Beleidsmedewerker Verduurzaming industrie en project Nationaal Groeifonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20220429_11
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beleidsmedewerker Verduurzaming industrie en project Nationaal Groeifonds circulaire plastics (MaterialenNL)

Wil jij helpen de transitie naar een duurzame industrie te versnellen? Zoek je een verantwoordelijke en dynamische functie in het hart van het klimaat- en industriebeleid? Wil jij helpen het grootste ecosysteem ooit in Nederland op het gebied van circulaire plastics te realiseren? Dan is deze functie in Den Haag iets voor jou. Als beleidsmedewerker geef jij vorm aan een recent toegekend programma uit het Nationaal Groeifonds op het gebied van plastics recycling (MaterialenNL) met een omvang van 220 miljoen euro. Circulaire plasticsketens zijn vereist om negatieve milieueffecten zoals broeikasgasemissies, plastic afval en vervuiling met microplastics te minimaliseren. Daartoe is het essentieel om processen en structuren in het plastics ecosysteem drastisch te veranderen zodat de ketens circulair worden. Plastics blijven ook in de toekomst voor veel toepassingen essentieel. Nederland kent veel innovatief bedrijfsleven op het gebied van nieuwe circulaire oplossingen voor kunststoffen en heeft een uitstekende kennisbasis. Als beleidsmedewerker ben jij verantwoordelijk om dit groeifondsprogramma met de betrokken bedrijven, kennispartijen en collega’s binnen het Rijk verder vorm te geven. Een unieke kans om als spin in het web een grootschalig programma vorm te geven dat grote impact gaat hebben op een duurzamer Nederland.

Naast je rol als beleidsmedewerker MaterialenNL werk je samen op andere belangrijke dossiers in het team Verduurzaming Industrie, zoals nieuwe groeimarkten, Europese samenwerking voor verduurzaming en ben je accounthouder voor een of meerdere internationaal opererende bedrijven. Bij de samenstelling van je takenpakket houden we rekening met je interesses en voorkeuren.
In je rol van beleidsmedewerker informeer je op regelmatige basis de ambtelijke en politieke top over de vorderingen en je adviseert hen over het juiste beleid. En uiteraard houd je collega’s binnen het eigen ministerie, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën, decentrale overheden, partijen binnen de EU en maatschappelijke en milieuorganisaties steeds aangehaakt. Zo pik je signalen en knelpunten voortijdig op, draag je oplossingen aan en zorg je voor actielijnen binnen het industriebeleid waarin iedereen zich kan vinden. Je vervult hiermee een belangrijke brugfunctie tussen het bedrijfsleven en de overheid. Je zet je in voor een goede samenwerking, respecteert andere standpunten en komt met creatieve oplossingen.

Jouw taken:
Je bent beleidsmedewerker vanuit EZK voor de verduurzaming van de industrie en specifiek het groeifondsprogramma MaterialenNL en nog nader te bepalen dossiers. Samen met de betrokken bedrijven en kennispartijen geef je dit programma vorm. Je bent het aanspreekpunt voor het Rijk bij het programmabestuur, zorgt voor een goede verbinding tussen bedrijfsleven, kennispartijen en de overheid en helpt om te sturen op de doelstellingen van het programma.
Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor de basisindustrie en hebt overzicht over de meest relevante (internationale) projecten in relatie tot de bedrijven die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.
Je vertaalt signalen uit het interne en externe netwerk naar de verschillende actielijnen van het industriebeleid rond verduurzaming, en je agendeert knelpunten en lost ze op.
Je ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke top.

Een pionier die alles op alles zet om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen; dat ben jij. Als beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag ben jij de aanjager van een klimaatneutrale industrie. Zo draag je bij aan een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van vandaag de dag.

Dit alles doe je vanuit het team Strategie Industrie als onderdeel van de afdeling Verduurzaming Industrie. En je werkt hierbij ook nauw samen met collega's van DG Klimaat en Energie vallend onder de Minister voor Klimaat en Energie en andere ministeries zoals het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen onze directie heeft de afdeling Verduurzaming Industrie als doel om de transitie naar een duurzame industrie te versnellen. Bij ons staat de klimaatopgave en de bijbehorende CO2-emissiereductiedoelstelling met een toekomstbestendige industrie en gunstig investeringsklimaat centraal. We werken nauw samen met andere departementen en de decentrale en Europese overheden, de industrie en maatschappelijke organisaties. Onze kerntaken zijn de beleidsontwikkeling en strategiebepaling voor de verduurzaming van de industrie, het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het aanjagen en helpen realiseren van complexe, grootschalige verduurzamingsprojecten door de industrie. We zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en instrumentenpakket voor de verschillende verduurzamingsopties, zoals energie- en procesefficiëntie, elektrificatie, waterstof en CO2-afvang en -opslag en de opbouw van nieuwe groeimarkten zoals hernieuwbare chemie, waaronder recycling en Carbon Capture en Utilisation (CCU).

Team Strategie Industrie

Op onze afdeling werken ongeveer twintig betrokken collega’s verdeeld over de twee teams Instrumentenmix en Strategie Industrie van ieder ongeveer 10 medewerkers. Jij komt in het team Strategie Industrie. Je komt in een enthousiast, divers en hecht team terecht. We werken constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I)

Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart en een rechtvaardige en inclusieve economie. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land en daarmee houden we Nederland internationaal aantrekkelijk. De 400 medewerkers van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie zetten zich hier dagelijks volop voor in. Hoe we dat doen? Door ons te richten op vooruitgang door economische vernieuwing. Op innovaties, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van (samen)werken bijvoorbeeld digitaal. Daarmee zijn we het kloppend hart van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wytske van der Mei, MT-lid TOP

06-11048770

Marian Hopman, Teamleider

06-48161344

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker internationaal industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel Specialist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)