weet je effectief te schakelen en vroegtijdig eventuele knelpunten te signaleren en te agenderen. 

Je neemt deel aan het kernteam Deltaprogramma Zoetwater. Daarnaast bereid je (bestuurlijke) keuzes voor, zowel intern als extern, en ben je betrokken bij gezamenlijke studies naar feiten die relevant zijn voor het IJsselmeergebied en de beheermarges in het hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem. Je onderhoudt contact met Rijkswaterstaat over maatregelen om verzilting van het IJsselmeer te monitoren en initieert beleidsmatige keuzes. Verder lees en denk je mee met de herijkingsstukken (Deltaprogramma) en voortgangsrapportages.

Jouw rol als beleidsmedewerker water/IJsselmeergebied is van grote betekenis voor de toekomst van Nederland. Je takenpakket is zeer divers:

 • Je bent actief betrokken bij de Integrale Studie Waterveiligheid en Peilbeheer over het toekomstig waterbeheer in het IJsselmeergebied. Je denkt mee over de uitvoering van aanbevelingen, zet eventueel nader onderzoek in gang en zorgt voor draagvlak.
 • Je werkt mee aan het samenvoegen van het bestaande Nationaal Waterplan en het Beheerplan voor de Rijkswateren tot een Nationaal Waterprogramma, dat uiterlijk 22 december 2021 gereed moet zijn. Jij zorgt voor de teksten voor de grote wateren en coördineert de uitvraag voor teksten voor het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta en de grote rivieren. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het opstellen en afstemmen van de tekst voor het IJsselmeergebied.
 • Je draagt verder bij aan uiteenlopende verkenningen en studies, onder meer rond de mogelijkheid van zandwinning in het IJsselmeergebied.

Je krijgt met alle boeiende aspecten van water en waterbeheer te maken. Je werkt in teamverband en pakt gemakkelijk verschillende taken op. Je krijgt volop ruimte om je kennis uit te bouwen en je kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Functie-eisen

 • Je denkt en werkt op wo-niveau.
 • Je hebt ervaring met beleidswerk en samenwerken met andere organisaties.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsgericht.
 • Je hebt een open houding en bent een teamspeler en verbinder.
 • Je kent de waarde van netwerken en brengt mensen en partijen bij elkaar.
 • Je bent initiatiefrijk en resultaatgericht.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur (WKB) ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast werken we gebiedsgericht aan de Grote Wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid.

Afdeling Regie en Innovatie
De afdeling Regie en Innovatie is een van de drie afdelingen binnen de directie WKB en is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van projecten in het hoofdwatersysteem, het financieren van het waterbeleid, gebiedsgerichte benadering van enkele grote wateren binnen Nederland en kennis en innovatie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van IenW is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw L. Veerbeek

06 - 48 13 14 88

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Kashmiri

06 - 11 26 71 92

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur waterverdeling - verzilting

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur (24-32 uur)

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk of Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Adviseur managementcyclus

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht,Lelystad,Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 20 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)