Beleidsmedewerker voortgezet onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 23 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VO/2022/1110
 • Plaatsingsdatum 9 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We zoeken een senior beleidsmedewerker die stevig kan adviseren over ingewikkelde en urgente casuïstiek in het voortgezet onderwijs. De uitwerking van de opdracht uit het coalitieakkoord om sneller in te grijpen bij scholen die onvoldoende presteren, is tevens onderdeel van de functie.

Over enkele scholen en schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zijn ernstige zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en het bestuur. We overleggen regelmatig met de Inspectie van het Onderwijs over het toezicht op deze scholen en bij deze besturen. En we adviseren de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over eventuele handhaving. Ook worden over deze casussen Kamervragen gesteld, Kamerdebatten gevoerd en vragen vanuit de media gesteld.

Daarnaast voeren we de opdracht uit het coalitieakkoord ‘We sturen op de kwaliteit van het onderwijs en grijpen sneller in bij scholen die onvoldoende presteren’ uit. Dit gebeurt in een werkgroep met medewerkers van verschillende onderdelen van het ministerie van OCW en de inspectie.

Je werkzaamheden bestaan uit: overleg met collega’s binnen het ministerie van OCW (beleidsmedewerkers, juristen, financials) en met de inspectie, schrijven van nota’s aan de minister en andere vormen van beleidsadvisering, formuleren van antwoorden op Kamervragen en vragen vanuit de media en voorbereiden van debatten in de Tweede Kamer.

Bij deze functie ga je deel uitmaken van het team toezicht & onderwijsaanbod. Dit team telt twaalf medewerkers en houdt zich bezig met beleid en regelgeving voor voorzieningenplanning, leerlingendaling, regionale samenwerking, huisvesting, toezicht en kwaliteitsverbetering. Je werkt veel samen met collega’s van andere directies, de inspectie en regelmatig ook met collega’s van de Dienst uitvoering onderwijs.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Naast het team Toezicht & onderwijsaanbod vallen ook het team Maatschappelijke vraagstukken en het juridisch cluster binnen de afdeling Bestuur, maatschappij en regelgeving. Verder is deze afdeling verantwoordelijk voor de contacten met de VO-raad, LAKS, de Inspectie van het Onderwijs en Ouders&Onderwijs.

De directie Voortgezet Onderwijs richt zich op het onderhouden van het stelsel voor voortgezet onderwijs en op strategische innovatie van beleid en stelsel. De directie staat dicht bij de politiek en speelt continu in op politieke ontwikkelingen. Het werk kent een grote dynamiek, het werktempo is hoog en de zelfstandigheid van beleidsmedewerkers is groot. De directie bestaat uit vier afdelingen.

Voor de meeste onderwerpen geldt dat de medewerkers deze in grote mate zelfstandig oppakken. Bij grotere onderwerpen wordt op projectbasis gewerkt, waarbij de projectteams het niveau van de afdeling of de directie kunnen overstijgen. De directie bestaat uit hoog gekwalificeerde beleidsprofessionals en is gemengd samengesteld, met een mix van jong en oud. De cultuur van de directie is professioneel, betrokken, informeel en collegiaal. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

David Duinkerke (teamleider)

06-46849219

Iris Berkhout (afdelingshoofd)

06-15369440

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Curriculum en Toetsen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker bestuur- en schoolontwikkeling

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker, tevens plaatsvervangend afdelingshoofd Financiën

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)