Beleidsmedewerker vrachtwagenheffing

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 6 oktober Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 22-297
 • Plaatsingsdatum 15 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De wegen in ons land worden volop gebruikt voor vrachtverkeer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag bereidt de invoering van vrachtwagenheffing voor. Met deze vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer betalen voor het gebruik van Nederlandse wegen. De netto-opbrengst (de “terugsluis”) uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden ingezet voor verduurzaming en innovatie van de vervoerssector.
Als beleidsmedewerker vrachtwagenheffing regio zorg jij voor heldere communicatie richting en draagvlak bij belanghebbenden, met name bij de provinciale en regionale overheden en transportondernemingen.

Wat ga je doen als beleidsmedewerker?
Vanuit de programmadirectie Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing vorm jij de brug tussen het team Omgevingsmanagement en Communicatie (OMC) en het team Beleid- en Juridisch Kader (BJK). Je sluit aan bij de teamoverleggen van beide teams en verbindt zo de werkterreinen.

Omdat voor de soepele introductie van de vrachtwagenheffing draagvlak in de samenleving essentieel is, werk je samen met het team OMC aan eerlijke communicatie én betrokkenheid bij alle belanghebbenden. Denk aan gemeenten, provincies en transportbedrijven. Jullie onderhouden een integraal en actueel stakeholderbeeld en weten wat er speelt bij alle partijen. Bovendien zoek je proactief diverse omgevingspartijen en (regionale) wegbeheerders op. Zo leg je contact met onder meer belangen- en koepelorganisaties zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Jouw doel? Een aangesloten en betrokken omgeving.

Binnen het team BJK ondersteun je de regiocommunicatie rondom onder meer de wet- en regelgeving en de regionaal uit te werken aanpak voor de monitoring van eventueel uitwijkend vrachtverkeer. Daarnaast ondersteun je de projectleider BJK bij het onderhouden van een regionaal netwerk en werk je hierin actief samen met collega’s van Rijkswaterstaat. Hierbinnen verzorg je onder meer informatieverstrekking over thema’s als planning en uitvoering van de vrachtwagenheffing en de verduurzaming en innovatie van de vervoerssector. Steeds heb je hierbij oog voor de belangen en de potentiële issues die er spelen, en onderneem je actie waar nodig.

Wat wordt jouw focuspunt als beleidsmedewerker?
Je zet je in voor het creëren van een breed draagvlak voor de invoering van vrachtwagenheffing, goede en actuele informatie én heldere communicatie richting alle betrokkenen. Je legt de verbinding met en tussen alle belanghebbenden in de regio, zorgt dat stakeholders gehoord worden, genereert wederzijds begrip en speelt in op de (bestuurlijke) actualiteit in de regio. Hierin werk je nauw samen met collega’s van Rijkswaterstaat, van de programmadirectie en van de uitvoerende organisaties. Je voert ook praktische werkzaamheden uit ten behoeve van de stakeholderstrategie. Denk aan het ontwikkelen en organiseren van stakeholderbijeenkomsten, het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van interventies richting een specifieke provincie of gemeente, en het samen met de communicatieadviseur ontwikkelen van communicatiemiddelen voor informatievoorziening.

Voor je collega’s ben jij hét aanspreekpunt voor contact met de regio over diverse onderwerpen van de vrachtwagenheffing. Jij hebt het overzicht en structureert deze contactmomenten en zorgt voor adequate verslaglegging hierover.

Hoe werken wij?
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen onze programmadirectie staan diverse collega’s voor je klaar om je een fijne start te geven.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Programmadirectie Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing, die valt binnen ons directoraat-generaal Mobiliteit, is verantwoordelijk voor de invoering van twee verschillende vormen van tolheffing.

Het programma Vrachtwagenheffing betreft de invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer, vergelijkbaar met onze buurlanden. Met de invoering van vrachtwagenheffing gaat al het binnen- en buitenlands vrachtverkeer betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Tegelijkertijd worden de vaste belastingen verlaagd. De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zetten we in overleg met de vervoerssector in voor verduurzaming en innovatie van de vervoerssector. Daarnaast werken we aan de realisatie van tijdelijke tolheffing voor twee nieuwe snelwegtrajecten: de Blankenburgverbinding en de ViA15. Op deze manier betalen weggebruikers mee aan de financiering van de aanleg van deze wegen, die zonder deze vorm van betaling niet zouden worden gerealiseerd.

Binnen onze programmadirectie werken ongeveer 40 enthousiaste en betrokken medewerkers, een mix van vaste en flexibele professionals. In ons team heerst een informele, samenwerkingsgerichte cultuur, waarbij we elkaar op een open en respectvolle manier aanspreken. Binnen onze platte organisatiestructuur werken we vanuit talent, kennis en ervaring en zetten we hiërarchie alleen in wanneer dat echt nodig is. De verschillende teams binnen onze programmadirectie zijn divers in leeftijd, sekse en achtergrond en werken onderling veel samen. Er heerst een positieve en resultaatgerichte sfeer, met veel aandacht voor sociale aspecten en de ruimte om jezelf te zijn.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eveline de Kok, omgevingsmanager vrachtwagenheffing

06-29471981

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliëns, adviseur werving en selectie

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker geluid en emissies luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker openbaar vervoer en spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur integrale beveiliging / plaatsvervanger Beveiligingsautoriteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd