Beleidsmedewerker TS&V

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling tot 01-01-2024
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGM/220415
 • Plaatsingsdatum 21 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De vacature ontstaat door het tijdelijk vertrek van een van de teamleden.

Je behoort tot het team Strategie en Verbinding van de afdeling Juridische en Algemene Zaken van de directie Migratiebeleid. Als compact team dragen wij bij aan het ontwikkelen van kennisgedreven en strategisch migratiebeleid. Als kennis- en onderzoekscoördinatoren ondersteunen we (beleids)adviseurs en leidinggevenden binnen het directoraat-generaal Migratie.

Ons team ziet het als zijn missie om door kennisuitwisseling collega’s van het directoraat-generaal Migratie (DGM) te inspireren. Ook bieden we inzichten waarmee weloverwogen en strategische (beleids)keuzes kunnen worden gemaakt. Dat doen we onder meer door het begeleiden en programmeren van onderzoeken. Dat doen we ook door het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten en het ontsluiten van wetenschappelijke inzichten.
We onderhouden een relevant netwerk van academici, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en andere overheden. Ook signaleren we (inter)nationale trends en ontwikkelingen op het brede migratieterrein die impact op ons werk (kunnen) hebben. We denken na over de strategische ontwikkeling van het migratiebeleid. Verder nemen we actief deel aan relevante (inter)departementale overleggen.

Binnen ons team heb jij een veelzijdige en dynamische functie. Je staat de medewerkers van het DGM met raad en daad bij in onderzoekstrajecten. Je werkt mee aan het aanvragen van onderzoeken en je brengt relevante wetenschappelijke publicaties onder de aandacht van je collega’s. Een deel van je tijd besteed je aan het onderhouden van relaties. Je organiseert ook kleinere en grotere bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en/of reflectie. En natuurlijk is er ruimte om in je functie eigen accenten aan te brengen. Met je flexibele instelling, daadkracht en humor pas je goed bij ons.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) van de Directie Migratiebeleid (DMB) is belast met juridische advisering en kennisdeling binnen het directoraat-generaal Migratie (DGM). JAZ biedt voorts DMB secretariële en beleidsondersteuning.
JAZ bestaat uit drie teams, te weten: het Team Juridische Zaken (TJZ), het Team Ondersteuning (TO) en het Team Strategie en Verbinding (TS&V).
TJZ bestaat uit juridische experts op het gebied van migratierecht. Het hoofd JAZ is de juridisch adviseur van de directeur-generaal Migratie. De juristen zijn vraagbaak voor heel DGM en geven gevraagd en ongevraagd juridisch advies. Verder verrichten ze diverse juridische werkzaamheden (o.m. het opstellen van lagere regelgeving en besluiten, het behandelen van Wob-verzoeken, klachten enz…) op het terrein van het DGM.
TO bestaat uit beleidsondersteunende en secretariële medewerkers. De beleidsondersteuners zorgen ervoor dat alle parlementaire aangelegenheden soepel verlopen. De secretariële medewerkers ondersteunen alle afdelingen binnen de Directie Migratiebeleid.
TS&V maakt JAZ compleet en richt zich voornamelijk op het delen van kennis. Het zorgt voor een wisselwerking tussen beleid en onderzoek. Met die kennis kunnen DGM-medewerkers strategisch en toekomstbestendig beleid maken. Het team onderhoudt daartoe (wetenschappelijke) contacten binnen en buiten het departement en organiseert bijeenkomsten waarin deelnemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen. De teamleider S&V is tevens plaatsvervangend afdelingshoofd JAZ.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat, met respect voor de migrant, bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.
DGM draagt zorg voor:
a. de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap;
b. een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, verblijf in - en vertrek uit Nederland en terugkeer van vreemdelingen;
c. de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;
d. de advisering van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

Het directoraat-generaal Migratie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
a. de directie Regie Migratieketen (DRM);
b. de directie Migratiebeleid (DMB);
c. het Bureau Internationaal Migratiebeleid (BIM);

DGM werkt in de migratieketen nauw samen met een keten van uitvoeringsorganisaties werkzaam op het (publieke) vreemdelingenterrein zoals: de IND, het COA, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast heeft het DG contact met een groot aantal partners van de keten, zowel binnen als buiten de overheid, zoals: de rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland, en Stichting Nidos.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sophie Spaan (TS&V)

06-31109056

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lima Nasrullah

06-27148630

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel Adviseur B&S

DG Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wetenschappelijk Medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Lid Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (adviesorgaan)
 • Stand­plaats Den Haag / Utrecht
 • Uren per week 4
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd