Beleidsmedewerker toegang langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 8 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-289(LZ)
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Bijna 300.000 ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische stoornis hebben goede langdurige zorg nodig. Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor deze kwetsbare mensen, dan hebben wij een interessante baan voor jou!

Werken aan betere langdurige zorg is méér dan maatschappelijk relevant. Wij werken in een omgeving met veel politieke aandacht, een divers en actief veld zoal bestaande uit het CIZ, cliëntenorganisaties, brancheverenigingen en zorgkantoren een ieder met,  uiteenlopende belangen en forse budgetten. Media-aandacht is nooit ver weg. Omgevingsbewustzijn en een politiek-bestuurlijke antenne zijn dan ook van belang.

Wat ga je doen?

Quote van Marije Koopman, senior beleidsmedewerker langdurige zorg; “Als collega van het team toegang, draag ik eraan bij dat mensen zorg kunnen krijgen vanuit de Wet langdurige zorg. Of dit nu kinderen of ouderen zijn en ongeacht waarom zij deze zorg nodig hebben. Dat is belangrijk voor mij."


Je houdt je bij de directie Langdurige Zorg bezig met beleid voor de zorg aan mensen die 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Dat kan zijn vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek. Je werkt daar samen aan met de verschillende partijen in het veld, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, cliëntenorganisaties, de NZa, het CIZ  en het Zorginstituut. Dit vraagt van jou goede vaardigheden in samenwerking en communicatie.

Binnen het team toegang werk je aan vraagstukken op het terrein van de indicatiestelling tot de Wet langdurige zorg (Wlz), de aanspraak binnen de Wlz en de samenhang met andere domeinen zoals het Sociaal Domein. Dat doen we aan de hand van (actuele) beleidsvraagstukken zoals het regelen van gespecialiseerde zorg voor mensen met een zeer complexe zorgbehoefte en op basis van door cliënten of zorgaanbieders ingebrachte casuïstiek en signalen. In verschillende trajecten werken wij aan verbeteringen van beleid, adviseren wij de ambtelijke en politieke leiding en ondersteunen we de implementatie daarvan. Veel vraagstukken hebben ook een juridisch aspect, zoals het verzamelen en bijhouden van wijzigingen van de Regeling langdurige zorg. Wij zoeken een nieuwe leergierige, slimme en ambitieuze collega die ons daarbij gaat helpen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van de directie LZ is: “Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen”.

Binnen het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de Directie Langdurige Zorg (DLZ) zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die - vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek - 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet langdurige Zorg (Wlz).  In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk zijn. DLZ is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het stelsel. Binnen de directie wordt gewerkt in vier afdelingen waarbinnen meerdere teams zijn ondergebracht.  De teams richten zich op een doelgroep (Verpleging en verzorging ouderen, gehandicaptenzorg en GGZ-zorg of op een specifiek thema zoals toegang tot de Wlz en het verzekerd pakket (de aanspraken)) en financiële aspecten. Bij de directie werken 75 mensen.

Het team toegang
Binnen de afdeling zijn er vier teams, waaronder het team toegang. Dit team bestaat uit zes mensen inclusief de teamcoördinator. De collega’s van de afdeling houden zich bezig met diverse onderwerpen in relatie tot de Wlz, zoals PGB/zorg thuis, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg en geestelijke verzorging. Het team toegang richt zich op de indicatiestelling voor de Wlz door het CIZ, de aanspraken op de Wlz (van het kopje koffie tot de dokter in het verpleeghuis.) en de samenhang met andere domeinen. Dit voor alle doelgroepen binnen de Wlz. De missie van het team toegang is: We borgen goede toegang tot de langdurige zorg. We delen onze kennis, ervaring en denkkracht – binnen en buiten VWS. In ons team versterken beleidsinhoudelijke en juridische kennis elkaar. We werken altijd samen met onze stakeholders. We zijn regisseur rond de indicatiestelling. We zijn poortwachter bij aanpassingen aan wet- en regelgeving Wlz. We zijn adviseur voor andere teams en andere directies en we signaleren (maatschappelijke) ontwikkelingen en schetsen beleidsopties ten aanzien van het opstellen van beleid- of beheersmaatregelen. Dat laatste zo veel mogelijk pro-actief, soms reactief. Een belangrijk onderdeel van het werk is het voorbereiden van brieven aan en debatten met de Tweede Kamer en overleggen van en met de Minister.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eva van den Heuvel, afdelingshoofd Toegang Langdurige zorg

06-21160329

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker administratieve lasten langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur gegevensuitwisseling langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Crisiscoördinator

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd