Beleidsmedewerker voor gegevensbescherming

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.989
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer SG 23-112
 • Plaatsingsdatum 5 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Privacytoezicht bij het ministerie van Financiën in Den Haag is iets voor de échte privacyprofessional. De functie omvat alle aspecten van privacy en toezicht. En dat alles in een uitdagende en dynamische omgeving, waarbij het maatschappelijk belang een grote rol speelt.” Jan de Zeeuw, functionaris voor gegevensbescherming (FG) bij het ministerie van Financiën.

De Belastingdienst, het onderdeel Toeslagen en de Douane verwerken jaarlijks gegevens van miljoenen Nederlanders. Bijvoorbeeld bij het heffen, innen en uitkeren van belastinggeld, het afhandelen van aanvragen en uitkeren van toeslagen, het controleren, opsporen van fraude en het houden van grenstoezicht. Hoe zorgen we ervoor dat we juist omgaan met deze gegevens? Het belang van gegevensverwerking en privacybescherming is toegenomen en daarmee ook de omvang van het takenpakket van de functionaris voor gegevensbescherming (FG). Daarom zoeken we versterking!

Samen met je collega’s in het FG-team houd je als beleidsmedewerker voor gegevensbescherming toezicht op de naleving van privacywetten, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg), en op de invulling van het privacybeleid van het ministerie van Financiën. Samen zien jullie toe op rechtmatig en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens, waarbij jullie rekening houden met de doelstellingen van het ministerie, de belangen van betrokkenen en ontwikkelingen op het gebied van gegevensverwerking.

Vanuit de toezichthoudende en adviserende taken van de FG ben je betrokken bij de implementatie van de Avg en de Wpg, de privacybeleidsvorming, het initiëren en begeleiden van audits, de onafhankelijke beoordeling van privacykwesties, verbeteracties en specifieke onderzoeken. Je draagt bij aan de adviestaken van de FG richting alle betrokken partijen. Jouw werkomgeving is dynamisch en je krijgt te maken met politiek-bestuurlijke en politiek-strategische vraagstukken.

Verder adviseer je de dienstonderdelen van het ministerie van Financiën over gegevensbeschermings-effectbeoordelingen (GEB’s of DPIA’s) en begeleid je privacycollega’s bij het actueel houden van het register van gegevensverwerkingen. Ook adviseer je bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving met privacyaspecten, en over het gebruik van de juiste technologie en beveiliging door de dienstonderdelen. Je onderhoudt contacten met het management, privacyfunctionarissen en (chief) privacy-officers. In voorkomende gevallen ben je betrokken bij de samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens. Het leveren van een bijdrage aan het jaarlijkse toezichtplan en het jaarverslag van de FG behoren ook tot jouw gevarieerde takenpakket.

Jouw competenties
• Je bent in staat om een in- en extern netwerk op te bouwen en te onderhouden.
• Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
• Je bent een teamplayer en hebt overtuigingskracht en gevoel voor diplomatie.
• Je bent betrouwbaar en gaat op zorgvuldige wijze om met gevoelige informatie.
• Je bent in staat om een onafhankelijk oordeel te vormen en belangen af te wegen in verband met verwerkingen van persoonsgegevens. Dit doe je in de context van het ministerie van Financiën en zijn dienstonderdelen Belastingdienst, Toeslagen en Douane.


• Je komt goed tot je recht in een hectische, politieke omgeving en bent stressbestendig.
• Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
• Je hebt meerdere jaren ervaring met privacy-advisering en/of -toezicht.
• Je hebt zeer goede kennis van de privacywetgeving.
• Je hebt bij voorkeur kennis van ICT en/of geautomatiseerde gegevensverwerking.
• Je hebt bij voorkeur kennis van (grote) overheidsorganisaties.
• Je hebt inzicht in de overige (sectorspecifieke) wet- en regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens.

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
• Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
• Voor deze vacature selecteren wij doorlopend. Ben je geïnteresseerd, wacht niet en reageer! We zien je sollicitatie graag tegemoet.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.
• De keuze voor een nieuwe baan kan in deze tijd best spannend zijn. We richten jouw overstap daarom zo persoonlijk mogelijk in. Via een introductiebijeenkomst en een onboarding-app helpen we je om je weg te vinden en leer je hoe alles werkt binnen Financiën. Heb je nog vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.
• Een Verklaring Omtrent het Gedrag en een referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het bewaken van de integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid binnen de overheid. In onze huidige complexe samenleving komt er steeds meer aandacht voor deze thema’s. Hoe gaan we om met de kwetsbaarheid van de overheidsfunctionarissen bij dreiging vanuit criminele organisaties? En hoe gaan we om met de toenemende mate van cybercrime en dreiging van spionage? Snelle technologische ontwikkelingen geven grote risico’s, maar brengen ook kansen met zich mee. Wat kunnen en mogen we met monitoring van onze informatiestromen? Hoe waarborgen we de integriteit van onze medewerkers? Hoe gaan we om met de scheiding van werk en privé in relatie tot vertrouwelijke informatie? Elk ministerie heeft een BVA die toezicht houdt op de risico’s en interne naleving van de regels met betrekking tot integrale beveiliging en integriteit. De BVA geeft advies over dit soort vraagstukken. Bij de rol van de BVA ligt de nadruk op advies, toezicht, bijzondere taken en vooral het bewaken van de integrale aanpak.

Bureau BVA houdt zich bezig met:
• Informatiebeveiliging, waaronder ICT, spionage en staatsgeheimen;
• Fysieke beveiliging, gebouwen en materialen;
• Personenbeveiliging (waaronder bewindspersonen);
• Integriteit, waaronder interne onderzoeken en vertrouwensfuncties;
• Compliance: voorkennis en financiële belangen;
• Privacy, AVG en dataprotectie (team van de Functionaris-Gegevensbescherming);
• Calamiteitenmanagement.

De werkzaamheden verricht je binnen het beleidsdepartement en ook voor onderdelen binnen Financien zoals de Belastingdienst, FIOD, Douane of Toeslagen. Kortom, het is een functie met een breed aandachtsgebied, grote verantwoordelijkheid en de kans om bij te dragen aan het goed functioneren van de Rijksoverheid.

Het FG-team
De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) ziet als interne toezichthouder toe op de naleving van de Avg. De FG functioneert onafhankelijk en is organisatorisch ondergebracht bij Bureau BVA. De FG is toezichthouder voor het gehele ministerie van Financiën (inclusief de Belastingdienst, Douane en Toeslagen). Vanwege de verscheidenheid aan onderwerpen en de grootte van de organisatie wordt de FG sinds een aantal jaar ondersteund door een team. Dit team bestaat uit 6 personen. De vele onderwerpen waarop de FG toezicht houdt en de grootte van de organisatie zorgen voor een uitdagende en dynamische werkomgeving. Werken bij het FG-team vraagt naast flexibiliteit van de medewerkers ook juridische kennis van en ervaring met de Avg en de verschillende rechtsgebieden waarbinnen de organisatieonderdelen van het ministerie de werkzaamheden uitvoeren.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karen van der Kooij

06-50180260

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Organisatie en Formatie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Analyse & Beheersing: medewerkersonderzoeken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch adviseur Wet open overheid (Woo)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd