Beleidsmedewerker Verkeersveilige Infrastructuur

Provincie Utrecht

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.403 - €4.862
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VACAL2019007
 • Plaatsingsdatum 8 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Wij zijn op zoek naar een coördinerend Beleidsmedewerker Verkeersveilige Infrastructuur. Als beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig aandragen van infrastructurele oplossingen voor verkeersveiligheidsknelpunten op het provinciale wegennet. Naast de inhoudelijke afstemming van werkzaamheden binnen het team Verkeersveiligheid, voorzie je, als gelijkwaardig sparringpartner, de Projectleiders Trajectstudies van verkeerskundige advies. Jij voelt je thuis in de rol van verkeersveiligheids-infrastructuurspecialist. Je bent in staat om samen met de collega’s inzichtelijk te maken hoe de verkeersveiligheid zich ontwikkelt en waar de prioriteiten liggen als het gaat om een veilig wegennet. Hierbij willen we niet wachten met het aanpassen van wegen en of fietspaden tot er sprake is van menselijke leed. We kijken daarom proactief naar de verkeersveiligheidsrisico’s. We doen dit door knelpunten in beeld te brengen middels de risico-gestuurde aanpak. Je bent in staat voor een verkeersveiligheidsprobleem een onderbouwde oplossingsrichting conform Duurzaam Veilig te bedenken en hierover te adviseren. Werkzaamheden aan provinciale wegen en fietspaden pakken we zoveel mogelijk per wegtraject op binnen de trajectaanpak. Urgente knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid krijgen echter altijd prioriteit, hier biedt onze aanpak ruimte voor maatwerk en instroomprojecten. Ook beleidsadvisering, met beantwoording van staten- en of mediavragen of algemene verkeersveiligheidsvragen behoren tot je taken.


Je bent verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • De ontwikkeling van een afwegingskader en prioriteitenlijst, gericht op het verbeteren van de infrastructuur voor zowel provinciale wegen als fietspaden, op basis van uiteenlopende verkeersinformatie (o.a. ongevallen, risico’s, klachten, inrichtingskenmerken en het gebruik van wegen).
 • Zelfstandig infrastructurele oplossingsrichtingen uitwerken, aandragen en deze afstemmen met de interne en externe ketenpartners (o.a. Verkeersveiligheidsteam, Projectleiders Trajectstudies, overheden en belangenorganisaties). Daarbij geef je ook onderbouwd advies over de prioritering van verkeersveiligheidsproblemen.
 • De oplossingsrichtingen verwerken in bestuurlijke stukken om zorg te dragen voor een oplossing en bijbehorende financiering. Je stemt daartoe af met de Gedeputeerde, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
 • Deelnemen in landelijke en regionale projectgroepen om het verkeersveiligheidsbeleid verder te ontwikkelen.

Functie-eisen

We zoeken een zelfstandige en proactieve medewerker die vanuit zijn eigen talenten, kennis en ervaring de verbinding kan leggen tussen beleid en uitvoering, tussen theorie en praktijk en tussen burger en politiek. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, en je hebt doorzettingsvermogen. Je bent je bewust van verschillende belangen zowel binnen verkeersveiligheid maar ook in relatie tot andere mobiliteitsopgaven en bent in staat om die te overbruggen. Je bent analitisch sterk en kunt dat vertalen in heldere adviezen en concrete resultaten.


Kennis:

 • minimaal een afgeronde HBO opleiding Verkeerskunde (met specialisatie Verkeersveiligheid).
 • minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met CROW-richtlijnen en toepassingen (o.a. Duurzaam Veilig en Basiskenmerken Wegontwerp BKWO).
 • minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de beleidsvoorbereiding van infrastructurele projecten en het zelfstandig oppakken van verkeersveiligheidsvraagstukken.
 • aantoonbaar ervaring met het vertalen van verkeersveiligheidscijfers en inrichtingskenmerken naar onderliggende knelpunten en mogelijke infrastructurele en kosten-efficiënte oplossingen.
 • aantoonbare kennis op het gebied van het openbaar bestuur en ervaring met beleidsadvisering en het schrijven van bestuurlijke stukken
 • kennis van en brede ervaring met project- en procesmatig werken.


Vaardigheden:

 • communicatief vaardig, zowel verbaal als schriftelijk, op verschillende niveaus: met je collega teamleden, projectleiders, beleidsmakers, opdrachtgevers en politiek;
 • transparant handelen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt;
 • Je kunt goed prioriteiten stellen en snel schakelen tussen werkzaamheden
 • Je bent goed in staat om van idee tot zichtbare uitvoering te komen
 • Vaardig in het schrijven van (bestuurlijke) stukken
 • Je bent vaardig in het geven van leiding aan projecten
 • resultaatgericht;
 • omgevingsgericht en -sensitief en ontwikkelingen en innovaties van buiten kunnen vertalen naar de interne organisatie c.q. manier van werken.
 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit;


Inzicht:

 • in het (strategische) provinciale beleid, bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen;
 • in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
 • werkprocessen binnen het team, binnen het domein en binnen de organisatie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal €4.862,16 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

 • Maand­salaris Min €3.403 Max. €4.862 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Provincie Utrecht

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Opgavegericht werken, focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.


Domein Mobiliteit
Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes,  bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote investeringen. De mobiliteitsopgaven zijn verdeeld in 7 uitvoeringsprogramma’s. Jij komt te werken in een team van professionals dat verantwoordelijk is voor het realiseren van het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. Onze ambitie is een continue dalende trend in het aantal verkeersslachtoffers. Ieder verkeersslachtoffers is er namelijk één te veel. Vanuit de verkeersveiligheidsopgave werken we vanuit de pijlers infrastructuur, educatie en handhaving (3E’s), welke zijn vertaald in vijf actielijnen: 1) Duurzaam veilige infrastructuur; 2) Stimuleringsbijdrage gemeentelijke infrastructuur; 3) Verkeerseducatie & -voorlichting; 4) Versterken verkeershandhaving; 5) Data en innovatie. Binnen deze structuur vervult de provincie een rol als wegbeheerder en een rol als regionaal regisseur.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sana Nour Eddin adviseur werving & Selectie en mobiliteit

030-258 2054

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Provincie Utrecht nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verkeersmodellenspecialist

Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 22 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 28 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Geluid

Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)