Beleidsmedewerker Veiligheid en Digitalisering

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Telecom, ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 juli Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DCE_20220622_11/12
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bellen, appen en e-mailen, een betaalverzoek voldoen, en op weg naar huis alvast de wasmachine of de cv-ketel aanzetten. Digitalisering is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Massa’s data gaan over onze communicatienetwerken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt zorg voor de betrouwbaarheid van die netwerken. Als beleidsmedewerker Veiligheid en Digitalisering speel jij daarin een voorname rol.

Bijdragen aan de betrouwbaarheid van onze communicatienetwerken en -diensten: dat is jouw core business. Het is van vitaal belang voor onze hedendaagse economie en samenleving dat deze communicatienetwerken en diensten ongestoord en veilig functioneren. De belangen zijn groot. Cyberaanvallen, graafschade en overstromingen kunnen deze betrouwbaarheid aantasten. Zo maken statelijke actoren in toenemende mate gebruik van digitale kwetsbaarheden voor spionage- en sabotagedoeleinden, waarmee het functioneren van onze samenleving en zelfs de nationale veiligheid in het geding kunnen komen.

Je houdt je dus bezig met belangrijke en gevoelige materie, waarbij je in nauw contact staat met andere departementen, veiligheidsinstanties en aanbieders van communicatienetwerken en -diensten. Er is dynamiek in spelers: ontwikkelingen in de markt én in technologie gaan snel, dus geregeld moet worden bezien welke (aanbieders van) van communicatienetwerken en -diensten belangrijk zijn voor onze samenleving. En dynamiek in dreiging: wat zijn risico’s die de betrouwbaarheid kunnen aantasten? Op basis van die analyses bepaal jij welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de betrouwbaarheid van onze communicatienetwerken- en diensten zoveel mogelijk geborgd is, nu én in de toekomst.

Wat het ook is, jij zorgt samen met de collega’s van het cluster Economische Veiligheid & Continuïteit voor het beleid dat nodig is voor een robuuste en betrouwbare communicatie-infrastructuur in Nederland die weerbaar is tegen diverse dreigingen. Dit kan variëren van het opstellen van wet- regelgeving, het doen van onderzoek als input voor beleid, het beantwoorden van Kamervragen tot het bijdragen aan (interdepartementale) strategievorming.

Belangrijke onderdelen van het werk van deze functie(s) zijn bijdragen aan de implementatie en uitvoering van de herziene Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging (NIB-richtlijn), het volgen van marktontwikkelingen, het doen van marktonderzoek om te bepalen welke (aanbieders van) communicatienetwerken en -diensten een vitale rol spelen in Nederland, en een evaluatie van de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON). Daar het twee vacatures betreft, zal in onderling overleg en passend bij interesses worden bepaald waar de accenten zullen liggen en hoe jouw takenpakket er precies uit komt te zien.

Werk jij mee aan een Nederland dat kan bouwen op betrouwbare en veilige communicatienetwerken en -diensten?

Achtergrondinformatie:
Er is onlangs een politiek akkoord bereikt over de herziene Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2985. Na de zomer zal in interdepartementaal verband gestart worden met de implementatie van deze richtlijn. Dat betekent een unieke kans om vanaf de start als medewerker in een projectteam mee te werken aan beleidskeuzes, omzetting in nationale regelgeving en parlementaire behandeling.

De WIBON (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/graafschade) is een belangrijke pijler onder het zorgen voor een betrouwbare infrastructuur omdat het graafschades aan netwerken reduceert. Deze wet moet komend jaar worden geëvalueerd om te bezien hoe uitval van netwerken door graafschades verder kan worden voorkomen. Een belangrijke klus aangezien graafschades onverminderd hoog zijn: https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2021/05/31/graafschades-2020-onverminderd-hoog.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat werken bij het Cluster Economische Veiligheid & Continuïteit.
Het realiseren van een samenleving waarin digitalisering optimaal bijdraagt aan economische en maatschappelijke kansen voor iedereen, is alleen mogelijk als de digitale veiligheid en betrouwbaarheid goed geborgd zijn. Dat is waar het cluster Economische Veiligheid & Continuïteit aan bijdraagt. In dit cluster werk je samen met zo’n tien beleidsmakers aan de verdere vormgeving van het beleid gericht op de continuïteit (beschikbaarheid en veiligheid) van de digitale infrastructuur. Het is een breed en dynamisch werkterrein waar veel maatschappelijke en politieke aandacht voor is. Denk hierbij aan zorgen over netwerkuitval, spionage en ongewenste afhankelijkheden van bepaalde landen en bedrijven.

Op onze dossiers werken we specifiek aan Nederlandse beleidsvorming, en steeds vaker ook in Europees verband. Er is een intensieve samenwerking met marktpartijen zoals telecomaanbieders en leveranciers van vertrouwensdiensten, andere departementen zoals BZK en JenV en toezichthouders zoals het Agentschap Telecom.
Met een goede mix van leeftijden, achtergronden en kennisgebieden en met ruimte om je te ontwikkelen is het prettig werken in het cluster.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie Digitale Economie
Je gaat werken bij de directie Digitale Economie. Wij richten ons op de bijdrage van digitalisering aan de brede welvaart en het verdienvermogen van Nederland. DE draagt hiermee (mede-)verantwoordelijkheid in het bewaken van de balans tussen economische ontwikkeling en het bredere publiek belang.
Dit zijn onze kerntaken:

 • Wij voeren regie bij de digitale transitie van de economie.
 • We borgen betrouwbare en hoogwaardige connectiviteit en het dataverkeer en een vrij en open internet.
 • We maken beleid ten aanzien van het frequentiespectrum, antennes en verdelen schaarse frequenties.
 • We ordenen en reguleren de digitale markten voor infra & (data)diensten, met oog voor concurrerende prijzen, keuzevrijheid en ruimte voor bedrijven en consumenten.
 • We bevorderen de ontwikkeling en verantwoorde toepassing van digitale technologieën waaronder AI, 5G/6G en data en we versterken digitale vaardigheden.
 • We versterken de economische veiligheid in het digitale domein, de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland en bevorderen dat mensen en bedrijven veilig en vertrouwd gebruik kunnen maken van digitale producten en diensten.
 • Daarbij is DE verantwoordelijk voor de continuïteits- en crisiskolom van het vitale proces ICT/telecom.

Digitalisering transformeert onze samenleving in een razend tempo. Het is een belangrijke bron voor groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid en is noodzakelijk als we de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd willen oplossen. Het stelt ons ook voor uitdagingen. Onze directie ontwikkelt dan ook beleid- en wetgeving in het hart van deze digitale transitie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arjan van Nijnatten

070-3798995

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sou Harrachi

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker cybersecurity

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Dienst Chief Economist (DCE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Omroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Econoom Tariefregulering Warmte (interim)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd